deutsche flagge  Deutsch   english flag  English   nederlandse vlag  Nederlands


Corona virus Geneesmiddelen Coma therapy Start Gender
Wachkoma Therapie
Coma therapy Start Trans gender

Coma, therapie en opleidingen
h p i - therapie

Dagboek van een autistische patiënt in COMA

EEN BLOG OVER COMA

Is onderzocht, welke invloed het heeft, wanneer de patiënt in coma de hele dag geholpen wordt om zich te bewegen, zonder dat hij blootgesteld wordt aan prikkels, die ook door gezonde mensen als pijnlijk worden ervaren?

  Naar boven  


Vrijdag 1 december 2023

VRIJHEIDSBENEMING

Er wordt vandaag op de radio bij Spraakmakers op NPO1 gesproken over straffen, die niet meteen uitgevoerd worden, omdat er in geen gevangenis plaats is voor de veroordeelde. Mede omdat er te weinig personeel is, is het verblijf in de gevangenis op het ogenblik niet zoals het zou kunnen zijn. Wanneer er weinig personeel is, worden activiteiten niet doorgevoerd.

Er zijn stemmen te horen, dat er zwaarder gestraft moet worden, maar het is de vraag, welke werking zwaarder straffen zou hebben. Tijdens het gesprek wordt vermeld, dat een kwart van de geïnterneerden in de gevangenis zit, omdat zij een opgelegde boete niet betaald hebben.

Het merendeel van deze mensen heeft de opgelegde boete niet betaald, omdat zij daar het geld niet voor hebben en er wordt in het programma gepleit voor het aanpakken van de problemen, die er de oorzaak van zijn dat deze mensen de boete niet kunnen betalen.

Dit zou de instroom kunnen beperken. Wat ook de instroom zou kunnen beperken, is dat Justitie zich aan de eigen regels houdt. Wanneer iemand protest (hoger beroep) heeft ingediend tegen de veroordeling, heb ik van Justitie vernomen, moet de zoekopdracht en inhafteringsopdracht stopgezet worden totdat het beroep is behandeld. En wanneer dat niet gebeurt, kan het zijn dat de burger, die onschuldig bevonden wordt, in de cel opgesloten wordt, op de dag dat hij onschuldig bevonden wordt.

In mijn geval was het een zij, die onschuldig in een Nederlandse cel werd opgesloten op de dag dat het beroep tegen de uitspraak, die een rechter in Leeuwarden gedaan had, diende. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, want de Haagsche politie had gewaarschuwd voor de vonnissen uit Leeuwarden, maar kan niets doen tegen een Justitieel apparaat, dat zich niet aan de eigen regels houdt en tegen een rechter in Leeuwarden, die niet de moeite neemt om het hele dossier te bekijken en daaruit te concluderen, dat de partij, die zijn been brak tijdens de aanrijding, daar zelf voor verantwoordelijk was, omdat hij nagelaten had om zijn brommer in de donkere nacht van licht te voorzien, waardoor hij voor de aanrijding niet als medeweggebruiker zichtbaar was.

Dit werd na het ongeval door de politie vastgesteld door technisch onderzoek, maar ook gemeld door een getuige, die de brommerrijder met te hoge snelheid op een onverlichte brommer over de Kranenburgweg had zien razen.

Justitie had niet de moeite genomen om mij uit te nodigen voor de rechtzaken, die plaatsvonden. De eerste, waarbij ik bij verstek schuldig bevonden werd „immers de bestuurder van een op die kruisende weg rijdende bromfiets niet in staat heeft gesteld ongehinderd zijn/haar weg te vervolgen, waarbij letsel (gebroken bovenbeen) aan personen is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht” en waar ik me dus niet kon verdedigen en de rechter erop kon wijzen, dat de brommerbestuurder vrolijk zonder verlichting in de donkere nacht onderweg was, wat maakte dat ik na de aanrijding toen hij alsmaar vroeg: „Mevrouw, waarom deed u dat nou” steeds maar antwoordde: „Ik heb je niet gezien, ik heb geen licht gezien !”, een verklaring, die ik ook aan de politie heb gegeven.

De tweede rechtzaak was het hoger beroep, waarvan ik een half jaar later de uitslag hoorde, toen ik weer eens in Den Haag, waar de aanrijding ook had plaatsgevonden, evenals de aanhouding en de internering, was en navraag ging doen bij het Paleis van Justitie. Daar vertelde de medewerkster me reuze blij, dat het oordeel was, dat ik onschuldig was voor het mij ten lasten gelegde.

De Haagsche politie had, ondanks mijn uitdrukkelijke verzoek vóór de internering, niet de moeite genomen om het Paleis van Justitie te bellen om te vragen, hoe het stond met het hoger beroep, dat ik had ingediend, maar mij drie dagen in de cel gestopt, waardoor ik het laatste verjaardagsfeest van een doodzieke geliefde miste.

Ik was niet blij toen ik het oordeel van het hoger beroep hoorde, wat de medewerkster vreemd vond, maar begreep, toen ik haar vertelde, dat ik drie dagen in een Haagsche cel had gezeten. En toen ik vroeg, wanneer de uitspraak van „onschuldig” was gedaan, werd alles nog traumatischer, want die was gedaan op de dag dat de Haagsche politie het nodig vond om mij drie dagen logies in een Haagsche cel te geven, zodat ik het laatste verjaardagsfeest zou missen.

Het is nu tien jaar later en elke Koningsdag is voor mij traumatisch, zoals ook de aanloop daarnaar toe, want op de latere Koningsdag werd ik vrijgesproken én in een Nederlandse cel opgesloten.

Er was nog een bezoek aan het Paleis van Justitie nodig om over een financiële schadevergoeding te spreken. Dat werd het volgende trauma, want dan blijkt de Nederlandse burger slechts € 150.- per etmaal waard te zijn, dat betekent € 6,25 per uur, een bedrag, waarvoor geen een medewerker van Justitie werkt.

Deze vergoeding is voor mij absoluut niet toereikend als schadevergoeding, bedenkend, wat dit alles aan de Nederlandsche Staat gekost heeft en is door Justitie dus ook niet aan mij uitbetaald. Ik neem aan, dat ik niet de enige ben, die iets dergelijks beleeft dankzij de regels van Justitie, waar de medewerkers zich niet aan houden.

Op Schiphol, waar ik drie jaar na de aanrijding te horen kreeg dat ik bij verstek veroordeeld was, heeft de marechaussee geprobeerd om mijn actuele adres in de computer te stoppen, maar dat bleek onmogelijk. Het is de vraag, of dat expres zo is zodat men geen uitnodigingen hoeft te zenden of een domme programmatie, want het is heel gemakkelijk om een extra vakje te maken op het formulier in de computer, waar dit actuele adres ingevoerd kan worden en steeds op de actuele stand gehouden kan worden.

Zoals u ziet, vrijheidsbeneming door Justitie gebeurt niet alleen wanneer het rechtmatig is en kan een levenslang trauma opleveren, waardoor de burger geen vertrouwen meer heeft in Justitie. Hoe dit vertrouwen te herstellen is? Geen idee.

Het helpt misschien wanneer Justitie de eigen regels volgt én rechters en andere betrokkenen zich realiseren, dat iemand, die met een onverlicht voertuig de openbare weg opgaat, niet als weggebruiker zichtbaar is in het donker en dus niet kan verwachten als zodanig behandeld te worden.

Bovendien zou het goed zijn, wanneer binnen Justitie de verschillende partijen beter met elkaar zouden communiceren, want hoe komt het, dat de agent in Den Haag niet dat telefoontje naar het Paleis van Justitie wilde plegen?

  Naar boven  


Maandag 20 november 2023

SPIEGEL ZAAL

De NPO programmamakers lijken van verandering te houden. Het programma "Spiegelzaal", dat al 30 jaar op de zondagochtend te horen is, moet verdwijnen.

Het programma wordt niet in de Spiegelzaal van het Amstel Hotel in Amsterdam opgenomen, maar het betreft een concert in de Spiegelzaal van het Concertgebouw, waar jonge musici een kans krijgen om in dat bijzondere Concertgebouw op te treden. Gratis en voor niks, want AVRO/TROS heeft niet de financiële middelen om de jonge musici te betalen.

Deze mogelijkheid kan AVRO/TROS bieden, omdat zij toch al in het Concertgebouw zijn, omdat er later op de dag een concert wordt opgenomen.

De jonge musici vinden het niet erg dat er geen financiële vergoeding tegenover staat, omdat het mogen optreden in het Concertgebouw en dat op je CV kunnen vermelden een grote eer is en voor hen vergoeding genoeg voor de geboden prestatie.

Het lijkt erop, dat musici niet meer zelf mogen kiezen of zij onbetaald hun passie via NPO ten gehore willen brengen aan het publiek, want NPO heeft met de vakbond afgesproken, dat musici betaald moeten worden voor een optreden (voor "Spiegelzaal" zou dat op ca. € 100000.- neerkomen) en het lijkt erop, dat dit de reden is dat de trouwe luisteraars vanaf 1 januari 2024 vergeefs naar het programma "Spiegelzaal" op de radio zullen zoeken.

Het is ook de vraag, of er in andere programma’s op de nationale radio NPO nog artiesten te horen zullen zijn in bijvoorbeeld „Het Oog Op Morgen” of „Spraakmakers”, die uitgenodigd zijn om een programma op te fleuren (bijvoorbeeld met hun nieuwste liedje) en op die manier (tot nog toe) reclame voor hun programma konden maken. Het enige, wat zij moesten doen was naar de studio komen, wat een grote eer is.

  Naar boven  


Zondag 19 november 2023

BORST KANKER

Bij borstkanker is een van de behandelwijzen het wegnemen van de tumor. Daarvoor zijn twee methoden: een borstsparende operatie of een volledige amputatie van de borst. Er zijn vrouwen, die voor deze laatste mogelijkheid kiezen, bijvoorbeeld omdat zij liever geen borst meer hebben dan een borst, waar weer kanker in kan komen.

Volgens de richtlijnen moet de patiënte voorgelicht worden en met de patiënte samen bepaald worden of er een sparende operatie of een amputatie zal worden uitgevoerd. Wanneer er voor een amputatie van de borst wordt gekozen, wordt dat „Plat” genoemd.

Bij de voorlichting wordt dan ook gesproken over de mogelijkheid om een borstimplantaat aan te brengen, wat door een plastisch chirurg gedaan wordt. Er zijn echter vrouwen, die geen vreemd materiaal in hun lichaam willen hebben en dus geen borstimplantaat hebben willen. Zij „gaan liever Plat”.

In het onderzoek, dat gedaan is naar de behandeling van vrouwen met borstkanker is vastgesteld, dat er veel vrouwen zijn, die niet tevreden zijn over die behandeling. Er zijn vrouwen, die implantaten hebben gekregen, ondanks dat zij dat niet wilden. Het „nee”, dat zij uitten, werd door de artsen niet aangenomen, is op NPO1 radio te horen, bijvoorbeeld omdat de artsen van mening zijn, dat een vrouw toch borsten moet hebben. Kennelijk kennen zij niet de vrouwen, die amper borsten hebben?

Bovendien zijn er vrouwen, die melden, dat zij door het lidteken, dat zij hebben, ernstig verminkt zijn. Ik heb eens een lidteken mogen zien van een vrouw, die een borstsparende operatie ondergaan had. „Een slachter is hier aan het werk geweest”, dacht ik toen ik het lidteken zag. Geen arts, die vakkundig een mooi lidteken had gemaakt, was aan het werk geweest. Een lidteken, dat verfromfraaid een gat dichtte, deed mij achteruit deinzen.

Tijdens „Pointer”, het programma op de radio, is ook te horen, dat plastisch chirurgen niet deelnemen aan een borstoperatie wanneer de vrouw besloten heeft om „Plat” te gaan en het blijkt, dat veel van deze vrouwen een dusdanig lelijk lidteken hebben, dat zij zichzelf nooit meer in de spiegel willen zien.

Een vrouw bericht, dat zij zich met tegenzin door de arts had laten overhalen om borstimplanten aan te laten brengen, waarna nog 3 extra operaties nodig waren om de complicaties op te heffen, wat voor de arts reden was om haar "de Pechvogel" te noemen. Een vrouw ongelukkig gemaakt door niet haar wens om Plat te gaan te vervullen én hoge zorgkosten daardoor veroorzaakt door de arts(en), die liever meer opereerden dan nodig was.

De conclusie, die hieruit getrokken zou kunnen worden is, dat artsen een vrouw "Plat" moeten maken wanneer zij dat wenst met een mooi lidteken en dat oncologische chirurgen niet zouden mogen opereren, wanneer zij niet in staat zijn om een „plastisch chirurgisch” lidteken te maken, daarmee bedoel ik: een lidteken, dat dusdanig is, dat amper zichtbaar is dat het er is.

Elke arts, die in een mens snijdt, zou verplicht moeten zijn om een lidteken-examen te doen, waarbij getoond wordt, dat er sprake is van een "plastisch chirurgisch" naaivermogen en deze vaardigheid altijd moeten gebruiken.

  Naar boven  


Dinsdag 14 november 2023

Warmtekwaliteit?

Warm water van ca 80°C wordt uit de bodem gepompt, door leidingen gevoerd en vervolgens weer terug in de aarde gevoerd.

Een bron wordt geboord, diep in de aarde. Voordeel is, dat het een lokale warmte is. Je bent dan niet afhankelijk van import van brandstof uit het buitenland of uit eigen bodem. Dat zou grip op eigen uitgiftepatroon geven.

Energiebeheer Nederland maakt zo reclame voor het boren van kilometersdiepe gaten in de aarde. Is er iemand, die zich kan voorstellen, hoe dat voor de aarde is? Hoe lang de aarde die gaten kan compenseren?

