nederlandse vlag
De onbeweeglijkheid van patient in coma veranderen in beweging

nederlandse vlag
Change the immobility of the patient in coma into movement

nederlandse vlag
Ändere die Unbeweglichkeit des Patienten im Wachkoma in Bewegung

drapeau francais
Change l'immobilité du patient comateux mouvant

nederlandse vlag
Endre det ubevegelige livet av pasient i koma i bevegelse

    Deutsch        Francais        Norsk        English        Nederlands   
 

h p i - THERAPIE

 

ISABELLE BRANDENBURG


 

Teksten

DOODSTELREFLEX
PRATEN OF NIET PRATEN
JA EN NEE TOT HET LEVEN
P I J N
PRATEN ZONDER STEM


DOODSTELREFLEX

De spijsverteringsklappen hebben in het energetische systeem van de mens een centreale rol. Ze zijn de verbinding tussen het bovenste en het onderste deel van het lichaam. Door de spijsverteringsklappen op alle niveaux in optimale toestand te brengen, wordt de samenwerking van verschilldende lichamen gestimuleerd, Daarbij horern het fysieke, emotionale en mentale lichaam, zoals ook aetherische en zielelichaam. Bovendien worden de verbindingen tot de Goddelijke lichamen verbeterd.

Het fysieke lichaam is bij patienten in Coma in doodstelreflex. Dit betekent, dat de funktie van het fysieke lichaam in overlevings modus is. Alle funkties die nodig zijn om te overleven werken, de rest is gestoord.

Om te overleven, moeten de organen funktioneren omdat het fysieke lichaam door zijn verstarring geen andere mogelijkheid heeft om energie op te nemen..

Een gezond fysiek lichaam kan door beweging, door opname van zonlicht en door opname van voedsel energie opnemen, aber de patient in coma krijgt meestal amper zonlicht, kan zich niet bewegen en wordt amper bewogen. Daarom is het belangrijk, dat beweging in het behandelplan van de patient opgenomen wordt en dat voedsel aangeboden wordt op een manier, die voor de mens energie oplevert. Sondevoeding levert weinig energie omdat zij geen contact met de mond heeft, terwijl daar de spijsvertering begint.

Door contact met de mond beginnen de speekselklieren te werken waardoor de spijsvertering begint. Sondevoeding is qua samenstelling energierijk, maar kan slecht verteerd worden omdat zij direkt in de darm ingebracht wordt en daarbij de speekselklieren niet geaktiveerd worden. De speekselklieren hebben invloed op de werking van de klappen, die reaktief hun funktie niet goed uitoefenen kunnen omdat de speekselklieren niet geaktiveerd worden.

De mond van de patient in coma word door het niet geven van eten niet gereinigd, waardoor alles in de mond blijft hangen en het slikken moeilijker is. Dit wordt nog versterkt, door de slikproblemen, die de mens heeft omdat het Hyoid niet goed funktioneert en de spanning in de mond door het liggen zich verhoogd en daardoor het sluiten van de mond moeilijk maakt. Omdat de mond moeilijk kan sluiten, droogt de tong uit en ook dat bemoeilijkt het slikken. Dit uitdrogen veroorzaakt ook tandplak, die moeilijk te verwijderen is.

Voor de patient in coma is het praten door de uitgedroogde tong en door de verhoogde spanning in de mond uiterst moeilijk en kan gestimuleerd worden door de patient te voeden en tegelijkertijd de werking van het Hyoid te verbeteren, omdat daardoor de werking van de keelkop gestimuleerd wordt waardoor de stembanden geaktiveerd worden.

Door bewogen te worden en in vele verschillende houdingen gezet te worden, wordt de aktiviteit van de darm gestimuleerd en de funktie van de darm wordt hierdoor geoptimaliseerd. De patient moet bewogen worden omdat hij zelf bewegingen niet kan initieren. Daarom heeft hij een persoonlijke assistent nodig, die hem begeleidt bij alles, wat hij doet zodat de patient in coma door deze aktiviteiten en bewegingen uit de doodstelreflex komt.

