CONTACT:

T. 0031 617 366 520
hpitherapy @ googlemail.com


C O R O N A - T H E R A P I E  

hpi coma-therapy

Oefeningen eigen inbreng
verantwoording


TAAL- EN REKENPROBLEMEN

MOEITE MET LEZEN EN SCHRIJVEN?

staat op de reclameborden op straat. Schaam je niet maar bel: 0617366520 (oid). Een gevolg van de acht miljard euro extra, die beschikbaar zijn gesteld voor het onderwijs, omdat de leerlingen die achterstanden hebben, door de Corona-lock-down niet wijzer geworden zijn? Commerciële bijlesbedrijven doen daardoor goede zaken. Waren het eerst welgestelde ouders, die privé bijles voor hun hulp-behoevende-kinderen betaalden, nu zijn het scholen, die bij de commerciële bijlesbureaus tijd inkopen, in de hoop, dat de kinderen, die niet het gewenste niveau halen, het door deze extra lessen wèl doen.

Doch, de kans daarop is gering! De mens heeft niet alleen behoefte aan mentale oefening, maar aan een algehele aanpak, waardoor de kennis op „ruggenmerg-niveau” komt en dat gebeurt niet door de computer te gebruiken, maar door het fysieke systeem te betrekken bij de input. Een van de manieren is het opschrijven van de informatie, die men tot zich wil nemen. Een andere manier is het uitspreken van de informatie, die men wil onthouden. Algemeen ondersteunend hiervoor is het fysiek bewegen in het algemeen. Bijvoorbeeld sporten!

En kinderen en volwassenen, die duidelijk moeite met lezen, schrijven of rekenen hebben, doen er goed aan om sensomotorische oefeningen te doen.

Bijvoorbeeld:

Lopen en in de handen klappen als een voet op de grond komt.

Of:

Een voet op de onderste trede van de trap zetten, de andere voet ernaast en de eerste voet weer terug op de vloer en de andere voet er weer naast – en dat 33x achter elkaar.

Als dat zonder haperen gaat, klap dan in de handen als de rechter voet op de trap komt. Als dat goed gaat, klap dan als de rechter voet op de grond komt.

Als dat goed gaat, klap dan in de handen als de linker voet op de trap komt. Als dat goed gaat, klap dan als de linker voet op de grond komt.

En als beide goed gaan: klap dan in de handen als een voet op de trap of op de grond komt en zorg ervoor, dat het een gelijk ritmisch geheel wordt.

Een ander voorbeeld:

Ga staan en hef de rechter knie en tik de knie met de linker hand aan, zet de rechter voet weer op de grond en hef de linker knie en tik met de rechter hand de linker knie aan en zo voort, dit wordt de „kruisloop” genoemd. 55x elke knie aantikken.

Als het goed gaat, doe dan hetzelfde, terwijl je naar

1. rechtsboven kijkt 55x

2. linksboven kijkt 55x

3. linksonder kijkt 55x

4. rechtsonder kijkt 55x

5. afwisselend van rechtsboven naar linksonder en weer terug naar rechtsboven naar linksonder enz. kijkt 55x

6. afwisselend van linksboven naar rechtsonder en weer terug naar linksboven naar rechtsonder enz. kijkt 55x

Een ander voorbeeld:

Tik met de rechter wijsvinger de neus aan en grijp het rechter oorlelletje met de linker duim en wijsvinger ←→ wissel dit af met: tik met de linker wijsvinger de neus aan en grijp het linker oorlelletje met de rechter duim en wijsvinger.

Nog een:

Muizentrapje: De rechter wijsvinger op de linker duim, rechter duim op linker wijsvinger ←→ rechter wijsvinger draait naar voren om aldaar de linker duim weer te ontmoeten, die naar achteren om de rechter duim en linker wijsvinger gedraaid is ←→ rechter duim en linker wijsvinger draaien naar boven om linker duim en rechter wijsvinger en ontmoeten elkaar weer enz.

Er zijn nog heel veel andere sensomotorische oefeningen, die door therapeuten aangeboden worden en ook door gymnastiekleraren gegeven kunnen worden. Wanneer de helft van het bedrag, dat bedoeld is om de leerlingen, die hulp nodig hebben, besteed zou worden aan gezamelijke sensomotorische bewegingslessen, zou het een veel beter langdurig effect hebben, dan wanneer men een „bijles bedrijf” dat hulp biedt bij: "Moeite met lezen en schrijven" in de arm neemt.

Een gerichte en alles beïnvloedende sensomotorische behandeling leidt tot verbetering van zowel het taalkundig inzicht als ook het mathematisch inzicht, waardoor de leerling, die moeite met een bepaald vak heeft, daar met meer plezier aan zal werken.

De boven beschreven oefeningen lijken dom, maar consequent dagelijks doorgevoerd, hebben zij een onverwacht positief effect op de leerling én op de ouder, die meedoet.

De andere helft van het beschikbare bedrag kan dan besteed worden om de leraren, die het nu niet lukt om alle leerlingen op het gewenste niveau te laten komen binnen de daarvoor beschikbare tijd, te leren hoe zij de sensomotorische oefeningen in hun dagelijkse lessen kunnen inbouwen, zodat alle leerlingen mee kunnen komen en zij zelf ook weer meer plezier in het lesgeven krijgen.

 

 


De onbeweeglijkheid van patiënt in coma veranderen in beweging


Change the immobility of the patient in coma into movement


Ändere die Unbeweglichkeit des Patienten im Wachkoma in Bewegung


Change l'immobilité du patient comateux mouvant


Endre det ubevegelige livet av pasient i koma i bevegelse


Geloof wat je wilt geloven
onderzoek wat je wilt ontdekken
en beweeg je met vreugde en nieuwsgierigheid

overal waar interesse is, kan een cursus gegeven worden b.v. in:
- Duitsland - Frankrijk - Noorwegen - Zwitserland - Nederland - Oostenrijk -
- Malaysia - Indonesia - Peru - Canada -