Wat gebeurt er, als de aarde dat niet meer kan? Komen er dan aardbevingen, ontploffingen zoals van een vulkaan of zinkgaten?

  Naar boven  


Dinsdag 14 november 2023

Waterkwaliteit

Op NPO radio 1 is te horen, dat de waterkwaliteit veel te wensen overlaat. De meeste zuiveringsinstallaties kunnen medicamentenresten niet uit het afvalwater halen, waardoor deze in het oppervlaktewater terecht komen.

Dat komt niet alleen doordat de zuiveringsinstallaties te oud zijn, maar ook omdat er proeven met medicamenten genomen worden waarvan niemand weet, wat er in de medicamenten zitten. Medicijnresten komen in de sloot dankzij ontlasting en door weggooien via het riool. Een deel van deze verontreiniging kan voorkomen worden door de medicamenten, die niet gebruikt worden bij de apotheek in te leveren, mits de apotheek deze medicamenten gratis vakkundig onschadelijk kan (laten) maken.

Een ander deel kan voorkomen worden door minder medicamenten te gebruiken. B.v. door meer mensen/jongeren tot het inzicht te brengen dat een GEZOND FYSIEK LICHAAM belangrijker is dan een m.b.v. hormonen veranderd fysieke lichaam om goed in het vel te komen zitten.

Het kan lang duren, voordat men zich werkelijk goed in zijn eigen lichaam thuis voelt, maar dat geldt ook voor mensen, die een grote neus hebben, flaporen, vooruitstekende kin, borsthaar of geen borsthaar.... Noem maar op en ja, er zijn mensen, die dat deel van het lichaam, waarover zij niet tevreden zijn, laten verbouwen door een arts, en niemand heeft het daarover wanneer er over te hoge zorgkosten gesproken wordt.

Een ander medicament, dat minder gebruikt zou kunnen worden, is de pijnstiller. Vooral ook, omdat een pijnstiller niet de oorzaak van de pijn aanpakt. Pijn is een waarschuwingssignaal van het lichaam en wanneer niet naar de oorzaak gezocht wordt, kan het zijn dat er bewegingen gemaakt worden waardoor het bewegingsprobleem groter wordt waardoor later een operatie nodig is, die niet nodig geweest zou zijn wanneer naar de pijn geluisterd zou zijn en de oorzaak van de pijn opgespoord zou zijn en weggenomen.

In ieder geval zou het goed zijn, wanneer een ieder, die bij de minste geringste pijn naar een pijnstiller grijpt, zich bewust zou zijn van de invloed van het gebruik van medicamenten op het milieu, want de werkende stoffen werken niet alleen in het menselijk lichaam, maar de afvalstoffen, die in het water terechtkomen, hebben daar ook hun invloed.

In Groot Brittannië is uit een onderzoek gebleken, dat mannelijke vissen vrouwelijke kenmerken krijgen door de hoge aanwezigheid van vrouwelijke hormonen in het oppervlaktewater, waarschijnlijk mede veroorzaakt door de hormonen, die in de pil zitten.

Er wordt gesproken over 190 000 kg medicamentenresten die in de sloot komen dankzij ontlasting en door het weggooien van niet-gebruikte medicamenten via het riool.

Om de kwaliteit van het (drink)water optimaal te houden, is het nodig, dat er voldoende water is (en dus voldoende water opgeslagen wordt wanneer het regent. Zoals bekend is er meer kans op droogte dankzij de verandering van het klimaat) én dat de burger zijn best doet om zo weinig mogelijk water te gebruiken en te verontreinigen. Door b.v. geen papier in de wc te gooien, hoeft dat niet uit het water gehaald te worden en is de kans op verstopping veel geringer.

Dat geldt ook voor de mens. Dat wil zeggen, dat voor veel mensen geldt, dat zij te weinig water drinken en daardoor hoofdpijn krijgen. Vooral, wanneer zij wel koffie drinken, terwijl hun maag daar niet tegen kan. Een collega van mij dronk op het werk altijd koffie bij aankomst. In het weekeinde werd uitgeslapen en had de betreffende persoon meestal een gigantische koppijn. Dat is een van de mogelijke klachten door het "afkicken" van koffie.

Dit hoef ik niet te bewijzen, dat kan een ieder, die het niet gelooft en die zelf tijdens het werk koffie drinkt en in het weekeinde uitslaapt en dan geen of later koffie drinkt en hoofdpijn heeft, voor zichzelf proberen. Dat wil zeggen: drink ruim een halve liter water (zonder prik!) als je hoofdpijn hebt en het trekken aan je haren pijn doet. Neem géén pijnstiller, maar wacht rustig een uurtje en de kans, dat de hoofdpijn dan weg is, is groot.

Veel pijn wordt veroorzaakt door een verstoorde spijsvertering, die verbeterd kan worden door normaal te bewegen en voldoende water te drinken én daarna op tijd naar de wc te gaan! Door niet op tijd naar de wc te gaan, blijft het gif in het lichaam en kan daar problemen veroorzaken. Natuurlijk maakt het ook uit, wat men in het lichaam stopt.

Bewegen zoals wandelen maakt, dat de bovenbenen, die invloed hebben op de spijsvertering, gestimuleerd worden een regulerende werking op de spijsvertering uit te oefenen, wat ook gebeurt, wanneer de bovenbenen naar beneden gestreken worden, wat de werking van de spijsvertering bevordert en bij verstopping kan helpen. Daarbij is het belangrijk om de voorkant van de knieën ook in de beweging op te nemen.

  Naar boven  


Donderdag 26 oktober 2023

Proeftuin Laatste Wil

Op de radio wordt bij de sterreclame reclame gemaakt door de Coöperatie Laatste Wil. In deze reclame wordt de luisteraar opgeroepen om lid te worden van de vereniging, want in Nederland zou de burger niet zelf zijn levenseinde kunnen bepalen.

Wat kost het lid worden en wat kost zo'n reclame? Waarom maakt de Coöperatie Laatste Wil reclame om leden te werven? Een woordvoerder van de Coöperatie Laatste Wil is te horen naar aanleiding van de Coöperatie om een Proeftuin aan te gaan leggen. Meer dan tienduizend mensen zouden een "zelfmoordpil" verstrekt krijgen.

Het is voor de woordvoerder van de vereniging belangrijk, dat de burger, die dat wil, een zelfmoordpil tot zijn beschikking heeft om zelf zijn levenseinde te bepalen.

Voorwaarde zou zijn, dat de burger, die zich in de proeftuin wil begeven en door een dergelijke pil een "humane dood" zou hebben, ouder dan 55 jaar is. Om te voorkomen, dat de pil voor een ander gebruikt zou worden, zou er een biometrisch slot op komen....

Compleet met een kleurstof, die laat zien, dat het middel gebruikt is bij de persoon, die er door sterft. Dat zou zekerheid moeten geven, dat het middel alleen door de persoon, voor wie het bedoeld is, gebruikt wordt, maar dat is natuurlijk onzin. Als die persoon dat wil, kan hij of zij daarmee een ander vermoorden.

De woordvoerder van de Coöperatie Laatste Wil is van mening, dat de "zelfmoordpil" niet voor moord gebruikt zal worden, want er zijn voldoende huis-tuin-en-keuken middelen, waarmee een moord gepleegd kan worden. De luisteraar vraagt zich af, of die middelen dan niet ook gebruikt kunnen worden om zelfmoord te begaan?

De woordvoerder van Coöperatie Laatste Wil vertelt, dat hij een tante had, die op 82-jarige leeftijd vaststelde, dat al haar leeftijdgenoten waren overleden en alleen nog haar neef en haar kinderen en kleinkinderen in haar vrienden-en-familie boekje stonden.

Deze woordvoerder kon zich voorstellen, dat voor zijn tante het leven voltooid was... Kennelijk was hij niet in staat haar een reden tot plezier in het nog resterende leven te geven? Gelukkig zijn er nog mensen, die zich afvragen, wat een tante, buurvrouw of -man of ander, die men kent, nodig heeft om voldoende plezier in het leven te hebben om zich nuttig genoeg te voelen om de dagen, die hij of zij op deze aarde nog kan zijn, te gebruiken om levenslust te zoeken en te vinden.

Is het Nederlands of is het de moderne afstandelijke internet tijd, die maakt dat we kijken naar het nut van? Wat is het nut van een zelfmoordpil als je in je keukenkastje of in het kastje in de badkamer een batterij pillen of vloeistoffen hebt staan, waarmee je de hele straat naar de andere wereld kunt helpen? Hoe komt het, dat er een Coöperatie Laatste Wil is, die zo druk aan de weg timmert om leden te krijgen en mensen een chemisch middel te verkopen?

Is het misschien gewoon een Vereniging tot het Verwerven van Geld?

  Naar boven  


Donderdag 26 oktober 2023

Koninklijke belasting

Het programma „Spraakmakers” op NPO1 gaat vandaag o.a. over de belasting, die door de Koning niet betaald wordt. Er is sprake van om de Grondwet dusdanig te veranderen, dat ook de Koning belasting moet betalen.

Wat is daar het gevolg van? Worden er dan paleismedewerkers ontslagen omdat voor hun salaris dan geen geld meer is? Worden de boten en auto’s niet meer naar de werf of garage gebracht om onderhouden te worden, zodat ook daar minder geld verdiend wordt?

Wanneer het over het leven van de Koning gaat, wordt er meestal gesproken over geld en niet over de belasting, die een leven als Koning met zich mee brengt.

Bestaanszekerheid is niet alleen het geld dat de „gewone man” verdient, maar vooral ook de vaste baan, die hij heeft. Er wordt gesproken over „gelijke monniken, gelijke kappen” en over „regels, die voor een aantal mensen niet gelden”.

Hoe gelijk zijn we allemaal? De minister-president verdient bijna twee ton, een kamerlid bijna een ton en dat zijn bedragen waar de „gewone man” alleen maar van kan dromen, wat ook geldt voor een onkostenvergoeding. Er zijn mensen, voor wie het een stokpaardje is om te pleiten voor het afschaffen van de belastingvrijheid van de Koning en het is de vraag, waarom zij dit doen.

Is het afgunst? Zijn de mensen, die voor het afschaffen van de belastingvrijheid van de Koning zijn, in dienst bij de Koning en financiëel afhankelijk van zijn toelage, die door de Nederlands Staat verstrekt wordt? Hebben zij enig idee, waar de Koning geld voor nodig heeft?

Willen zij ruilen met de dochter, die niet op kamers gaat om in de hoofdstad te studeren vanwege haar veiligheid? De Koning en zijn familie zijn geen „gewone mensen”, omdat zij geboren zijn in de familie, waarin zij geboren zijn.

Het is ondertussen duidelijk, dat de familie waarin je geboren wordt, heel veel invloed heeft op de loop van je leven. Energetisch is een ieder verbonden met alle voorouders en kan uit solidariteit met hen zichzelf een rotleven bezorgen. Niet in de criminaliteit willen, maar er toch in belanden, zal vaker voorkomen dan gedacht.

Zoals ook het kind van de fabrieksdirecteur een grote kans heeft om zich in een leidende postitie weer te vinden, ondanks het vaste voornemen als jeugdige om iets heel anders te gaan doen. Zo kan een actrice ontdekken, dat haar grootouders ook acteur waren en een advocaat zich omscholen tot fietsenmaker, wat een veelvoorkomend beroep in zijn familie blijkt te zijn geweest.

In het buitenland wordt een Koninkrijk vaak meer gewaardeerd dan een Republiek, omdat de Koning of Koningin een persoon is, die (meestal) decennia als vertegenwoordiger/ster van het land de contacten onderhoudt, terwijl in een Republiek steeds weer andere mensen aan het roer staan.

Een Koning of Koningin, die geboren is als Kroonprins/es, is opgevoed voor de functie, die hij of zij later zal gaan vervullen, waardoor de kans, dat er een soort „Trump” op de troon komt, zeer klein is.

Zoals reeds vermeld, is de Koning géén gewone man, wat een ieder, die hem ooit van dichtbij heeft meegemaakt, zal beamen. Hij heeft niet de privacy en de vrijheid van meningsuiting, noch de vrijheid van bewegen van de „gewone man”. Zelfs wanneer hij het Koningschap op zou geven, zou hij door de pers niet als een „gewone man” behandeld worden.

Wanneer de Koning belasting zou moeten betalen, waar zou die belasting dan vandaan moeten komen? Er wordt gesproken over de mogelijke gevolgen van het moeten betalen van erfbelasting. Dan zouden wellicht de Koninklijke Domijnen verkocht moeten worden. Zouden die dan in handen van een rijke IT-man of van Staatsbosbeheer komen?

Als het Staatsbosbeheer wordt, betekent dat, dat de Nederlandse Staat de kosten van onderhoud voor zijn rekening neemt? En dus betaalt de „gewone man” dat en is dat dan minder dan de belasting, die de Koning nu niet betaalt? We kunnen ons boos maken over het „onrecht”, dat de Koning geen belasting betaalt, maar eigenlijk moeten we blij zijn, dat we zelf überhaupt belasting moeten betalen, want dat betekent, dat we eigendom of inkomen hebben.

  Naar boven  


Donderdag 12 oktober 2023

Transitieteam in De Zorg

Op de radio is te horen, dat er weer een rapport over De Zorg ligt, waaruit blijkt, dat er in de afgelopen jaren niet minder administratiekosten waren, maar 5% meer, terwijl het de bedoeling is, dat de gelden, die voor De Zorg ter beschikking staan, ook aan daadwerkelijke Zorg besteed worden en niet aan administratie.

