KONTAKT:

T. 0031 617 366 520

hpitherapy@googlemail.com


deutsche flagge  Deutsch    english flag  English    nederlandse vlag  Nederlands
drapeau francais  Francais    norsk flagge  Norsk

koma behandlung eller bevegelse
hpi-terapi

Lotusblüte

h p i - KOMA TERAPI


En håndbok til familie og venner av pasienten i koma


Hvis det ikke hjelper, det skal ikke skades hvis en beveges pasienten i koma med kjærlighet og tålmodighet og fås røre seg gjennom det.Håpen forsvinner hvis en høres at igjen en pasient i koma døde. Hvis pasienten ikke lenger puster og hjerten ikke banker, ingenting kan gjøres med hpi-metoden.

Det må begynne med hpi-metoden før det. Med en gang wenn diagnosen "pasient i koma" er klart, hpi-metoden skulle brukes. Det skulle ikke ventes til pasienten beveger seg synlig men pasienten må hjelpes til å bevege seg.

Det skulle ikke vente til pasienten skriker når gis smertepigg eller til han tar tilbake kroppen fra smertekilde, men det må unngå at han får schmerter gjennom uoppmerksom handle og i stedet skulle en gjøre alt for at han kan funksjonere normalt.

Det betyr blant annet spise og drikke gjennom munnen slik at hele fordøyelsessystem kan normalisere seg. Det skal ikke være mulig med en gang. Fordøyelsessystemet trenger tid for det.

I tilleg trenger systemet hjelp som gis med å BEHANDLE KLAPPENE:

Det gjøres med å forbinne hver klapp med de to klappene til sides og det gjøres 4x.
Hvis en forbinner alle klappene med klappene til sides, skal de være forbinnet omkring og kan fordøyelsessystemet normalisere seg, hvis det kreves en normal funksjon.

En normal funksjon er ikke mulig hvis det finnes røre i kroppen som har målet til å få mulig en medisk handlung. Disse forstyrre energetiske likevekt og endrer funksjonen av organen.

Pustestøtten som også gis menneske som kan ikke sove i natt, forstyrre mer enn den heler. Pustestøtte med et apparat hender med en mental, overfladisk og regelmessig puste. Hvis emosjonelle puste, som er dyp og uregelmessig, fremtreder, begynner apparatet til å skrike mer enn høyt.

Hos pasienten i koma trer alle filter uten kraft i livsfare som gjorde at han ble pasient i koma. Pasienten er fortsatt i livsfare fordi han kan ikke bevege seg synlig. Han kan bevege seg, men trenger hjelp for det. De små bevegelser som han kan gjøre er ikke nok for å forebygge lungebetennelse og dekubitus.

Patienten i koma som blir bevegt nok, skal ikke få en lungebetennelse eller dekubitus. Han skal få la vete hva han trenger og hvilken bevegelser må hjelpes han med for at han får mer bevegelsesenergi slik at han kan bevege seg uten hjelp.

Je bedre kondisjonen av pasienten var før ulykken, je mer bevegelsesenergi han har. Pasienten skal brukken energien for å forsøke til å komme i bevegelse igjen og hvis han blir hjelpet med hånden som tar han og hjelper til å bevege, kan han komme i bevegelse.

Uten naturligvis, es kommer en trollman, hvisker noe i øret av pasienten og etter tre uker han åpner øyene og forteller at han har sovet godt. Det hender også, men hvis denne trollmannen ikke er i området, er det godt hvis familie, venner og besøker av pasienten tar den i hånden, sier hvilken bevegelse de vil gjøre med han, vente litt til de har følelsen at han har funnet bevegelsen og så gjør konsentrert bevegelsen langsomt med pasienten. 12x er det beste til pasienten.

Sier hvilken bevegelse det er som du vil gjøre og bruke et mål f.eks. "berøre nese dine med pekefingeren" eller "bevege ditt kne til hånden min som er overfor det". Patienten trenger tid for å finne bevegelsen i bevegelseshukommelse sin og hvis en gir han denne tiden og starthjelpen og so mye støtte til bevegelse at han kan gjøre den selv, kommer en følelse av glede og kan bevegelsen blir gjort.

Hvis patienten gir mye motstand som gjør at bevegen trenger mye energi, må søkes etter en bevegelse som trenger lite hjelp.

Patienten er blitt kvitt farten og er i tilstanden av stanse som en bevegender menneske kan stanse når han må vente lenge og ikke tenker fremdeles men bare venter.

Hvis patienten er blitt bevegt i fahren sin, blir farten sin større fordi han bemerker, at han beveger selv. Hemmende wirkning av tyngdekraften må tas vekk i begynnelse som gjøres med å følle hvor mye støtte og start- og bevegelseshjelp pasienten trenger.

Kreften av GJENTAGELSE trenges også for å bedre forbinnelser som trenger helbredelse. Hvis en får hvert gang andere kombinasjonen i bevegelsen og gjentagelser, får pasienten tilgang til bevegene igjen.

