nederlandse vlag
De onbeweeglijkheid van patient in coma veranderen in beweging

nederlandse vlag
Change the immobility of the patient in coma into movement

nederlandse vlag
Ändere die Unbeweglichkeit des Patienten im Wachkoma in Bewegung

drapeau francais
Change l'immobilité du patient comateux mouvant

nederlandse vlag
Endre det ubevegelige livet av pasient i koma i bevegelse

CORONA KLOK
 

COVID-19 IN BEWEGING


VERKIEZING IN CORONA TIJD


VLIEGEND VAN HET GAS AF

2021.02.26

De warme golfstroom schijnt in duizend jaar niet zo zwak te zijn geweest als nu. De verwachting is, dat wanneer dat zo blijft, dat het zeeklimaat dan landklimaat wordt en de winters dus kouder en de zomers heet en droog worden. In koude winters is de behoefte aan energie hoger, doordat de mens zijn woonomgeving wil verwarmen. Zoals ook in hete zomers een grotere energiebehoefte zal ontstaan doordat de mens zijn woonomgeving wil verkoelen.

De afgelopen honderd jaar is er veel gebeurd: de radio is de huizen binnen gekomen, de auto is gemeengoed geworden, de passagiersboot is vervangen door tunnels of het vliegtuig, de televisie, die nog niet zo lang in bijna elk huis staat, is bij velen vervangen door een groot scherm waar de burger, die zich amper meer kan bewegen, zijn vrije tijd mee vult, de computer is menigeens beste vriend, evenals de auto, die er voor zorgt, dat de burger amper nog weet hoe het is om kletsnat te worden.

Dankzij de opwarming van de aarde of in ieder geval de verandering van het weer is het sowieso knap om je kletsnat te laten regenen, want het regent niet zo veel meer. De aarde is zo droog, dat in Nederland de grondwaterstand zo laag is, dat de drinkwatervoorziening in het geding komt. Bovendien verbruikt de burger veel meer water dan vroeger, toen er geen afwasmachine bestond, geen wasmachine, geen douche en men volstond met een waslapje en een maal in de week een bad.

De techniek heeft niet stil gestaan, waardoor veel mensen veel meer vrije tijd hebben dan vroeger. Het is ondertussen zelfs zo, dat er mensen zijn, die heel blij zouden zijn, wanneer zij vrije tijd zouden kunnen inruilen voor een zinvolle bezigheid buitenshuis, maar veel bezigheden zijn overgenomen door machines, waardoor de mens niet meer nodig is, terwijl de mens, die die machines bedient, tot het uiterste gedreven wordt, zodat de winst maximaal is.

Is er veel veranderd in de laatste honderd jaar? De NVSH heeft zichzelf opgeheven en het COC is amper meer te vinden als verbindende vereniging voor mensen, die zich in de wereld waar verwacht wordt dat de vrouw zich aan een man bindt en dat zij samen kinderen krijgen, niet thuis voelt. Het lijkt er op, dat de sexuele hervorming niet meer nodig is, maar intussen lijken er ook veel meer mensen te zijn, die zich niet happy voelen in het lichaam, waarin zij geboren zijn.

Het zou interessant zijn om te onderzoeken of de huidige manier van geboren worden van invloed is op de manier, waarop iemand zich wel of niet THUIS VOELT in het lichaam, dat bij de geboorte is meegegeven. Zijn er tegenwoordig meer mensen, die zich voelen alsof zij in het verkeerde lichaam geboren zijn? Hoe was dat honderd jaar geleden, of vijftig jaar geleden?

Hoe was het in de tijd, dat een geboorte nog thuis plaatsvond, onder het wakend oog van de vroedvrouw, begeleid door een kraamverpleegster, in de tijd, dat een Keizersnede alleen gebruikt werd voor een bevalling, waarin men niet dorst te wachten omdat men vreesde voor het leven van moeder en kind?