Doch helaas, het Zorgsysteem is gebaseerd op wantrouwen en daarom worden er schriftelijke verslagen verlangd zodat gecontroleerd kan worden waar de geleverde Zorg hoe geleverd werd. Dat is in ieder geval, wat de administrateur denkt. (Hoe eerlijk is het geschreven woord?) Hij neemt geen genoegen met alleen verslagen van de afwijkende Zorg, die geleverd wordt.

Hij bedenkt straffen en maatregelen, die ertoe leiden, dat er meer en meer administratie verricht moet worden voor dezelfde (of lagere) prijs, terwijl bovendien verwacht wordt, dat er een betere prestatie geleverd wordt.

Het lijkt een beetje op de Energiepraktijk. Ook de kleine zelfstandige moet aantonen, dat hij minder energie verbuikt dan vóór de Energiecrisis? Op een gegeven moment kan men niet minder energie verbuiken, omdat de ontwikkelaars geen moeite doen om een apparaat te ontwikkelen, waar geen Vreemd-energie voor nodig is.

Stel je voor, dat er in elk huis een hometrainer was, waarmee alle bewoners hun smart- of mobieltelefoon zouden kunnen opladen en een windmolentje op het dak of in de tuin, waarmee zij 's avonds een lamp kunnen laten branden. Dan zouden de energiebedrijven nauwelijks meer energie kunnen verkopen en ….....

Er worden alleen gigantische windmolens gesubsidieerd, terwijl deze voor mens en natuur vele nadelen met zich brengen, doch de macht van Het Geld (?) bepaalt? Hetzelfde geldt voor zonnepanelen, die door de woningbouwvereniging nog niet standaard op de bestaande woningen gelegd worden.

Terug naar De Zorg waar zo veel geld verdwijnt in administratieve werkzaamheden. Er wordt geklaagd over een praktijkondersteunster (ja, u ziet het goed, het is een vrouw).

– Het is geen wonder, dat zoveel Nederlanders grammaticale fouten maken, want door het afschaffen van vrouwelijke benamingen (waarom zijn de mannelijke benamingen niet afgeschaft en wordt er voortaan gesproken over „verpleegster”, „dichteres”, „lerares”, „schrijfster”, „dokterse”, burgermoeder” enz) raakt de mens verward.

Een leraar is vermoord, is te horen op de radio waarna meteen erbij vermeld wordt, dat ZIJ....., en de toehoorder vraagt zich af, hoe dat kan want een leraar is toch mannelijk en zij is vrouwelijk en een vrouwelijke leraar is toch een lerares. -

O, weer weg van De Zorg geraakt. De Zorg dus, is een zeer gecompliceerd geheel. Zo’n vijftig jaar geleden kwamen de economen in De Zorg, met het resultaat, dat er geen theelepeltjes gekocht werden. De economisch directeur vond die te duur en bepaalde, dat de verpleegsters maar vaker theelepeltjes moesten afwassen, als ze tekort kwamen. Dit kostte tijd, die door de verpleegsters niet aan de verzorging van de patiënten besteed kon worden.

Zo zijn er nu economen, die geld willen sparen door uit te vinden, wat de gemiddelde tijd is, die nodig is om een patiënt te wassen. Om die tijd vast te stellen, worden de verpleegsters, die deze taak uitvoeren verplicht om nauwgezet van elke wasbeurt de gebruikte tijd te registreren. Dit kost tijd, die niet gebruikt kan worden om de patiënt te verzorgen.

De econoom telt alle verkregen tijden bij elkaar op, deelt ze door het aantal wasbeurten en zegt vervolgens: een wasbeurt mag 9 minuten duren, wanneer de gemiddelde tijd 10 minuten was. Want dan wordt heel veel minuten zorgtijd gespaard, denkt hij. (of is het misschien een zij? Weinig kans?) Hij is zich niet bewust, dat de patiënt, die niet goed gewassen wordt, daardoor een vergroot risico loopt op wonden, die veel meer minuten Zorgtijd gaan kosten dan de minuut, die hij denkt gespaard te hebben. Ook is hij zich niet bewust, dat de patiënt van vandaag misschien zelf nog een deel van het wassen voor zijn rekening kan nemen, waardoor de Zorgtijd minder is, maar dat morgen waarschijnlijk niet meer kan, waardoor de Zorgtijd per wasbeurt toeneemt.

In het begin van de bejaardenhuizen, gingen gezonde mensen, die 65 werden, daar wonen. Zij genoten de Zorg en het samen delen, niet alleen zijn en zich eenzaam voelen, en werden langzaam maar zeker oud en langzaam maar zeker hulpbehoevender. De bejaardenhuizen moesten dus meer Zorg gaan leveren en hadden meer personeel nodig, totdat het zover kwam, dat zij omgedoopt werden in verpleeghuizen, omdat alle bewoners Zorg en Verpleging nodig hadden.

Door een wonderlijk denken (van economen, neem ik aan), zijn verpleeghuizen gesloten en is De Zorg gecommercialiseerd, wat niet geleid heeft tot minder Zorgkosten, maar tot minder adequate Zorg en veel meer administratie, waardoor een groter deel van het beschikbare budget besteed wordt aan administratiekosten in plaats van aan het leveren van de noodzakelijke Zorg.

Was het vroeger duidelijk, dat een kind met aangeboren neurlogische afwijking het hele leven bepaalde Zorg nodig had, moet nu elk jaar opnieuw een evaluatierapport geschreven worden en de nodige Zorg aangevraagd worden(?). Een vraagteken erachter, omdat ik niet precies weet of deze stelling (nog) juist is.

Nu is het oktober 2023 en ligt er een rapport, met het voorstel om een transitieteam te vormen, dat gaat bepalen(?) wat er veranderd kan worden om ervoor te zorgen, dat er minder geld naar de administratie gaat en dus meer geld besteed kan worden aan Zorg.

Maar dan moet er ook nog bepaald worden, welke ZORG wanneer nodig is. Toen ik met een gebroken onderarm in het ziekenhuis kwam, werd die onderarm in het gips gezet en de volgende dag vertelde de dokter mij, dat mijn arm geopereerd zou worden. Er was geen bot naar buiten gekomen, de twee stukken stonden keurig in lijn en ik had, totdat ik in het ziekenhuis kwam, met mijn andere hand de breuk bij elkaar gehouden.

Ik had helemaal geen zin in een operatie. Er was een wonde geweest, die een arts meteen na aankomst keurig dichtgenaaid had en ik zag het helemaal niet zitten om nog een wonde erbij te krijgen, om de twee stukken bot aan elkaar te zetten met een plaatje, dat er dan een jaar later weer uit zou moeten.

Dus vroeg ik aan de arts, of die operatie werkelijk nodig was of dat de breuk ook „conservatief” geheeld kon worden. Dat „conservatief” heb ik ooit ergens opgevangen als „gips en wachten tot het aan elkaar gegroeid is” en het antwoord was, dat dat inderdaad ook mogelijk was. Dus werd er weer een nieuw gips (helaas te stram) aangelegd en werd ik twee dagen later naar huis gestuurd.

Ik kreeg de berichten over hoe en wat mee van het ziekenhuis en las vol verontwaardiging, dat daarin vermeld was, dat ik geen pijn had „omdat de patiënte pijnmedicatie krijgt”. Een regelrechte leugen, want ik had geen pijnmedicatie genomen, omdat ik geen pijn had.

Dat wil zeggen, ik had wel pijn, maar dat waren de gebroken ribben, die pijn deden bij het ademen. De arm deed geen pijn. De hand zwol echter dusdanig op, dat een bezoek aan een ziekenhuis nodig was. Daar werd nieuw gips aangelegd, dat ook te strak zat. Dat werd meteen gemeld bij de gipsmeester, maar die had geen zin om het opnieuw te doen.

„Als het morgen nog te strak zit, moet u maar terugkomen”, was zijn boodschap. Maar „morgen” was er geen chauffeur, die mij kon rijden en met mijn hersenschuddding was ik niet in staat om in mijn eentje op stap te gaan. Geen haar op mijn hoofd, die eraan gedacht heeft, dat ik een taxi had kunnen nemen. Zoiets zit niet in mijn systeem. Te duur.....

De mensen, die De Zorg passend willen maken en de KWALITEIT willen bevorderen, moeten zich misschien eerst eens afvragen, wat kwaliteit is? Hoe komt het, dat een arts een onderarmbreuk wil opereren, terwijl deze met gips goed heelt en dan geen extra heling nodig heeft om de door de arts gemaakte wond te dichten en niet nog eens een operatie nodig is om het metaal eruit te halen?

Hoe komt het, dat er zoveel hernia’s gefotografeerd worden, terwijl zij klinisch door middel van een Straight Leg Raising Test met zekerheid vastgesteld kunnen worden? Moet de patiënt misschien beter voorgelicht worden over de niet-noodzakelijkheid van een dergelijke foto? Zou het voor deze patiënt niet veel beter zijn om conservatief behandeld te worden? Dit betekent 6 weken plat, waardoor de patiënt eindelijk tijd krijgt om zijn leven, doen en laten te overdenken en te veranderen?

Wat is kwaliteit van Zorg, wat is Passende Zorg en waarom?

Wat is het verschil in het uitgavepatroon van De Zorg van vroeger en nu? Tegenwoordig zijn er veel technische mogelijkheden, maar hoe worden zij toegepast. Zoals uit het bovenstaande blijkt, worden er operaties verricht, die niet nodig zijn.

Operaties zijn duur en vooral operaties, die niet nodig zijn of die niet onder optimale omstandigheden gedaan worden, kosten meer dan zij opleveren. Er is een Zorgsysteem ontstaan, waarbij „vervangen en het is goed” de basis lijkt te zijn. Of, in het geval van de onderarm: „vastzetten met een plaatje en het is goed” of bij een zwangerschap: „het kind eruit halen en het is goed”.

In dit laatste geval kan dat echter zowel voor moeder als kind alles behalve goed zijn. Het kind, dat niet zijn eigen moment van geboren worden kan kiezen, kan dat later in het leven ook niet. Het kind, dat gedwongen werd om te wachten tot de dokter het een goed moment vond om het te laten komen, kan iemand worden, die altijd te laat is, terwijl het kind, dat door de dokter gedwongen werd om vroeger te komen, iemand kan worden, die altijd bang is te laat te komen en dus altijd ruim vóór de afgesproken tijd aanwezig is.

Stel je voor, je zit in een veilige cocon en ineens begint er een heel luide bons heel snel op je cocon te bonzen. Zoiets moet het zijn, als je nog in de buik van je moeder zit en er wordt een echo gemaakt. Zou dat een van de redenen zijn, dat er tegenwoordig zoveel autisten zijn?

De Zorg, die vroeger Gezondheidszorg heette, is erg veranderd. De mensen, die werken in De Zorg, doen hun best, maar regels maken dat de beste Zorgenden uit De Zorg verdwijnen, zoals de verpleegster, die in een instituut werkte, waar veel patiënten in coma behandeld worden.

Doch, zij worden er alleen behandeld wanneer de familie toestemming geeft om bij de patiënt een pomp in te bouwen, waarmee continu een spasmeremmend middel toegediend wordt. Vooral als je weet, dat de patiënt in coma geen spasmen heeft, maar een hoge spierspanning om zichzelf zo veel mogelijk te kunnen bewegen, is duidelijk dat niet elke Zorg, waarvan gezegd wordt dat hij een hoge kwaliteit heeft, adequaat en passend is.

Het is onmogelijk om het perfecte Zorgsysteem tot stand te brengen. Waarschijnlijk is het nodig om bij de jeugd te beginnen en deze te leren wat in het leven werkelijk belangrijk is. Geld kun je niet eten en uiteindelijk wil iedereen in vrede en vrijheid gezond zijn en liefhebbend leven.

  Naar boven  


Woensdag 23 augustus 2023

Post NL gijzelt

Het was vakantietijd en de behoefte om weer eens wat andere mensen te zien en een ander landschap te verkennen was groot. Dus werd er een reis gepland, waarbij verschillende vrienden in het buitenland bezocht werden.

Behalve de nodige schone was, werden ook een dagboek, een adressenboek met adressen van mensen, die een kaart gestuurd kan worden, en een paar solarbeestjes, waarvan de ogen gaan branden als het donker wordt, ingepakt. De solarbeestjes waren bedoeld als dankcadeautje voor alle gastgevers, die bezocht werden.

Door een afleidingsmanoevre van een vriendin in Zwitserland, bleef het doosje, waar de hiervoor beschreven dingen in zaten, in Zwitserland achter. De vriendin was niet in staat om het hele doosje naar Genève te zenden, waar de dagen na het bezoek aan haar verbracht werden en besloot om alles een paar weken later naar mijn Nederlandse woonadres te zenden.

Omdat het adressenboek dus in Zwitserland lag, werden er geen kaarten verstuurd en het dagboek moest op losse vellen geschreven worden, die later in het dagboek gevoegd moesten worden. En een cadeautje was er dus niet voor de volgende gastgevers.

Toen eindelijk de vriendin het pakje naar de post gebracht had, was het wachten op de aflevering in Nederland. De kosten waren niet mals. Voor de verzending werd CHF 47,- betaald, wat bijna € 50,- is. Tot mijn grote verbazing werd het pakketje niet bezorgd, maar kwam er een brief van de post, voorgedrukt, dat ik in Zwitserland waren gekocht had en het pakketje pas bij mij bezorgd zou worden als ik € 22,80 inklaringskosten betaald zou hebben.