En MOBILISASJON som er lett til å gjøre og også helbredende til bevegende menneske, med eller uten briller. Det er mobilisasjon av nasen. Gjør den først med egen nase for å vete hva en må passe på og hva kan ventes.

1. Invitere nasebein til å komme fram, set fra pasienten og vente til han har pustet. Deretter invitere nasebein til å gå tilbake og vente igjen på puste. Det skal ikke brukes styrke. Det må bli en invitasjon. Det virker bedre enn med styrke og makt som gir smerter og pasienter hever seg ut av kroppen fordi han har ingen annen mulighet hvis har får smerter. Det fester koma tilstanden. Innbyddelsen resulterer i utvidelse av brysten og en dypere puste. Et pusteapparat må altså blitt avkopplet annerledes skal det skrike, en grunn til for pasienten til å heve ut av kroppen fordi lårmen er uutholdelig.

2. Skubbe nasepunktet ned, vente på puste og skubbe nasepunket opp og vente på puste igjen.

3. Skubbe nasepunktet retning ansiktet og vente på puste. Det kan også være at du får idé til å skubbe nase til siden, gjør det og vente på puste. Også nummer 2 og 3 skal mobilisasjonen ikke fås med styrke men det må være en innbydelse som skal belønnes med en dype puste.

4. Disse tre handlinger 4x

Hvis det ikke kommer en dypere puste, er det ikke ennå mulig for patienten. Det hjelpes hvis denne mobilisasjonen gjøres hvert time. Denne mobilisasjonen gir pasienten mulighet til å puste dyp, en bevegelse som ikke hender slik naturlig på en annen måte.

Bevegelsen i løpet av pusten er alltid naturlig og hvis pasienten får mulighet til å puste dyp hvert time, er det ikke bare en rensende virkning for lungene men også en mobilisasjon av brystet.

Brystet er bevegelig fordi pusten er variabel og en pusteapparat som har stadig samme puste, resulterer i en automatisk system som ikke gir bevegelser i lungene.

Lungene blir tømmt når mentale overfladiske og regelmessige puste endres i dype uregelmessige emosjonale puste. Pasienten som er i koma, kan ikke bevege seg synlig, men han kan puste uten hjelp og må få mulighet til å gjøre det slik at systemet hans kan normlisere seg.

Hvis det ikke avkopples apparatene fordi en er redd at pasienten dør, er like som å gi noen hver dag litt gift. Sjansen at han dør på grunn av behandlingen er stor.

Del av NORMAL FUNKSJONERE er et normalt dagsprogram. En pasient som ligger i sengen mestparten av dagen, kan ikke normalisere kroppsspenningen. En normal kroppsspenning trenges for å kunne være opprettet og den bygges op gjennom det å være oprettet.

Kondisjon av bevegen forbedres gjennom bevegelse og kroppsspenningen bedres gjennom å være oprettet.

En ELEKTRISK RULLESTOL MED STÅMULIHET ELLER GÅMULIGHET er det beste hjelpemiddel derfor. En mechanisk rullestol er ikke en hjelpemiddel som pasient i koma kan betjene selv. Når han kan det, trenger han sannsynligvis ingen rullestol mer.

Pasienten i koma trenger en elektrisk rullestol som er tilpasset til han slik at han kan betjene den selv so rask som mulig.

En joystick trenger mye spenning og kreft. En tipptast trenger ikke så mye energi og trenges av pasienten i koma for å kunne øve.

Pasienten må på dagen være opptatt og trenger en persønlig assistent som hjelper han og føler hva pasienten like å gjøre.

Hvis en bevegelse ble funnet som pasienten kan gjøre uten help eller kan føles, kan denne brukes for å kommunisere.

Det finnes pasienten som kan lukke munnen uten hjelp, andre pasienten kan lukke øyene eller strekke en ben eller bøye med hjelp.

Det er en metode som trenger mye tid, men på denne måte kan vi finne ut behovene av pasienten.

Det er godt til å bevege og det å la bevege seg, ikke bare fysisk, men også emosjonell med pasient i koma.

Pengene som ble brukt i år for terapi og pleie skulle være nok for å behandle pasientene i koma stimulerende hvis alle som behandler pasientene i koma er villige til det å gjøre det som trenges for å bevege pasienten.

Hvis en ikke bruker en nye metode og har derfolge ingen endring av resultat, er det ikke prøve at den nye metode ikke funksjonerer, men beviset at gamle metodene ikke funksjonerer og ikke skulle få betalt av forsikringen?

Hvis en behandelmetode ikke funksjonerer må den endres for å få mulig en endring. Alle tiltak som ble tatt for å redde livet av menneske, må sluttes slik at en normal funksjonere blir mulig og overleve endres i leve.

 

 

  HOME hpi
 
Tror det du vil tro
undersøke det du vil undersøke
og bevege patienten i koma