Om uit de doodstelreflex te komen heeft de patient in coma hulp nodig, die hem van harte gegeven wordt. Alleen dan wordt de patient ook innerlijk beweegt, wat nodig is om de doodstelreflex op te heffen.


DOODSTELREFLEX
PRATEN OF NIET PRATEN
JA EN NEE TOT HET LEVEN
P I J N
PRATEN ZONDER STEMPRATEN OF NIET PRATEN

Mediteren is een methode om zich bewust te worden. Door in meditatie iets bewust te doen, wordt het denken doelgericht gebruikt en daardoor kan men anders handelen dan wanneer men onbewust denkt en daarnaar handelt. Het onbewuste denken is een mentale bezigheid, die handelingen tot gevolg heeft, die emotionale gevolgen kunnen hebben. Bewust handelen is ook een mentale bezigheid, die andere emotionale gevolgen heeft. Voor bewust denken, mediteren, geldt hetzelfde als voor bewust handelen. Bewust handelen gaat met emoties samen en het denken registreert dat. Wanneer wij bewust denken, gaat dat niet met emoties samen. We kunnen over een emotie denken, maar dat is dan een mentale emotie. Een emotionale emotie wordt in het hart gevoeld en door het denken waargenomen. De funktie van het denken is waarnemen, voelen doet het hart.

Wanneer wij niet meer voelen, beleven we geen emoties meer en ons fysieke lichaam voelen we dan ook niet. Dan blijven ons alleen nog onze gedachten. Onbewust nemen we waar, dat we niets meer voelen en, aangezien we alleen nog denken kunnen, zullen we naar ons emotionslose denken handelen.

Om weer te voelen is het belangrijk om te bewegen, omdat daardoor het fysieke lichaam gevoeld wordt, wat door emoties begeleid wordt (bv. AU ! ) en dan door het denken wordt waargenomen. Het is ook belangrijk emotionen toe te laten en ze te uiten, zodat anderen ervaren kunnen, wat welke emotie oproept en daarop adequaat kunnnen reageren. Wanneer de mens zijn emoties niet met woorden kan uiten, is dat een teken van een gestoorde verbinding tussen het emotionaal lichaam en het fysieke lichaam of tussen mentaal lichaam en fysieke lichaam.

Wanneer de verbinding tussen emotionaal lichaam en mentaal lichaam gestoord is, kan de mens zijn emoties alleen uiten, wanneer hij ze met woorden beschrijven kan, wat zelden het geval is. De mens zal deze woorden zelden kunnnen uitspreken, omdat hij het gevoel heeft, dat naar hem niet wordt geluisterd en daarom kan hij niet praten omdat het gevoel niet begrepen te worden groter is dan de behoefte om te praten.

Wanneer de verbinding tussen emotionaal lichaam en fysieke lichaam gestoord is, zal de mens zijn emoties uiten door luid te zijn en te bewegen, omdat de emoties van het emotionaal lichaam niet van het mentaal lichaam gescheiden kunnnen worden maar al fysieke pijn waargenomen worden. Het bewegen probeert de pijn te ontgaan en het luide is de uiting van de pijn.

In beide gevallen kan de mens de storing niet zelf opheffen, hij heeft daarvoor hulp nodig. Deze hulp wordt gegeven, wanneer men de mens de mogelijkheid geeft tot rust te komen en hem vervolgens vraagt, wat er aan de hand was. Hij zal dan een mogelijkheid vinden om zich te uiten en het is belangrijk hem daarbij aandachtig toe te horen. Door liefdevol luisteren krijgt de mens weer contact tot zijn emoties en deze met het fysieke lichaam en mentale lichaam verbinden, waardoor de gestoorde verbinding genormaliseerd wordt.

 

DOODSTELREFLEX
PRATEN OF NIET PRATEN
JA EN NEE TOT HET LEVEN
P I J N
PRATEN ZONDER STEMJA EN NEE TOT HET LEVEN

De mens heeft de keuze om zijn liefde te laten stromen of zich door zijn angst te laten leiden. Wanneer de mens zich door zijn angst laat leiden, zal hij zichzelf niet kunnen liefhebben, aangezien de angst de liefde niet verdraagt.