Ik heb Post NL geschreven, dat ik niets in Zwitserland, dat niet bij de EU hoort en door de douane en post dus als "land buiten de EU" gezien wordt, gekocht heb, maar dat de inhoud van het pakketje mijn dagboek, adressenboek en cadeautjes gekocht bij Action in Brunssum bevatte. Volgens de douane, met wie telefonisch contact was én volgens de webpagina van Post NL zijn er geen inklaringkosten verschuldigd voor waren, die nicht gekocht zijn maar, zoals in dit geval, vergeten en al voor inreis in Zwitserland in mijn bezit waren.

In het protest tegen de betaling van inklaringskosten van € 22,80 had ik expliciet gevraagd om telefonisch contact, wat tot stand gebracht werd. De betreffende medewerkster wilde helpen, maar bleek niet in staat om iets anders aan te bieden dan de gijzeling van mijn pakket, waarvoor dus bijna € 50.- was betaald om het bij mij thuis te laten bezorgen, op te heffen nadat ik de inklaringskosten betaald zou hebben. Wanneer ik niet zou betalen, zou het pakket weer teruggezonden worden naar Zwitserland.

Ik heb voorgesteld, dat Post NL het pakket zou openen om vast te stellen, dat er inderdaad geen inklaringskosten voor betaald hoefden te worden, maar dat was, volgens de medewerkster, niet mogelijk. Volgens haar was het pakket nog niet bij Post NL en kon het alleen door het betalen van de inklaringskosten vrijgekocht worden.

Bij dit gesprek werd mij verzekerd, dat ik de betaalde kosten terug zou krijgen "mits zou blijken dat er geen inklaringskosten voor betaald hoefden te worden". Maar hoe stel je dat dan vast?

Nadat ik de inklaringskosten betaald had, was het wachten op het pakket. De eerste dag kwam het niet. De tweede dag werd het ook niet bezorgd. Maar lag er om 12 uur wel een briefkaart in de bus, dat het naar een postafhaalcentrum gebracht was, omdat er "niemand thuis was" terwijl ik zat te wachten. Bel niet gehoord of heeft de bezorger op de verkeerde bel gedrukt, voor de verkeerde deur gestaan of zelfs die moeite niet genomen maar het pakket meteen naar het postafhaalcentrum gebracht, nadat hij bij iedereen een kaartje in de bus gedaan heeft? Dat zullen we nooit weten.

Het pakket is dus niet thuis bezorgd, maar moest afgehaald worden stond op het briefje, dat ik in de brievenbus vond. Waar het afgehaald moest worden stond er niet bij. Daarvoor moest ik in het internet, dus op stap om ergens in het internet te gaan om te kijken waar het pakketje lag. Post NL maakt het zichzelf makkelijk en de klant moeilijk, want niet iedereen heeft internet!

Bij het pakket zaten nog 4 formulieren, waarop vermeld was dat alles "vergessen" was. En nu? Wat nu te doen om de inklaringskosten terug te krijgen?

  Naar boven  


Donderdag 25 mei 2023

Autisten therapie

Op de radio is te horen, dat er ouders van autisten zijn, die zich inzetten voor een verbod voor het behandelen van autisten. Zij hebben ervaren, hoe hun kinderen op de gegeven therapie gereageerd hebben.

Volgens een vader is de therapie erop gericht om (ongewenste) bewegingen af te leren en het vermijden van oogcontact op te heffen. Het is de vraag, voor wie de bewegingen waarom ongewenst zijn en met wie de autist oogcontact vermijdt. Is dat misschien degene, die wat te verbergen heeft en die het dus niet prettig vindt, als iemand "door hem heen kijkt"?

Ik heb jaren geleden eens gesolliciteerd als begeleidster voor een jonge autist. Hij was net 7 geworden en had begeleiding nodig om naar school te kunnen gaan. Het was toen in Duitsland gebruikelijk om jongens, die niet in dienst wilden maar wel op andere wijze wilden dienen, als persoonlijk begeleider, van bijvoorbeeld een autist, ervaring op te laten doen.

De 7-jarige jongen was als een Engel. Hij sprak niet en werd met een bepaalde methode behandeld. Ik heb een behandeling, die twee uur duurde, bijgewoond en was uiterst verbaasd over wat er met de Engel gedaan werd.

De therapeute legde drie voorwerpen naast elkaar op de tafel en vroeg aan de Engel om de pen aan te wijzen, wat hij deed. Vervolgens vroeg zij aan de Engel om de mok aan te wijzen, wat hij deed. Daarna vroeg zij hem om het boek aan te wijzen. Ook dat deed hij. Kennelijk wist hij welk artikel bij de woorden, die de therapeute gebruikte, hoorde.

De therapeute verwisselde de plaats van de drie voorwerpen en stelde dezelfde vragen als daarvoor. En weer wees de Engel het boek aan toen zij vroeg dat aan te wijzen, wees hij de pen aan toen zij daarom vroeg en de mok aan toen zij dat vroeg.

Voor mij was duidelijk, dat hij de drie artikelen en de bijbehorende naam kende. Ik was dus uiterst verbaasd, dat de therapeute een heel uur vulde met dezelfde vragen over dezelfde artikelen na steeds de plaats ervan verwisseld te hebben.

En nog groter was mijn verbazing, toen bleek, dat de therapeute in het tweede uur hetzelfde deed met als enige variatie, dat drie andere artikelen gebruikt werden. Is het werkelijk zo, dat dergelijke therapeuten (en de gebruikte methode) denken, dat de autist dom is?

Een vader van een autist vertelde me, dat zijn zoon alle boeken las terwijl ze in de kast stonden. Iets, wat wellicht moeilijk te bewijzen is. Vooral als je geen communicatiemethode vindt. We zijn zoo gewend om uitgesproken woorden als enige betrouwbare communicatiemethode te bestempelen, dat mensen die niet kunnen spreken, als „vegetatief” of „niet helder bewustzijn hebbend” worden beschouwd.

Het is dus zaak, om een communicatiemethode te vinden, die gebruikt kan worden om te communiceren. En het is ook nodig om de patiënt serieus te nemen. De vrouw van een patiënt, die in coma geweest was en niet kon spreken, had begrepen van haar man, dat hij door mij behandeld wilde worden, maar zij koos ervoor om hem niet meer door mij te laten behanden, nadat ik hem in het ziekenhuis bezocht had zonder haar daarvoor toestemming te vragen.

De Engel, die door de therapeute bezig gehouden werd met drie artikelen, volgde haar aanwijzingen zeer geconcentreerd, wanneer ik dat ook deed. Als ik me afvroeg, waarom zij dat zo deed en mijn verwarring over de zin van het geheel toeliet, keek de Engel naar mij en werd hij onrustig en kreeg hij „straf” van de therapeute.

De laatste keer dat ik bij hem was, was hij rustig als ik me op hem concentreerde, terwijl hij met een razende vaart rondjes ging lopen als ik me op mezelf richtte. Zijn moeder riep me een half uurtje voordat ik weer naar huis zou gaan.

Zij vertelde me, dat ze besloten hadden om niet langer van mijn diensten gebruik te maken als haar zoons begeleider. Mijn reactie was, dat ik het liefst zo snel mogelijk zo hard mogelijk weg zou lopen. En ik realiseerde me, dat de Engel me dat gedrag die middag had laten zien.

Onze eerste ontmoeting was ook heel bijzonder. Ik zat op de bank en hij klom op mijn schouders en greep mijn rechter wang. En kneep. Hij kneep heel hard. Het deed pijn. En nog meer pijn, maar ik wilde niet zwak zijn en liet het knijpen toe.

Tot het teveel pijn deed. Toen vroeg ik zijn moeder, die me al meteen had aangeboden haar zoon van mij af te halen, me te helpen zijn hand weg te halen. Ik begreep niet, waarom de Engel mijn wang zo geknepen had, maar realiseerde me jaren later wel, dat ik dat zelf deed. Ik kneep zelf in mijn wang zoals hij dat jaren eerder gedaan had. En volgens de gelaatskunde kneep ik in het nieren-bereik.

Tijdens mijn begeleiding van deze Engel sprak ik normaal tegen hem en was ik erg verbaasd, toen hij een keer een hele volzin tegen me zei. Hij sprak niet duidelijk en dus begreep ik niet, wat hij me geantwoord had, maar zijn moeder had hem wel verstaan en verbood mij nog hele zinnen te zeggen, want hij had herhaald, wat ik gezegd had. Wonderlijk, dat je wilt dat iemand spreekt, maar niet wilt dat hij spontaan een vraag herhaalt. Begint niet elk kind met woordjes te herhalen die het hoort?

De arts, die ervan overtuigd is, dat tapen tegen hooikoorts niet helpt, weet waarschijnlijk ook niet, dat niet alleen in de rug veel te lezen is, maar ook in het gezicht, als je weet wat wat weergeeft.

  Naar boven  

Woensdag 24 mei 2023

Hooikoorts medicamenten

De arts is er zeker van: Tapen om minder last van hooikoorts te hebben, helpt niet. Dat is een fabeltje. De vrouw, die ik 's avonds ontmoet, vertelt vol vreugde, dat zij zich door de fysiotherapeut heeft laten tapen omdat hij dat aanbood toen zij vertelde, dat zij zo’n last van hooikoorts had. Dat gebeurde 's ochtends en zij merkt nu duidelijk een positief effect.

De arts is kennelijk geen avonturier. Hij lijkt af te gaan op wat anderen beweren, zonder open te staan voor de nadelige gevolgen van de medicamenten en voor alternatieve behandelingen?

De fysiotherapeut leert in zijn opleiding bindweefselmassage, waarvan bekend is, dat deze invloed heeft op de werking van alle systemen in het lichaam. Dus óók op het afweersysteem, dat niet optimaal functioneert bij de hooikoorts patiënt.

De tape, die aangebracht wordt bij het tapen, wordt zo geplaatst, dat de invloed op het afweersysteem positief is voor de patiënt. Waarbij vermeld moet worden, dat de tape wel op de juiste plaats aangebracht moet worden.

  Naar boven  

Dinsdag 23 mei 2023

Pensioenpot

Er komt een nieuw pensioensysteem, want het bestaande systeem is op den duur niet te betalen, wordt gezegd. Voor het nieuwe systeem wordt de bestaande pensioenpot in kleine potjes verdeeld, die aan één persoon verbonden worden.

Er worden vele vragen gesteld over het zeer ingewikkelde systeem, dat zelfs voor pensioendeskundigen niet geheel en al duidelijk lijkt. Een van de vragen is, of de verdeling van het reeds ingelegde geld voor de reeds pensioen ontvangenden gunstiger is dan voor de mensen, die nu nog betalen.

Het is de verwachting, dat de verdeling eerlijk is en voor niemand duidelijk voordeel zal opleveren. Maar ik vraag me af, wat er gebeurt met het geld, dat in de potjes zit van de mensen, die helaas voortijdig overlijden en dus geen gebruik zullen kunnen maken van hun pensioen.

En wat gebeurt er wanneer ik zoo oud wordt als mijn tante, die 103 jaar werd? Is dan mijn potje leeg voordat ik overlijd en moet ik dan van de halve AOW (half omdat de tijd, die ik in Duitsland verbleef, geen recht op AOW gaf) zien rond te komen?

  Naar boven  

Donderdag 11 mei 2023

Examenvrees

Overal is te horen, dat vandaag de examens beginnen. Al enige dagen wordt erover gesproken. LAKS, (Laat Alle Kinderen Studeren)(?) roept de minister op om een extra herkansing in het leven te roepen voor de mensen, die anders zakken voor het examen, maar de minister vindt, dat de uitzonderingssituatie lang genoeg geduurd heeft.

De laatste jaren, waarin Covid/Corona het dagelijks leven volledig verstoorde, was er wel sprake van een dergelijke extra herkansing. Nu is het algemeen dagelijks leven weer als voor de pandemie en wordt van de scholen en studerenden verwacht, dat ook zij weer als voor die tijd handelen.

We moeten echter niet vergeten, dat het nooit meer wordt als vroeger. Per slot van rekening is het leven een en al verandering. Dat geldt niet alleen voor volwassenen maar vooral en eigenlijk nog meer voor kinderen. Per slot van rekening verandert bij het kind ook nog het fysieke lichaam zichtbaar.

Het is opvallend, hoe vaak het woord "stress" te horen valt tegenwoordig. Het lijkt alsof iedereen "stress" heeft en niemand zich realiseert, dat je geen "stress" hebt, maar je druk maakt. Of niet. Je kunt je druk maken over het feit, dat er maar 24 uur in een dag zitten of je kunt dat accepteren als een vaststaand feit en kijken, hoe je die tijd voor jou optimaal kunt gebruiken.

Als je examen moet doen, is het misschien slim om al een week of 4 van te voren je mobiel telefoon dusdanig te ontmantelen, dat je er alleen nog maar mee kunt bellen? Of dat je die telefoon alleen nog maar tussen 17 en 18 uur gebruikt? Dan heb je 23 uur van de dag een stuk minder spanning, omdat er geen bliepjes of piepjes zijn, waarnaar je nieuwsgierig bent door wie die veroorzaakt zijn en waar je op wilt reageren.

En je hoeft je ook niet druk te maken of je wel of niet dat examen haalt, want er is altijd een vervolg mogelijk. Het eindexamen is slechts een begin en beïnvloedt je leven in ieder geval. Of je het wel of niet meteen de eerste keer haalt, het vervolg van je leven hoeft erdoor niet anders te zijn. En misschien blijkt wel, dat je achteraf hartstikke blij bent, dat je niet geslaagd bent.

Op NPO1 was een studente te horen, die blij was dat haar ouders haar aangemeld hadden bij het middelbaar onderwijs, omdat zij dachten, dat hun dochter wellicht niet zou slagen. Dat bleek inderdaad het geval te zijn, iets waar hun dochter zelf géén rekening mee had gehouden. Door het middelbare beroepsonderwijs te volgen, had zij het een stuk makkelijker op het hoger beroepsonderwijs.