Was toen de kans om je niet happy te voelen in het lichaam, waar in je werd geboren, kleiner dan in de moderne tijd, waarin geboortes nauwelijks meer spontaan plaatsvinden, niet thuis en niet meer onder het wakend oog van de vroedvrouw, maar in het ziekenhuis op het moment dat het de ouders en/of arts uitkomt?

Hoe komt het, dat de arts denkt, dat wanneer hij het kind heeft gehaald, het goed is? Kennelijk gaat hij er van uit, dat de vrouw, die zwanger is, ziek is en dat de ziekte verdwenen is als hij het kind gehaald heeft?

Misschien komt het, omdat deze arts een man is en dus niet kan invoelen, hoe het is om een kind te dragen (tijdens de zwangerschap) en hoe het is om dat kind, wanneer het zo ver is (wat de moeder voelt omdat dan de weeën komen) er uit te persen en los te laten, zodanig, dat het kind zelf de verantwoordelijkheid heeft voor het moment van geboorte.

Natuurlijk zijn er uitzonderingssituaties, waarbij alle betrokkenen blij zijn dat er een arts in de buurt is, die hulp kan bieden in die uitzonderingssituatie, maar als er vol trots vermeld wordt, dat meer dan 75% van de geboortes in het ziekenhuis plaatsvindt, dan klopt er iets niet, volgens mij.

Want het is normaal om als vrouw te bevallen en meteen in functie te zijn als voedster. En het is goed, wanneer de moeder bewust bevallen is, zonder pijnstillers of opwekkers, want alle toegediende chemie komt ook in de moedermelk.

Dat is wel bekend, want het kind van een verslaafde, kickt af, als het geen moedermelk met verslavend middel krijgt. Zou het kunnen zijn, dat door het ingrijpen tijdens de geboorte er zoveel mensen NIET volledig indalen in hun lichaam en daardoor zich niet op hun plek voelen en het idee hebben, dat zij in het VERKEERDE LICHAAM geboren zijn?

Misschien kan dit onderzocht worden, bijvoorbeeld door uit te zoeken, hoe degenen, die het idee hebben dat zij in het verkeerde lichaam zitten, geboren zijn. Daarop zal men alleen het juiste antwoord kunnen krijgen, wanneer de betrokkenen daarop eerlijk antwoorden. Soms duurt dat jaren, zodat het kind geen idee heeft van het ingrijpen van een dokter tijdens de geboorte en dus niet begrijpt hoe het komt, dat vaak op de weekdag van de geboorte vanaf het tijdstip van de geboorte een gigantische depressie intreedt.

Een geboorte, waarbij een Keizersnede is toegepast, die absoluut noodzakelijk was om moeder en kind te redden, zal een kind opleveren, dat als basisenergie dankbaarheid heeft, terwijl een geboorte, waarbij de vrouw verdoofd werd zodat het vlies kon worden ingesneden, voor het kind dusdanig traumateus zijn zal, dat dit de oorzaak is van een steeds wederkerende onzekerheid over het eigen kunnen en beslissen wat het juiste moment is voor datgene, wat vreugde geeft.

De geboorte, die in het ziekenhuis plaatsvindt met ingrijpen van de dokter, zonder dat dit ingrijpen medisch noodzakelijk was, veroorzaakt niet alleen direkte hoge kosten voor de volksgezondheid, maar ook op langere termijn. Want degene, die zo geboren werd, zal geen sterke wil hebben, mogelijk zelfs geen doorzettingsvermogen, maar continu aan het overleven zijn, zich voelende als een boksbal, die heen en weer geslingerd wordt en al zijn energie nodig heeft om überhaupt in leven te blijven.

De moeder, die een operatie heeft ondergaan waarbij het kind gehaald werd, zonder dat daar werkelijk een medische reden voor was, is daardoor ziek, want een operatie geeft een wond, die moet genezen, waarvoor energie nodig is. Deze energie kan de moeder dan niet voor de verzorging van de baby gebruiken.