De liefde zal door de mens stromen, wanneer hij zijn angst om te leven opgeeft. Dat kan hij doen, door zich deze angst bewust te worden, waardoor de angst verdwijnen kan als de mens dat wil.

De mens kan zijn persoonlijke wil aansluiten aan de Goddelijke Wil en daardoor krijgt hij toegang tot het Al-Weten, wanneer hij tot het welzijn van het Geheel wil leven en zijn liefde wil laten stromen. De liefde kan stromen, wanneer de mens zich toestaat dat hij stroomt en aangenomen wordt.

Wanneer de liefde niet wordt aangenomen, zal de mens dat onbewust waarnemen en zijn liefde inhouden. Wanneer de mens zijn liefde inhoudt, krijgt hij het gevoel niet geliefd te zijn en zal zijn liefde nog meer inhouden tot hij die niet meer voelt en daardoor depressief wordt.

 

DOODSTELREFLEX
PRATEN OF NIET PRATEN
JA EN NEE TOT HET LEVEN
P I J N
PRATEN ZONDER STEMP I J N

De mens heeft pijn in het fysieke lichaam, wanneer hij niet naar zijn binnenste stem luistert. De binnenste stem wordt ook intuitie genoemd en is verbonden met het Al-Weten, waardoor de mens van te voren weet, wat de gevolgen van zijn akties zijn en daarnaar reageert, wanneer hij de voorstellen van zijn binnenste stem volgt.

Deze binnenste stem is meestal heel zachtjes en wordt pas sterken, wanneer de mens hem steeds volgt. Wanneer de mens hem niet volgt, wordt zij steeds zachter totdat ze op een gegeven moment helemaal niet meer gehoord kan worden. Dan ontstaat de situatie, waarin de mens zich niet meer waarneemt, zoals hij werkeljk is en het fysieke lichaam neemt de funktie van de binnenste stem over.

De binnenste stem is normaal gesproken waar te nemen als gedachte, welke door de mens niet bewust wordt waargenomen, maar hij volgt de gedachte door zijn gedrag en daardoor vormt de mens zijn leven volgens het Al-Wegen. Dit Al-Weten is de reden van het leven, aangezien ze de mens de mogelijkheid geeft zijn leven zo vorm te geven, dat hij zijn talenten tot het welzijn van het Geheel kan ontwikkelen. Het welzijn van het Geheel bepaalt, hoe de mens beloond wordt voor wat hij doet. De beloning is altijd dat, wat de mens verwacht en wordt niet door anderen bepaald. Alle mensen, die wij in ons leven tegen komen en alle dingen, die gebeuren, kunnen ons bewust maken hoe wij denken en welke beslissingen we waarom getroffen hebben.

We nemen besluiten uit een bepaalde energie uit, welke ons tot dan heeft begeleid. Wanneer de gevolgen van deze besluiten ons niet bevallen, hebben we de keus om te kijken of ons huidige gedrag ons de ervaringen geeft,die we willen hebben of dat we de ervaringen, die we hebben, ons niet bevallen en we wat kunnen veranderen zodat onze ervaringen ons bevallen. Wanneer we besluiten, dat we wat moeten veranderen, moeten we dat zelf doen omdat alleen wij weten, wat we kunnen veranderen en wat voor uitwerking dat heeft. We kunnen daarbij de hulp van onze omgeving inroepen maar moeten ons daarbij realiseren, dat onze omgeving een andere zicht op het Geheel heeft omdat het een andere standplaats heeft.

Er zijn mensen, die zich op de standplaats van hun omgeving kunnen stellen en daardoor weten, hoe het de ander gaat en daardoor deze ander kunnen helpen zich verder te ontwikkelen en beter naar de binnenste stem te luisteren. Deze mensen hebben de tendens zich alleen op hun omgeving te richten, waardoor ze hun eigen binnenste stem niet horen wanneer ze hun eigen leven willen vormen geven.