Nu is zij blij, dat zij haar middelbare school diploma niet gehaald heeft en via een omweg het hoger beroepsonderwijs tot een goed einde bracht. Door door te gaan op de gewenste weg, leert ook de student tegenvallers te inkasseren en te ervaren, dat er meerdere wegen naar hetzelfde doel leiden.

De studenten en scholieren, die menen dat zij door de "stress" geen gelijke kans hebben om het examen met goede cijfers af te sluiten, lijken te vergeten, dat zij zelf de mate van "stress" bepalen. Zij bepalen zelf, hoe belangrijk zij het vinden om datgene, wat zij weten, aan anderen door te geven, wanneer daarnaar gevraagd wordt.

Zou "stress" misschien veroorzaakt worden door verboden, die niet uitgesproken zijn, maar wel bestaan? Het kan in een familie gebruikelijk zijn om niet de waarheid te vertellen of om de zaken heen te draaien en niet te willen weten, wat het kind, de vrouw, de man, de vader, de moeder enz. doet, weet of verstaat.

Wanneer de ouders in het bijzijn van de kinderen in een vreemde taal met elkaar spreken wanneer zij elkaar iets willen vertellen, wat niet voor kinderoren bestemd is, kan dat tot gevolg hebben, dat die kinderen die vreemde taal niet kunnen leren omdat de ouders hen, onuitgesproken maar door hun gedrag duidelijk hebben laten merken, verboden hebben die taal te begrijpen.

Wanneer een van de ouders faalangst heeft, kan het goed zijn, dat een van de kinderen dat ook heeft. Uit sympathie voor de ouder gedraagt het kind zich net zo. Het kan er dan verzekerd van zijn, dat het door die ouder zeer begrepen wordt. En het is zeer de vraag of het de oplossing is om het probleem (in het boven beschrevene: het examen) opgelost kan worden door het examen af te schaffen.

"Stress" heeft men niet, maar maakt men zich. De een motiveert zichzelf extra wanneer er een examen gedaan moet worden en een ander klapt dicht. Wanneer de laatste persoon zichzelf dusdanig kan overtuigen, dat het niet uitmaakt of het examen wel of niet goed gemaakt wordt, hoeft hij niet dicht te klappen, maar kan gewoon ontspannen het examen doen, zich tijd gunnen om het juiste antwoord in zijn hersenen aan te laten komen en zich van dat antwoord bewust te worden.

De meeste mensen hebben de ervaring, dat men zich minder druk maakt, als men meer weet van de stof, waar het examen over gaat. En dan komt de interesse om de hoek kijken. Want als je absoluut niet geïnteresseerd bent in bijvoorbeeld geschiedenis, is het vraag of je de jaartallen met de bijbehorende bijzonderheden kunt onthouden.

Toegepaste geschiedenis kan echter daarbij helpen. Door een verhaal van een neef, die voor zijn tante op de dag voor haar verjaardag in 1904 als verrassing voor haar een elektrische lamp in haar woonkamer aanbrengt en daarvoor de volgende dag een woedende reaktie krijgt, omdat zij "dat moderne gedoe niet in haar huis wil", laat zo`n jaartal veel makkelijker onthouden?

Als je je bewust bent, dat omstreeks 1920 in Europa een epidemie (Spaanse Griep) rondwaarde, waaraan vele mensen zijn overleden, wordt ook dat getal makkelijker onthouden, als je weet dat 100 jaar later Corona de aardbewoners tot stilstand bracht.

Zoals al vermeld, niets blijft zoals het is, alles is in verandering en geschiedenis wordt interessant als je ziet hoe die herhaald wordt. Helaas werd dat niet onderwezen op school en moet dus menigeen het leren door ervaring. En die ervaring is niet altijd leuk, maar ervaringsdeskundigen zijn vaak inventiever dan niet-ervaringsdeskundigen.

Volgens de media slikt een kwart miljoen Nederlanders anti-depressiva en daar weer van af komen, is niet makkelijk. Mensen, die op eigen houtje afkicken blijken vaak toch nog niet zonder te kunnen. Wat maakt eigenlijk, dat iemand anti-depressiva gaat innemen?

Er is weer een nieuw "afkick protocol" opgesteld. Kennelijk was het oude niet goed genoeg? Of zijn er andere medicijnen gekomen, die nu ingezet worden? Wat doen de anti-depressiva?

Maken zij de mens minder beweeglijk? Maken zij dat de mens minder voelt? Maken zij dat de mens minder denkt?

Is de mens daardoor gelukkiger? Of voelt hij of zij zich daardoor leger, maakt hij of zij zich dan minder druk over het eigen leven? Hoe leefde deze persoon vóór het innemen van de anti-depressiva en wat is er veranderd door het innemen?

Zijn de mensen, die anti-depressiva innemen "wilde" mensen, mensen, die erg aktief zijn en veel interesses hebben? Zijn het mensen, voor wie het moeilijk is om de eigen doelen te verwezelijken?

Het lijkt, alsof we allemaal dezelfde kansen hebben, maar dat is natuurlijk niet waar. Het begint met het GESLACHT, dat bij de geboorte is meegegeven en invloed heeft op de verwachtingen van de buitenwereld.

Daarbij komt natuurlijk ook het gezin waarin het kind geboren is. De een is in een gezin geboren waar meerdere talen gesproken worden, een ander in een gezin waar slecht 1 taal gesproken wordt en dat nooit naar het buitenland gaat.

En zo zijn er heel veel verschillen te bedenken van uitgangspunt dat bij de geboorte meegegeven werd. Daar worden dan zelden de niet-zichtbare erfenissen bij gerekend, alhoewel meer en meer bekend wordt, dat die ook van invloed zijn op het leven van het nageslacht.

Bevrijdingsdag en dodenherdenking zijn weer net voorbij en blijken nog steeds het gedrag te beïnvloeden van vele mensen, ondanks dat zij de Tweede Wereldoorlog niet hebben meegemaakt. "Dat nooit meer" was het streven sindsdien, maar Oekraïne leert ons anders.

Het is goed, wanneer we ons realiseren, dat we niet de enige zijn, die het moeilijk heeft in dit leven. Integendeel, er zijn vele mensen, die het nog veel moeilijker hebben dan wij. Het leven is niet bedoeld als een egaal, gemakkelijk Zijn, maar als een steeds weer veranderende reis met onaangename, maar ook mooie en liefdevolle ervaringen.

Hoe meer we er in slagen die liefdevolle ervaringen te vermeerderen, hoe beter de wereld?

 

  Naar boven  

Woensdag 12 april 2023

Botox spiegelbeeld

Wil je er frisser uitzien? Ga dan wat vroeger naar bed, wandel elke dag minstens een half uur en drink water in plaats van koffie.

Mijd bovendien de botox kraam, waar je je kunt laten volspuiten met middelen, waardoor je je hele systeem in de war brengt. De lange termijn effecten merk je pas na verloop van tijd. Behalve natuurlijk als je pech hebt en je lichaam anders reageert dan door de botoxverstrekker verwacht wordt en je meteen een ziekmakende reactie hebt en naar het complicatiespreekuur van het Erasmusziekenhuis in Rotterdam moet om weer enigszins gezond te worden.

En misschien is het zaak om nooit in de spiegel te kijken. Dan weet je niet, hoe je er van buiten uitziet en kun je je concentreren op hoe je je voelt.

Misschien voel je je een vrouw, terwijl je een mannenlichaam hebt of een man, terwijl je een vrouwenlichaam hebt of noch man of vrouw of zowel man als vrouw of alleen maar man of alleen maar vrouw en maakt het je niet uit, hoe anderen je zien.

Je zult dan ontdekken, dat er anderen zijn, die alleen je fysieke lichaam zien en daaraan consequenties verbinden, die nu gelden en vaak al eeuwen oud zijn. Bijvoorbeeld „de man moet voor het gezin zorgen door buiten de deur te werken” terwijl „de vrouw thuis moet blijven en voor kinderen moet zorgen” en „de man is meer waard dan de vrouw”, wat zich uit in het lagere salaris dat aan de vrouw gegeven wordt die hetzelfde werk doet als de man.

Er wordt nog steeds geen rekening gehouden met het feit, dat er meer alleenstaande vrouwen met kinderen zijn dan mannen, en vrouwen dus meer geld nodig hebben dan mannen, omdat zij de kinderen moeten verzorgen.

Het is de vraag, wat wanneer voor wie belangrijk is. Er zijn mensen, die zich niet wensen te verzoenen met het fysieke lichaam dat zij hebben gekregen bij geboorte en hun best doen om de Nederlandse taal te „verontzijdigen”, wat zich uit in het laten verdwijnen van de vrouwelijke benamingen en die te vervangen door mannelijke benamingen.

Een verpleegster is verpleegkundige geworden, de cassière is kassamedewerker geworden en de lerares is een leraar geworden, een taalgebruik, waaraan de media ijverig meedoet. Daardoor wordt er vermeld, dat een leraar vermoord is, waarna vermeld wordt, dat zij …... Het was dus geen leraar, maar een lerares!

De schrijfster, die geïnterviewd wordt, wordt als „schrijver” aangekondigd en de brandweerman wordt afgeschaft om tot brandweerkracht te worden, zodat de brandweervrouw zich daar ook happy bij voelt?

Het is opvallend, dat alle woordveranderingen het vrouwelijke geslacht opheffen. De jeugd die voor inclusief onderwijs pleit, wil dat „goedemorgen jongens en meisjes” wordt tot „goedemorgen leerlingen” en dat niet meer over „zitten blijven” gesproken wordt, maar over „doubleren”, is te horen op NPO1.

Doubleren is volgens een woordenboek verdubbelen, omzeilen, een klas nog eens doorlopen, of voeren (van kleren). Het woord doubleren kan dus ook uit het woordgebruik geschrapt worden en vervangen worden door „een klas nog eens doorlopen”.

De mensen, die niet met hem of haar aangeduid willen worden, kunnen zich met U of gy laten aanspreken. Dat zijn woorden, die geen geslacht in zich hebben en ook in het meervoud gebruikt kunnen worden, wat niet het geval is met hen of hun. Dat zijn woorden, die het meervoud in zich hebben en grote verwarring met zich brengen als zij in het enkelvoud gebruikt worden.

Als vrouw vind ik het niet prettig om als „reiziger” aangesproken te worden, want ik ben een reizigster, ook vind ik het minachtend, wanneer men over mij spreekt als „schrijver”, „dichter”, „fysiotherapeut” of „leraar”, want ik ben geboren in een vrouwelijk lichaam en dat maakt, dat ik een schrijfster, een dichteres, fysiotherapeute of lerares ben, als men kijkt waar ik me mee bezig heb gehouden.

Ondertussen repareer ik ook mijn eigen klokken en ben dus een klokkenmaakster alhoewel we daarover nog kunnen twisten, want is een klokkenmaker iemand die alleen klokken repareert of verwachten we dat deze persoon ook een klok kan maken van ruw materiaal? Dus dat hij of zij elk rad en elke as zelf samenstelt en op maat zaagt, freest of op andere wijze maakt?

Zo nu en dan heb ik het gevoel, dat de drang naar verandering van de bestaande normen en waarden dusdanig groot is, dat ik mij niet meer thuis voel. Het lijkt, dat het fysieke geslacht niet meer mag bestaan.

Vroeger waren er damestoiletten en herentoiletten. Nu zijn er mensen, die niet op een damestoilet willen en ook niet op een herentoilet. Of die persé op een damestoilet willen of op een herentoilet, terwijl zij niet in een bijpassend fysiek lichaam geboren zijn.

Ik voel mij niet veilig in het damestoilet, wanneer mensen, die in een mannenlichaam geboren zijn, daar gebruik van maken. En ik vermoed, dat ik niet de enige ben. In alle tijden hebben jongens en mannen geprobeerd een glimp op te vangen van de vrouw, zoals zij haar niet in het dagelijks leven te zien krijgen.

En wanneer de vrouw wat meer laat zien, bijvoorbeeld door een minirok te dragen, zijn er mannen, die dat als uitnodiging zien om de vrouw lastig te vallen.

Wat verwacht de mens van het „ontslachten” van de Nederlandse taal? Heeft dat tot gevolg, dat niemand meer weet wie of wat hij is? Het geslacht, zoals dat door de geboorte bepaald is, is niet het meest belangrijke in het leven van de mens, maar wel heel belangrijk dankzij de behoeftes die deze mens heeft.

Een ieder heeft de behoefte om lief te hebben en zich geliefd te voelen en gezien te worden zoals hij of zij werkelijk is, wat onafhankelijk is van het fysieke geslacht dat iemand heeft. We kunnen echter niet ontkennen, dat een ieder eigen is, d.w.z. uniek. Zelfs een tweeling blijkt verschillend te zijn, wat soms alleen te zien is voor mensen, die verder kijken dan alleen de buitenkant.

De buitenkant lijkt tegenwoordig zo belangrijk, dat in de reclame op de televisie amper meer mensen „zonder” kleur te bekennen zijn en menigeen zich al op jonge leeftijd „baby botox” laat geven, zich niet bewust van de functie, die daardoor beïnvloed wordt.

De bovenlip staat in direkte verbinding met de dunne darm en de dunne darm wordt dus beïnvloed door botox in dat gebied, zoals de onderlip in direkte verbinding staat met de dikke darm en botox daar dus de functie van de dikke darm zal beïnvloeden.

De kaaklijn zegt wat over de koolhydraatstofwisseling zoals de mondhoeken wat over de lever en milt zeggen en het midden van de onderlip de toestand van de alvleesklier weergeeft en de neuspunt wat over de maag zegt.