Nu is het verkiezingstijd (2021) én coronatijd en dus worden er debatten georganiseerd tussen leden van de verschillende partijen. En tijdens een van de debatten wordt geopperd, dat kernenergie voor Nederland het optimale zou zijn.

Er zouden 3 kerncentrales nodig zijn om 8 miljoen huishoudens van energie te voorzien, en ik vraag me af, hoeveel er dan nodig zijn om alle industrie en computerservers en computers van voldoende energie te voorzien?

Er wordt gezegd, dat kerncentrales niet winstgevend zijn, maar is dat wel zo? Ze zijn altijd winstgevend te maken, want de burger betaalt steeds meer voor elke kWh én voor het überhaupt elektra in huis krijgen. Dat basisbedrag is zelfs tot dusdanige hoogte gestegen, dat het voor de zuinige alleenwonende het grootste gedeelte van de rekening inneemt.

Waarom wordt er niet op elk huis een windmolentje gezet, dat dusdanig electra oplevert, dat de zuinige alleenwonende (of het zuinige paar) geen aansluiting aan het net meer nodig heeft, vooral ook niet, omdat hij een zonnepaneel op zijn balkon heeft liggen of achter zijn raam, waardoor voldoende energie wordt opgewekt om zijn computer aan de gang te houden.

En als er dan ook nog fietsen worden gemaakt, waarmee je niet alleen je conditie op peil kunt houden, maar tegelijkertijd je thuisaccu kunt opladen, terwijl je je best doet om weinig elekrische energie te gebruiken, zal de maatschappij er anders uit zien. Behalve natuurlijk als iedereen zich alleen nog met een elektrisch voertuig (vliegtuig, auto, drone, brommer, fiets, stading) verplaatst.

De elektrische voertuigen worden gepromoot, maar waar moet in ‘s hemelsnaam al die elektrische energie vandaan komen?

Uit de woestijn, die vol gezet wordt met zonnepanelen? Voor alsnog denken we daar maar niet over na. We willen de straat op en elkaar ontmoeten, geen infectie door een virus doorgeven maar affectie tonen en een hart onder de riem steken, waardoor de ander niet op het idee komt, dat hij aandacht nodig heeft door ziek te worden, een onbewust systeem, dat "ziektewinst" genoemd wordt.

Er wordt gezegd, dat angst een grote aantrekkingskracht heeft. Iemand, die bang is, handelt anders dan iemand, die voelt welke behoefte er is en in die behoefte zo goed mogelijk voorziet. Bovendien is het goed om het leven als een avontuur te zien, waarin men vele verschillende ervaringen beleeft. Niet alle ervaringen zijn leuk en dat is maar goed ook, anders zou het leven knap saai zijn. Want als we het allemaal met elkaar eens zouden zijn, dan zou er niets te klagen zijn......

Maar dat is niet zo, want gelukkig hebben we allemaal andere behoeften. Van mij mogen alle winkels open en alle kroegen en alle andere zaken, die nu allemaal dicht zijn, want ik hoef daar niet naar toe. Ik mis ze niet, behalve dan de winkel, waar ik toner voor mij drukker kan kopen of de stand op de markt, waar ik wenskaarten kan kopen.

Wat ik wel mis dat is mijn nachtelijke rondje joggen om de kerk, wat ik normaal gesproken om 23 u. doe. Dat kan ik nu niet doen zonder kans te lopen dat ik een boete krijg, omdat ik me niet aan de avondklok houd. Als het aan mij lag, bepaalde iedereen zelf welk risico hij of zij wil nemen om naar de kerk, de winkel, kroeg, bibliotheek enz. te gaan.

Het zou mooi zijn, wanneer de overheid de gezondheidszorg in handen zou nemen en deze zorg zonder winstoogmerk zou uitvoeren. Dan zou waarschijnlijk meer geld gestoken worden in bewegingstherapie in plaats van in chemie of bewegingsremmende maatregelen !

 

  home coma therapie       
blog coma therapie       
 
Muziek van het hart
opent en geeft de ziel
de vrijheid tot leven