Deze mensen kunnen altijd begrijpen, hoe het met de ander gaat, maar zij vergeten daarbij de eigen gevoelens eerlijk te uiten waardoor de ander hem niet dat geven kan, wat hij nodig heeft omdat hij het niet aannemen kan. Deze mens heeft een laag zelfwaardegevoel, dat door de omgeving gesterkt wordt omdat de mens dat van de omgeving verlangt.

De mens verlangt van de omgeving, dat zij het lage zelfwaardegevoel sterkt omdat hij anders geschenken aannemen moet en daarvoor geen beloning verwachten mag. Deze mens heeft in zijn leven vele geschenken gekregen maar hij wil zijn geschenken niet bewust delen omdat hij meent, dat ze het niet waard zijn om in de wereld te worden gezet. Deze mens realiseert zich niet, dat hij daardoor het geheel ervan afhoudt alle geschenken, die de mensen in zich hebben, steeds door te geven, waardoor te steeds mooier en groter worden.

De geschenken, die niet doorgegeven worden, kunnen op den duur de mens het gevoel geven samengedrukt te worden, waardoor ze ballast worden die alleen afgeworpen kan worden duur te gebruiken.

Wanneer de mens zijn geschenken niet kan doorgeven, zal hij het gevoel hebben, dat de ander te groot is voor hem, omdat de ander hem de deur tot zijn ontvangst niet opent. Deze deur kan alleen geopend worden door de liefde te laten stromen.

De liefde kan stomen, wanneer beide mensen hun hart openen en daarbij zich aan elkaar aansluiten. Wanneer beide mensen hun hart openen, zullen ze waarnemen, dat ze zich goed voelen en met de ander graag hun geschenken delen. Het delen van geschenken wordt dan een methode om ervaringen te verzamelen, die men alleen maar gemeenschappelijk kan verzamelen. Het deel, dat men alleen kan ervaren, is ook altijd daarbij aangezien elk een andere standplaats heeft.

 

DOODSTELREFLEX
PRATEN OF NIET PRATEN
JA EN NEE TOT HET LEVEN
P I J N
PRATEN ZONDER STEM


PRATEN ZONDER STEM

Ik kan praten zonder stem wanneer men mij vragen stelt, die met JA of NEE te beantwoorden zijn, maar dat doet men niet.

In plaats daarvan wil men, dat ik zinnen spreek, maar dat kan ik nog niet. Ik kan ook aanwijzen, wat ik wil. Deze methoden zijn goed om met mij te communiceren. Omdat ik geen contact met mijn fysieke lichaam heb, kan ik niet zelf zeggen, wat ik zeggen wil. Ik kan iets nazeggen, omdat het wanneer ik het hoor, in mijn lichaam gevormd wordt. Deze vorm kan ik dan reproduceren maar een nieuwe vorm kan ik niet initieren, of ze moet in mijn lichaam verankerd worden door een beweging.

Omdat ik geen contact met mijn fysieke lichaam heb, is elke beweging nieuw voor mij. Beweginh heeft geen contact met het emotionale lichaam, waardoor de beweging geen emotionale herinnering heeft en daardoor slechts een mechanische bezigheid wordt. Ik kan bewegen, maar moet daarvoor mijn bewustzijn op mijn fysieke lichaam richten, waardoor ik geen emoties ervaar. Mijn fysieke lichaamsgevoel heb ik uitgeschakeld, toen ik het als onaangenaam ervoer, omdat ik zielepijn had, die opgetreden is door een onenigheid over mijn geboorte.

De geboorte is voor de mens een zeer belangrijke gebeurtenis, waarbij de aanwezende energie insnijdend is voor het leven van de nieuwgeborene.

 

DOODSTELREFLEX
PRATEN OF NIET PRATEN
JA EN NEE TOT HET LEVEN
P I J N
PRATEN ZONDER STEM

 

    home hpi-NETWORK        contact & impressum
   
Opleidingen en cursussen kunnen overal gegeven worden bijv.:
- Duitsland - Groot Brittanie - Frankrijk - Noorwegen - Zwitserland - Nederland - Oostenrijk -
- Maleisie - Indonesie - Peru - Canada -