De invloed van botox zal zelden direkt waarneembaar zijn, maar op den langen duur aan het daglicht komen en mogelijk tot onherstelbare dysfunctie geleid hebben.

„Bezint aleer gy begint” is een goede raad die nog steeds geldt.

 

  Naar boven  

Zaterdag 1 april 2023

Fraude bij politie en justitie

Het is geen grap, wat je me vertelt. Je bent overspannen geweest en hebt door de belastingdienst het label van fraudeur gekregen. Je had een schuld en zag even niet meer, hoe je daar van af moest komen.

Gelukkig was er een instelling voor gespecialiseerde thuisbegeleiding en er werd bewindvoering geadviseerd. Je kon wel wat ondersteuning en hulp gebruiken en dus heb je het advies gevolgd en was blij, dat zij je ook een goede bewindvoerster aanbevolen.

Maar voor wie was zij goed?

In Duitsland werd door de rechter na een jaar opnieuw een gesprek gevoerd met de onder bewind gestelde, om na te gaan, of de bewindvoerder nog nodig was. In gemeenschappelijk overleg werd besloten, dat dat niet meer nodig was, wat tot gevolg had, dat de onder bewind gestelde eindelijk de correspondentie onder ogen kreeg die gevoerd was, om te gebruiken in de rechtzaak die een paar dagen later zou plaatsvinden, waarin bepaald zou worden of de onder bewind gestelde de huurwoning zou moeten verlaten of niet.

En door de aktie, die deze (niet meer onder bewind staande) burger toen ondernam omdat hij eindelijk die correspondentie onder ogen kreeg, kreeg de burger van de rechter gelijk en werd de huur niet opgezegd en werd de niet meer onder bewind staande burger dus niet dakloos.

Bij jou is iets soortgelijks gebeurd, maar dan nog opvallender. Je schuld was in januari op € 130,- na afbetaald, toen je bewindvoerster je mededeelde, dat die schuld aan het eind van het jaar afgelost zou worden, terwijl er ondertussen € 6000,- op je spaarrekening stond. Door het in stand houden van de schuld, kon de bewindvoerster haar bewind over jouw financiële zaken in stand houden en daarvoor € 150,- per maand van jouw rekening op haar rekening overschrijven.

Je was weer in staat om je eigen zaken waar te nemen, waardoor je dit ontdekte en hemel en aarde hebt moeten bewegen om weer je eigen zaken te kunnen regelen en de bewindvoerster uit je leven te bannen, zodat je daarvoor ook niet meer € 150,- per maand af hoefde te staan, maar de bewindvoerster heeft je nog € 700 laten betalen als „afscheidsgeschenk”.

We hebben ondertussen allemaal gehoord van het toeslagen-schandaal, dat tot een toeslagen-affaire verwoord is om het minder erg te doen lijken? Voor velen van ons blijft het een ver-van-mijn-bed-show, onbegrijpelijk door de complexiteit ervan en de gevolgen, die voor niemand zichtbaar zijn.

De bewindvoerster, die zo goed zou zijn volgens de gespecialiseerde thuisbegeleiding, bleek in jouw leven iemand, die profiteerde van het vertrouwen dat jij haar gaf, omdat anderen zeiden, dat zij te vertrouwen was. Omdat je overspannen was, kon je niet anders, maar toen je weer zelf kon rekenen en beslissen, ontdekte je al snel, dat de bewindvoerster niet primair bezig was geweest om zichzelf overbodig te maken (wat toch het primaire doel zou moeten zijn), maar om je zo lang mogelijk aan haar te binden, zodat zij, zonder er veel voor te moeten doen, zichzelf van jouw rekening kon betalen, wat zij vond dat haar werk waard was.

Het ontbreekt haar niet aan fantasie heb ik begrepen, want zij werkt nu onder een andere naam.

Het bewind was niet voor maar 1 jaar vastgesteld, maar meteen voor 3 jaar. Dat is fijn, want dan hoeft de hele poppenkast niet elk jaar bij elkaar te komen en te besluiten, maar het is niet fijn, als de bewindvoerder/-ster een ander doel heeft dan het zichzelf overbodig maken.

Bovendien ben je ondanks de bewindvoering bij de belastingdienst als fraudeur gekenmerkt. Wat je later ontdekte, omdat de belastingdienst je blij belde, dat je niet meer als fraudeur gekenmerkt was. Je bent door de computer (of misschien door een medewerker) uit het fraudeurslijstje geschrapt.

De medewerkster van de belastingdienst verwachtte, dat jij ook blij zou zijn, maar dat was je helemaal niet. Want wat kun jij met een dergelijke mededeling, die je € 10000,- of meer gekost heeft? Na een kwartier in de wacht te hebben gestaan nadat je gevraagd hebt, wat voor vergoeding je voor de schade, die je hebt opgelopen, kunt verwachten, ben je nog niet wijzer. Er zal bij een andere afdeling navraag gedaan worden.....

Het doet me denken aan de medewerkster op het Paleis van Justitie in Den Haag, toen ik daar in Oktober 2012 navraag deed wat er gebeurd was met het protest dat ik ingediend had tegen een veroordeling naar aanleiding van een aanrijding met een bromfietser zonder licht in Den Haag. Zij wist mij blij te vertellen, dat ik vrijgesproken was van het hebben van schuld voor die aanrijding en feliciteerde mij daarmee.

Deze uitspraak bleek desgevraagd te zijn gedaan op 27 April 2012, de dag, waarop ik door de marechaussee in Den Haag overgedragen werd aan de politie in Den Haag om in de cel te worden gestopt om de straf uit te zitten die dus op die dag nietig verklaard werd.

Een rechterlijke dwaling die gevolgen voor het leven heeft. De rechtbank in Den Haag heeft het te druk en stuurt daarom de „gemakkelijke” zaken naar de rechtbank in Leeuwarden om aldaar te behandelen.

De rechter in Leeuwarden maakt zich er zeer gemakkelijk vanaf, bekijkt kennelijk de getuigenverklaringen niet, maar denkt: „Bromfietser op voorrangsweg heeft geen voorrang gekregen, dus is de automobilist fout.” Hij vergeet voor het gemak maar dat de bromfietser geen zichtbare deelnemer aan het verkeer was, want hij had geen licht aan en was in het donkere Den Haag dus niet zichtbaar.

Zowel een getuige, die de bromfietser zonder licht met te hoge snelheid had zien rijden wist dat te vertellen, als ook de politie, die dat door technisch onderzoek had vastgesteld.

Van de uitspraak had ik, in het buitenland woonachtig, geen bericht gekregen, maar bij aankomst op Schiphol met veel moeite van de marechaussee te horen gekregen, waarop ik protest tegen het vonnis had ingediend. Van Leeuwarden was geantwoord, dat het protest naar Den Haag gezonden was en verder was niets vernomen. Zij hadden de zoekaktie, die in de computer stond, moeten wissen toen het protest tegen de uitspraak binnenkwam, maar kennelijk is dat niet gedaan.

De agent in Den Haag, die ervoor verantwoordelijk was of ik wel of niet in de cel gestopt moest worden op 27 April 2012, weigerde het Paleis van Justitie te bellen om navraag te doen, wat er met het protest gebeurd was.

Drie dagen onschuldig in de cel zitten is genoeg om jaarlijks Koningsdag met angst en beven tegemoet te zien en geen vertrouwen meer te hebben in politie of het justitiële apparaat.

 

  Naar boven  

Maandag 27 maart 2023

Arriva of NS?

Voor 2025 zou het verstandig zijn om alles aan iedereen aan te besteden, vindt de medewerker van Arriva, nadat o.a. een spreker via de telefoon zijn instemming met de stelling: ”Meer concurrentie op het net veroorzaakt beter treinverkeer” heeft onderbouwd met het voorbeeld Italië, waar twee aanbieders hetzelfde trajekt aanbieden, kort na elkaar vertrekken en concurreren door prijs en voorzieningen die tijdens de reis aangeboden worden zoals een eigen plekje voor de hond of een restauratiewagen.

Weinig mensen weten, dat in Luxemburg iedereen gratis van het Openbaar Vervoer gebruik kan maken. Dat zorgt ervoor, dat er meer gebruik gemaakt wordt van het Openbaar Vervoer, bijvoorbeeld door de oma, die elke dag wanneer zij bij haar kinderen is, met de kleinkinderen ergens naar toe gaat omdat de reis ernaar toe met het Openbaar Vervoer gratis is, maar ook veel burgers, die met het Openbaar Vervoer naar hun werk kunnen gaan, doen dat, want het is goed voor hun beurs en tijdens de reis naar en van het werk kunnen zij uitrusten.

Dankzij een uitgebreid Openbaar Vervoernet zijn heel veel mensen in staat om daar dagelijks gebruik van te maken, waardoor niet alleen veel minder auto’s gebruikt worden, maar ook veel mensen in de gelegenheid zijn om andere mensen te ontmoeten, die zij nergens anders zouden ontmoeten en uitgerust thuis komen.

In Nederland wordt alles vanuit korte termijn winstoogmerk bekeken. Niet alleen het Gemeentelijk Energie Bedrijf is opgeheven en vervangen door veel verschillende bedrijven wiens doel het is om zo veel mogelijk winst te maken, ook de Gezondheidszorg is in handen gegeven van heel veel verschillende bedrijven die winst willen maken en daarom bij voorkeur diensten verlenen, die goed betaald worden. Dat kan dan resulteren in het hechten van een wond van een burger, die om een pleister kwam vragen.

In het behandelprogramma van de kliniek, waar deze burger aanklopte, staat dat een wond altijd gehecht moet worden, want daarvoor kan € 100,- berekend worden, terwijl voor een pleister opplakken, wat ongeveer net zo veel tijd in beslag neemt, slechts € 10,- betaald wordt.

Dat is net zo iets als de behandeling van een breuk, die eerst in het gips gezet wordt om de volgende dag dat gips te verwijderen en tegen de patiënte te zeggen, dat de breuk geopereerd moet worden.

Gelukkig was de patiënte een beetje bekend met breuken, wist dat de breuk keurig op zijn plek zat en vroeg of het ook „conservatief” kon, wat betekent, dat er niets anders gebeurt dan gips en wachten tot de beide botdelen aan elkaar gegroeid zijn en dan het gips weer te verwijderen.

De arts moest bekennen, dat het inderdaad een breuk was, die heel goed conservatief behandeld kon worden en er werd dus weer een nieuw gips aangebracht. Helaas werd dat te stijf aangebracht, waardoor de hand en vingers dik werden en na een paar dagen weer een tocht naar een (ander) ziekenhuis nodig was.

En nog meer helaas werd door de gipsmeester daar (die nu gelukkig voor alle patiënten met pensioen is) ook weer te stijf aangelegd. Hij weigerde om meteen het gips te vervangen en vond, dat de patiënte de volgende dag maar terug moest komen als het nog steeds te strak was. Dat was voor deze patiënte niet mogelijk en heeft zij schade daardoor. Niet van een operatie van de breuk dus, maar van het gips.

In Noorwegen is slechts één ziektekostenverzekeringsbedrijf, waar een ieder, die in Noorwegen als bewoner ingeschreven staat, lid van is en een beroep op kan doen, ongeacht of hij of zij betaald werk heeft of niet. Wanneer iemand geen betaald werk heeft, hoeft hij ook geen premie te betalen en kan dus niet failliet gaan op de kosten van de ziektekostenverzekering, zoals het geval is in Europa, waar het hebben van een ziektekostenverzekering verplicht is, maar die moet door de burger betaald worden, ongeacht of hij of zij daar geld voor heeft en soms wordt de premie berekend op basis van het modale inkomen, ondanks dat de burger een negatief inkomen heeft.

Dit kan namelijk het geval zijn wanneer iemand zelfstandig is en door de hoge bedrijfskosten (zoals huur en gas-licht-water) een negatief inkomen heeft waardoor de burger niet door het ijs zakt, maar failliet gaat doordat de ziektekostenverzekeraar het opzeggen (omdat de burger geen geld heeft om de premie te betalen) van de verzekering, niet accepteert.

(Europese) Wetten worden gemaakt, zonder de consequenties van die wetten van te voren onder ogen te zien?

 

  Naar boven  

Donderdag 9 maart 2023

Tonijnsalade

Brood en tonijnsalade gisteren op het werk laten liggen, is de aanleiding om vandaag weer naar Albert Heijn te gaan, om een nieuw bakje te kopen.

De tonijnsalade kost € 1,35 volgens het "prijsfavoriet"-kaartje en wordt naast het liefde en passie brood in het inkoopmandje gegooid. Het brood kost volgens het etiket € 1,69 wat een makkelijk rekensommetje geeft met de uitslag € 3,05.

Om makkelijk te kunnen betalen bij de kassa met geld dat fysiek is, wordt een biljet van € 5,- tevoorschijn gehaald en een € 0,05 munt, die in de plaats gekomen is voor de stuiver. Doch bij de kassa wacht een grote verrassing.

Daar geeft de kassa als prijs voor de tonijnsalade € 1,91 aan, ook met bonuskaart. Albert Heijn let kennelijk niet meer op de kleintjes, maar denkt groot en met grote sprongen en vertrouwt er op, dat de burger in coma is en de prijs van de artikelen niet uit zijn hoofd kent?

Het prijsverschil is zoo groot, dat ik met artikelen en bon de winkel weer in ga om te kijken, of ik misschien verkeerd gekeken heb. Dat blijkt niet het geval. Ik ga naar een medewerkster en vraag om even met mij te kijken, wat zij doet.

Samen gaan we naar de servicebalie, waar ik te horen krijg, dat ik niet met artikelen en bon de winkel in mag gaan om te controleren, of ik de aangegeven prijs wel goed gezien had. Ik had, volgens de medewerkster, meteen naar de servicebalie moeten gaan, die dan zou controleren, of ik gelijk heb en dus teveel betaald heb.

