nederlandse vlag
De onbeweeglijkheid van patient in coma veranderen in beweging

nederlandse vlag
Change the immobility of the patient in coma into movement

nederlandse vlag
Ändere die Unbeweglichkeit des Patienten im Wachkoma in Bewegung

drapeau francais
Change l'immobilité du patient comateux mouvant

nederlandse vlag
Endre det ubevegelige livet av pasient i koma i bevegelse

    Deutsch        Francais        Norsk        English        Nederlands   
 

h p i - HELBREDELSE TERAPI

 

ISABELLE BRANDENBURG


 

Koma


Koma, hva er det?

Er det situasjonen, hvor pasjenten ikke har noe peiling hva som skjer? Eller er det situasjonen i dem pasjenten bemerker alt som skjer? Eller er det en situasjon innimellom?

Koma er en tilstanden i hvilken pasjenten er i dødhalderefleks og bemerker alt. Unterschiedet er, at vi ikke klarer å kommunisiere med han.

Det ikke å klare å kommunisiere med pasjenten må løses. Gjennom kinesiologien kan vi kommunisiere med pasjenten.

Behandlingen av koma pasjenter skal inneholde mobilisasjon fra hjerneskalle, tarmene og energisystemet d.e. å forbinde  astral, mental og fysiske kroppen med hverandre på nytt.

Pasjenten skal fra begynnelse av tilbys bevegelser og posisjonsveksel. Og det, ikke bare i sengen. Det er viktig, at pasjenten skal sitte i stolen og stå. Det å stå gir kroppen informasjoner til å bruke posturale muskel og det gir hodet avlasting. Hvis hodet er stadig på noe, så øker spenningen i hjenrneskallets ben og resulterer i en clonus og kontrakturen.

For å stå må hver pasjent ha en elektrisk rullestol og han skal også forsøke å betjene den selv. Det gir pasjenten mulighet til å flytte seg (eller bli flyttet) inn og ut av huset.

Det er også viktig til å finne en metode til å kommunisiere med pasjenten. Facilitated Communkcation kan vaere en metode. Da er det viktig til å spørre de riktige spørsmålene, fordi svaret kan vaere JA, NEI eller BEGGE eller INGEN eller .....

h p i er utviklet til å behandle komapasjenten slik at de kan komme på beine igjen.  KURS

 

    home        kontakt & impressum
   
Kursen gis overalt hvor det finnes kursdeltakere f.eks:
- Tyskland - Frankrike - Norwegen - Sveitz - Holland - Østerrike -
- Malaysia - Indonesien - Peru -