Maar als ik niet zelf kan controleren, kan ondertussen het etiket veranderd worden? Dat is namelijk wat de medewerkster van de servicebalie zegt, wat er moet gebeuren, als zij mij het teveel betaalde geld terugbetaalt.

 

  Naar boven  

Donderdag 16 februari 2023

Studententaal

Op radio NPO 1 is een gesprek te horen met studentes, naar aanleiding van het bericht, dat er veel te weinig studenten zijn, die geïnteresseerd zijn in de medezeggenschapsraad. Niet alleen het deelnemen eraan, maar ook deelnemen aan het kiezen van de studenten, die aan de medezeggenschapsraad willen deelnemen, blijkt nauwelijks studenten in beweging te brengen.

Een van de studentes vermoedt, dat de vergoeding, die lager is dan het minimumloon, een van de oorzaken van het gebrek aan belangstelling is. De studentenvertegenwoordiger moet instemmen met de begroting en de studente zegt dat deze daar voor zijn eigen financiele belang op kan komen met de woorden: „Ik stem mee tenzij de vergoeding beter wordt.”

Door deze uitspraak zegt zij het tegenovergestelde van wat zij wil zeggen want „tenzij” betekent volgens het woordenboek „behalve als”, dus zegt de studente: „Ik stem mee behalve als de vergoeding beter wordt”, terwijl zij juist wil, dat de vergoeding beter wordt.

Wanneer zij het woord „mits” gebruikt zou hebben, zou zij haar intentie duidelijk gemaakt hebben, want „Ik stem mee mits de vergoeding beter wordt” betekent: „Ik stem mee onder voorwaarde dat/alleen als de vergoeding beter wordt”.

 

  Naar boven  

Dinsdag 17 Januari 2023

AANVOERDER

Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Voor de Christen Unie betekent dit, dat er nu een vrouw aan het hoofd staat, die zich als aanvoerder ziet.

What's in a word? Jammer, dat zij zich niet als aanvoerster ziet. De taal wordt vermannelijkt sinds de vrouw meer te zeggen heeft? De "verpleegster" is verdwenen en "verpleegkundige" geworden en de "secretaresse" is een "persoonlijk assistent" of "personal assistent" geworden, want er is ook een tendens om het Nederlands maar geheel af te schaffen en door Engelse begrippen te vervangen.

Zoals het dubbeltje ook afgeschaft is en de cent in Nederland niet meer gebruikt wordt.

En meer en meer wetten gemaakt worden, die het leven verarmen. Volgens wetenschappelijk onderzoek kunnen herten niet gehouden worden.

En wordt dat in een wet vastgelegd, terwijl herten in Nederland al 75 jaar lang gehouden worden. In andere landen, zoals Noorwegen, nog veel langer.

Als reden wordt opgegeven, dat het "niet meer van deze tijd" is om dieren te houden. Wie zijn de mensen, die het houden van dieren "niet meer van deze tijd" vinden?

Niet alleen kinderen genieten van de eigen kat, hond, cavia of .... en gaan graag naar de (kinder)boerderij, waar zij dieren kunnen zien, die aldaar leven. Zo kunnen zij ook leren, dat melk, vla en dergelijke eerst uit de koe komen voordat zij via de melkfabriek in de koelkast terecht komen.

Wanneer de mens geen melkproducten meer nuttigt en geen vlees meer eet, is de veeteelt niet meer nodig zoals zij nu is, maar sommige mensen hebben vlees nodig om goed te kunnen functioneren. Niet elke mens is geschikt om veganist te worden.

Er wordt geopperd, dat een volgende stap het verbod op het houden van alle dieren is, waardoor alle wildparken en dierentuinen ook gesloten moeten worden, waardoor de burger alleen nog plaatjes van de dieren zal kunnen aanschouwen?

Of worden er dan musea ingericht met opgezette katten, honden, koeien, paarden, schapen, geiten, cavia's e.d.?

 

  Naar boven  


Donderdag 29 December 2022

KIJK WIJZER

29 december 2022

Kijk Wijzer !

Al twintig jaar wordt de Nederlandse film “Pietje Bel” 's morgens op de televisie vertoond en ineens, een paar weken voor Oudjaarsdag 2022 wordt gemeld, dat de Kijkwijzer, die films keurt en de leeftijdsgrens bepaalt, de leeftijdsgrens voor de voor alle leeftijden toegestane film verhoogd had naar 12, zodat de film niet in de ochtend vertoond zou mogen worden met als gevolg, dat de film waarschijnlijk geheel en al van de televisie zou verdwijnen en de ontstane traditie om met de hele familie elk jaar de film op Oudjaar te kijken, teniet gedaan werd.

In Duitsland werd jarenlang elke Oudjaarsmiddag een Engelse, stomme film vertoond, waarin de Lady aan een lange tafel zit, die gedekt is voor haar 11 vrienden, die elk jaar kwamen, maar niet meer kunnen komen, omdat zij dood zijn. De wijn wordt voor hen ingeschonken door de butler, die met de Lady moet toasten en het glas leegt voor de vriend, die er niet is. Zoveel wijn heeft natuurlijk invloed op de toestand van de butler, waardoor er heel wat te lachen valt.

De Kijkwijzer heeft kennelijk een klacht over de Pietje Bel film gekregen en er wordt gezegd, dat een kind nachtmerries van de film krijgt. In de film komt een pistool voor, er wordt door de vader een klap uitgedeeld en de leraar gebruikt een liniaal, iets wat gelukkig niet meer standaard is op school en zelfs verboden is.

Maar er is zoveel verboden. En wie houdt zich werkelijk aan alle regels? De klager, die ervoor gezorgd heeft, dat de Nederlandse film “Pietje Bel” heel veel reclame kreeg en dat mensen, die niet wisten dat de film bestond, dat nu wel weten, houdt deze persoon zich aan de regels of heeft deze persoon in zijn/haar jeugd zelf heel veel tikken gehad en wordt daar elke keer dat naar de film gekeken wordt, daaraan herinnerd?

Hoe wordt het kind, dat nachtmerries krijgt na het kijken van “Pietje Bel” opgevoed? Moet het thuis heel erg oppassen geen klap te krijgen of bij een buur, een oom of tante, of elders? Of is het gewoon bang omdat er thuis of op school, op weg naar school, op de sportclub of..... iets aan de hand is?

Het klopt, dat het vroeger op sommige plaatsen normaal was om geweld te gebruiken, maar het is niet waar, dat het nu niet meer gebeurt. Er is nog steeds geweld, niet alleen achter de voordeur en dat geweld kost in Nederland elke week een vrouwenleven. Femicide wordt dat tegenwoordig genoemd, maar het Nederlandse woord is vrouwenmoord.

Als kind heb ik boeken over Pietje Bel gelezen, maar kan me niet meer herinneren wat er in stond. Als volwassene ben ik geneigd om de nare dingen te vergeten zodat ik meer plezier hier en nu heb en heb ik ook besloten, dat ik me niet gekwetst hoef te voelen door woorden, nadat ik ontdekte, dat iemand iets wat ik zei zonder dat ik de bedoeling had te kwetsen, zich gekwetst voelde.

Wanneer iedereen, die zich gekwetst voelt, probeert te achterhalen waarom hij/zij zich gekwetst voelt, bevrijdt men zich van de afhankelijke houding, die men kennelijk inneemt. De ander kan je niet kwetsen, want dan zou dezelfde uitspraak ook voor een ander kwetsend moeten zijn.

Dat is zoiets als sneeuw op straat waar iemand valt en zijn been breekt en de bewoner, die daar de sneeuw niet weggeveegd heeft, verantwoordelijk gesteld wordt voor de breuk. De bewoner is daarvoor niet verantwoordelijk, want dan zou iedereen, die daar liep, hadden moeten vallen én zijn been moeten breken en dat is nooit het geval.

De beenbreker had ervoor moeten zorgen op de been te blijven en hij heeft kennelijk een bottengestel, dat op dat moment minder stevig was, waardoor het been brak.

 

  Naar boven  


Zaterdag 10 December 2022

NEGER

What's in a word? Op radio NPO 1 wordt gesproken over de vraag, of het gebruik van het woord „neger” strafbaar moet worden? Dat lijkt een van de eisen van instanties, die de excuses over het slavernijsysteem niet willen aannemen zonder voorwaarden. Een van die voorwaarden zou zijn, dat het gebruik van het woord „neger” strafbaar zou worden.

Waarom dat? Moet het gebruik van het woord „kleurling”, „blanke”, „mongool”, „nicht”, „pot”, dan ook strafbaar worden?

Eerst werd gesproken over excuses over het slavernijverleden, nu is er sprake van „herstelbetalingen”, alsof geld de gedane schade kan vergoeden. Geld heelt geen wonden. Onschuldig in de Nederlandse politiecel gestopt worden, geeft een wonde voor het leven, het VERTROUWEN IN GERECHTIGHEID verdween en geld heelt die wonde niet. Integendeel, want de Nederlandse Staat is van mening, dat een dergelijke misstap van die Staat maar ca. € 100.- per dag waard is. Dat is de vergoeding, die de burger, die 24 uur onschuldig in een Nederlandse cel opgesloten werd, eventueel krijgt wanneer de Staat door de rechter tot een vergoeding veroordeeld wordt.

De rechter verdient met dat oordeel waarschijnlijk meer dan de burger als vergoeding krijgt. En voor de Staat zijn de kosten van het oordeel een veelvoud van wat er eventueel vergoed wordt. Want niet alleen de rechter, maar ook advocaat, griffier en ander gerechtspersoneel moeten betaald worden.

Dit geld zou beter gebruikt zijn, wanneer het rechtstreeks aan de burger, direkt en vanzelf na de vrijspraak van het ten lasten gelegde, betaald zou worden. Dan zou de tijd, die het „vergoedproces” kost, gebruikt kunnen worden om de gevallen van „lichtere misdaden” te behandelen, die nu geseponeerd worden omdat „justitie” geen tijd heeft om die gevallen te behandelen.

Hoe meer wetten er komen, waarin dingen strafbaar gesteld worden, hoe meer justitiemedewerkers er nodig zijn om die wetten ook te handhaven. Die justitiemedewerkers ontbreken nu al om de huidige wetten naar behoren uit te voeren, dus lijkt het niet zinvol om het gebruik van Nederlandse woorden strafbaar te stellen.

 

  Naar boven  


Dinsdag 11 Oktober 2022

BOUWEN ONGEACHT GELUIDSOVERLAST

In spraakmakers op Radio NPO 1 wordt gesproken over de vraag, of ongeacht de geluidsoverlast gebouwd moet worden in Nederland. In een nieuwe omgevingwet schijnen voorwaarden voor de bouwlocatie te staan, die veel locaties tot „onbebouwbaar” maken.

Het is een edel streven, om van te voren rekening te houden met invloeden, die wonen onprettiger kunnen maken en daarom op bepaalde plaatsen niet te willen bouwen, maar het is ook goed om je te realiseren, dat je in Nederland wel heeel erg verwend bent.

In Kuala Lumpur staan hoge flats op nog geen 10 meter van elkaar, waardoor de bewoners geen direkt zonlicht binnen krijgen. Dat is gewoon zo en daar wellicht ook wel prettig, omdat het binnen dan niet zo snel net zo warm wordt als buiten (40 °C b.v.)?

Bovendien wordt voorbij gegaan aan het feit, dat we met alsmaar meer mensen op de aarde en ook in Nederland zijn. Ik heb in Lörrach im Breisgau gewoond in een kleine dorpskern, waar 10 jaar eerder een „Umgehungsweg”, een omleidingsweg, gebouwd was, omdat er zoveel geluidsoverlast was in het dorpscentrum door alle auto’s, die er door reden.

Tien jaar later vertelde een patiënte, die al 40 jaar in dat centrum woonde, dat er weer net zoveel auto’s en geluid was als vóórdat de omleidingsweg gebouwd werd. In Staufen im Breisgau, waar de huizen in het historische centrum grote scheuren vertonen het leven lezen dankzij de boring voor stadverwarming (die daarom niet tot stand is gekomen) is een omleidingsweg gebouwd waar bijna alle bewoners omstreeks 2010 een bord in de tuin hadden staan „teveel herrie door de auto’s, er moet een omleidingsweg komen!”

Zelf woonde ik in die tijd in Münstertal im Schwarzwald aan de Rotenbuck, een straat waar een stroompje naast loopt, dat continu te horen was, dankzij de stroming. Bovendien is het aan die kant de enige weg naar boven en de berg over, waardoor er dagelijks veel verkeer langs kwam.

De buurman klaagde niet over dat verkeer of over het geluid van het water, maar wel over de hond van de buurman, die zo nu en dan blafte.....

Het was heerlijk stil tijdens de eerste maanden van de „lock down” en de hemel was prachtig blauw en velen konden niet wachten om naar een festival te gaan, waar de muziek dusdanig hard de lucht ingedonderd wordt, dat je grote kans hebt om doof te worden, zoals ook het geval was bij een concert van Angelo Branduardi, die in den Haag optrad.

Ik heb er nog spijt van daar een kaartje voor gekocht te hebben. Het geld was beter besteed geweest als ik er platen van hem voor gekocht had, want het volume was dusdanig, dat ik na een half uurtje de zaal verlaten heb.

Elektrische auto’s maken minder geluid wordt gezegd en daardoor zal het geluidsniveau van de snelweg wellicht minder worden? Hetzelfde geldt voor de vliegtuigen en luchthaven? Misschien is het niet schadelijk om binnen de geluidssfeer van een snelweg of een luchthaven of industrieterrein te wonen, wanneer je flexibel genoeg bent en gebruik maakt van de (technische) mogelijkheden, die er zijn.

Want uit het boven beschreven voorbeeld uit Staufen, waar de bewoners van de Umgehungsweg een Umgehungsweg verlangden, blijkt dat deze bewoners kennelijk niet bereid zijn om zelf zich te bewegen naar woonruimte, waar minder verkeersgeluid is.

Zij willen een nieuwe Umgehungsweg, die moet komen in een landelijk gebied, waar een paar huizen staan, waar mensen wonen, die tot nog toe heerlijk rustig wonen....

 

  Naar boven  


Vrijdag 30 September 2022

BEWEGEND LEREN of LEREND BEWEGEN

Het is duidelijk, dat het huidige schoolkind vaak te weinig beweegt. Al vóórdat het naar school gaat, wordt het vaak rustig gehouden door het een smartphone in de hand te drukken, waarmee het kind zichzelf bezig houdt. En dit gedrag wordt in stand gehouden, als het kind naar school gaat.

Nu wordt het Bewegend Leren gepromoot en het lijkt erop te wijzen, dat àls het Bewegend Leren ingevoerd wordt, dat met veel enthousiasme gebeurt, maar langzaam maar zeker weer uit het lesprogramma verdwijnt. Als een van de redenen wordt daarvoor gegeven, dat het leer/lesprogramma niet op het Bewegend Leren is ingesteld en elke leraar (die tegenwoordig „docent” genoemd wordt?) dus het Bewegend Leren moet verzinnen in het lesprogramma.

Er is, tijdens het radio programma op NPO 1 op 30 september 2022 waarin over het Bewegend Leren gesproken wordt, te horen, hoe kinderen van de St. Jan de Doper School in Utrecht op het schoolplein, na de korte pauze, een Bewegings Diktee doen, doordat een leerling op een blad het woord leest, dan naar zijn „partner” rent en vertelt, wat opgeschreven moet worden.

Ik vraag me af, of de kinderen en de lerares er nog steeds zoveel plezier in hebben, als het een paar graden vriest. Dankzij de klimaatverandering gebeurt dat niet meer zo veel, maar hoe gaat het, als het giet of het buiten 30 °C is?

Volgens de minister is het de bedoeling om op school goed te leren lezen, rekenen en schrijven. Daarvoor is geld beschikbaar en dat wordt door de scholen naar eigen inzicht besteed. Een verandering van het leren lijkt geld te kosten, maar is dat werkelijk zo?

Hoe zou het zijn, als de leerlingen na elk vak een ANDERE PLAATS in de klas zouden moeten innemen? Het is een functioneel bewegen en de leerling krijgt daardoor ook nog letterlijk een andere zicht op de situatie, waarin hij is. Door een andere buur, voor, naast en achter zich, verandert de situatie ook en zal de leerling zich anders moeten gedragen.

Het is ongetwijfeld zeer bevorderlijk voor het welzijn van de leerlingen, wanneer er op vaste tijden liederen gezongen worden. Het ZINGEN is een emotionele handeling, die taal ondersteunt. Bovendien is het fysisch bevorderend voor de ademhaling, het hart en alles, wat daarbij hoort. En dat is het hele lichaam. Wanneer tijdens het zingen zowel hoog als laag zingen voor alle leerlingen gestimuleerd wordt, zullen de leerlingen beter in hun vel komen te zitten en zich gemakkelijker uiten, wat voor bijvoorbeeld mondelinge toetsen gunstig is. Het is zinvol, om meermaals op een dag te zingen en steeds andere liederen te zingen, waarbij de eerder geleerde liederen zo nu en dan herhaald worden.

In de sensomotoriek zijn er vele oefeningen, die goed klassikaal gedaan kunnen worden. B.v.:

Klapspelletjes

Muizetrap (met duim rechts naar linker wijsvinger en dan linker duim naar rechter wijsvinger en afwisselen, waarbij de vingers/handen een draaiende beweging maken). Dit kan ook afgewisseld worden door middelvinger, ringvinger, pink te gebruiken.

Kruisloop (linker knie omhoog en met rechter hand een slag erop geven – afwisselen met rechter knie omhoog waar met linker hand een slag op gegeven wordt). Deze oefening bevordert de samenwerking tussen linker en rechter hersenhelft (zoals ook de klapspelletjes) en kan ook staande in het lokaal gedaan worden, waardoor ook het evenwicht geoefend wordt.

ZONNEGROET, bekend uit de yoga. Geeft algemene flexibiliteit en beweging.

Wanneer er lage banken beschikbaar zijn, zoals vroeger in het gymlokaal stonden: een voet op de bank, andere voet op de bank en er weer afstappen. Begin eerst met rechts of links en na een paar maal, begin met andere voet. Maak het wat moeilijker door de leerling in zijn handen te laten klappen als een voet op de bank of op de grond of beide komt. Variatie: de leerling staat met de voeten elk aan één kant van de bank en stapt erop en eraf.

Deze oefening kan ook op de trap gedaan worden, maar meestal zijn er niet genoeg onderste treden om alle leerlingen van een klas tegelijk deze oefening te laten doen.

Als leraarEs zijn er dus een paar dingen zoals ZINGEN, MUIZETRAP en KRUISLOOP heel gemakkelijk tussen de lessen in te voeren, waardoor de leerling het vorige kan afsluiten en zich weer verfrist voor het volgende onderwerp, wat voor de leraarEs, die natuurlijk mee/voordoet, ook geldt en die daardoor wellicht meer plezier in het werk heeft.

 

  Naar boven  


Maandag 26 September 2022

GENDER TEAM WETS VOORSTEL

Over een wetsvoorstel wordt morgen, 27 september 2022, in de Tweede Kamer gediscussieerd. Sinds 2014 is er een „Genderwet”, waarvoor nu wijzigingen op het programma staan. Een van de wijzigingen is het mogelijk maken om in het paspoort bij „geslacht” in te laten vullen, wat de burger vindt, dat daar ingevuld moet worden.

Dus niet meer „man” of „vrouw”, zoals het geslacht bij geboorte bepaald heeft (waarbij „vrouw” werd gegeven aan een baby zonder piemel, „man” aan een baby met piemel), maar de burger zou, wanneer hij daar zin in heeft, naar het gemeentehuis moeten kunnen gaan om het bij geboorte gegeven geslacht te laten veranderen.

Er wordt gezegd, dat de burger daardoor zich in vrijheid kan bewegen, maar ik betwijfel dat. Per slot van rekening zal men vermoedelijk in verre landen in de problemen komen, wanneer de geslachtsaanduiding niet in overeenstemming is met het geslacht, dat het fysieke lichaam toont.

Het lijkt er op, dat het Gender Team Amsterdam AMC en de Gender Transitie Beweging het verschil tussen „Gender” en „Geslacht” niet kennen of willen afschaffen? Het „Geslacht”, zoals dat in het paspoort staat, dient om iemand te kunnen identificeren en iemand, die zich uitsluitend aan zijn sexuele gevoelens (of niet-gevoelens) identificeert, zou er beter aan doen om zich bezig te houden met wie hij werkelijk is.

Per slot van rekening zijn we niet het fysieke lichaam, waarin we geboren zijn, maar hebben we dat lichaam. Je zou het kunnen vergelijken met een auto. De een heeft een alfa romeo, die onverwoestbaar is, terwijl een ander in een 2-chevaux (ook wel „eend” genoemd) rijdt, die bij het minste geringste een deuk oploopt. De eend heeft een zwakke huls, maar de motor is tamelijk onverwoestbaar en heeft velen hele goede herinneringen mogelijk gemaakt.

Het lijkt een vreemde vergelijking, maar het blijft de vraag, waarom mensen zoo graag in het lichaam van het andere geslacht willen leven. Komt dat doordat de mensen van het andere geslacht anders behandeld worden?

Kijk maar naar de salarissen: de man krijgt nog steeds een hoger salaris voor hetzelfde werk, hij „verovert” de vrouwenberoepen sneller dan de vrouwen in de „mannenberoepen” opgenomen worden en als hij dan in het vrouwenberoep opgenomen is, is hij binnen de kortste keren chef en is de vrouw terzijde geschoven.

De vrouw wordt gezien als gevoelig, dienend, multi praktisch e.d. en de man als leider, geboren voor verantwoordelijke posities, fysiek sterk e.d. en het is dus geen wonder, dat de man, die een dienend karakter heeft, liever als vrouw door het leven gaat of de vrouw, die leiderscapaciteiten heeft, zou willen, dat zij een man was, omdat alles dan veel eenvoudiger zou zijn.

Maar, het leven heeft gelukkig meer variatie dan de Gender Transitie Promotoren lijken toe te willen staan. Het zou goed zijn, wanneer zij alle mensen, die zij als „deskundige” spreken, zouden informeren over het feit, dat het leven een bijzondere bedoeling gehad heeft om hen in het lichaam, met het geslacht zoals het is, geboren te laten worden.

Wanneer dat lichaam normaal functioneert, is het een medische mis handeling om het lichaam afhankelijk te maken van medicamenten om een ander uiterlijk te krijgen. Waarom zou je in je GOED FUNCTIONERENDE lichaam laten snijden?

Wie is deskundige in de Gender Zorg? Zijn dat de mensen, die in het Gender Team Amsterdam van het AMC hun geld verdienen, de mensen, die de webpagina „Genderpraatjes” in de lucht houden en niet op mails antwoorden of degene, die het gevoel heeft als MAN IN EEN VROUWENLICHAAM geboren te zijn?

Wanneer er toch besloten wordt, om een andere gevoels-geslachtsaanduiding in het paspoort op te nemen, is het verstandig dat te doen onder de extra aanduiding: "Gender".

 

  Naar boven  


Woensdag 7 September 2022

AUTOMATISCHE PRIJSCOMPENSATIE

Nederland bruist. Van afschuw. Want de laatste maand was de inflatie 12 %. En vakbonden willen het loon verhoogd hebben. Met diezelfde 12 %, het kan. En het liefst een automatische prijscompansatie.

Alles goed en wel, maar waar is dat inflatiegetal op gebaseerd? De chocoladevla, die € 1,09 kostte, kost nu € 1,49. De prijs van de brie is van € 0,99 verhoogd tot € 1,39 en de prijs van champignons is van € 0,79 per 250 gram via € 0,99 naar € 1,49 verhoogd

Voor de burger, die met € 1200.- per maand rond moet komen, valt er weinig te sparen. Behalve dan door in plaats van een hele plak kaas of vlees een halve plak op een boterham te doen en er nog een boterham bovenop, zodat minder dan de helft aan beleg gebruikt wordt. Tevens kan gespaard worden op het aantal boterhammen. In plaats van 3 boterhammen per maaltijd worden slechts 2 boterhammen per maaltijd genuttigd.

Om een pakje boter te kopen, moet deze burger wat anders laten liggen in de winkel. Dat geldt voor het kamerlid, de minister of de minister-president waarschijnlijk niet, want deze mensen hebben een hoger inkomen. Waarvan zij ook andere uitgaven hebben, maar sparen op representatiekosten en toch de representatiekosten innen, wat ook voor reis- of kleedkosten kan gelden, is voor deze mensen een mogelijkheid om hun inkomen niet te laten dalen.

Dat kan de burger, die een woning bij een woningbouwvereniging huurt, niet. Integendeel, dankzij de blokverwarming betaalt deze burger voor een verwarming, die hoger is dan hij wenst, waardoor hij in de winter de deur open moet zetten om de temperatuur naar beneden te krijgen. Hopelijk wordt de verwarmingstemperatuur van de blokverwarming de komende winter lager gezet, zodat de deur niet meer open hoeft en de stookkosten betaalbaar zullen zijn.

En intussen blijven de discussies over een procentuele prijscompensatie de gemoederen bezig houden. En is er niemand, die je hoort over een verhoging van alle uurlonen van € 2, waardoor zowel de minister-president als de part-time werkende evenveel per uur méér zouden verdienen, waarbij de werkende in procenten vééél meer over zou houden dan de minister-president, ondanks dat hij in getal minder dan de minister-president erbij zou krijgen.

Wanneer een ieder evenveel procenten meer zouden krijgen, komt de minimaal verdienende er het meest bekaaid af. Bij een uurloon van € 8,- is 12 % → € 0,96 is, terwijl degene, die € 90.- per uur verdient, bij slechts 1 % loonsverhoging al € 0,90 erbij krijgt.

Kortom, als je werkelijk wat goeds wilt doen aan al die mensen, die niet meer weten hoe ze hun rekeningen moeten betalen omdat de prijzen, niet alleen in de winkel maar ook in de energieverstrekkende sector, de pan uitrijzen, moet niet gestaakt worden om 5 % loonsverhoging, maar om € 2 per uur loonsverhoging voor iedereen te krijgen.

Bovendien kan het helpen als mensen, die een landje om hun huis hebben, leren om dat als voedseltuintje in te richten in plaats van de namaak grasvelden of de stenen en kiezels die er nu in liggen. Dat zal ook de waterhuishouding van Nederland ten goede komen.

Dan nog een windmolentje en een zonnepaneeltje op elk balkon en in elke tuin, waarmee voldoende energie opgewekt wordt om de mobiele telefoon op te laden of misschien zelfs water mee te kunnen koken en iedereen wordt door de daardoor verkregen mogelijkheden, minder bang om zelf inventief te worden?

 

  Naar boven  


Vrijdag 1 September 2022

GENDER TWIJFELT ?

Er is weer een wetsontwerp, waar weinig aandacht aan besteed werd, maar nu er op bushokjes „Gender TwijfelT” posters komen, is er een beetje aandacht voor.

De Twijfelaar vindt het geen goed idee, om de verandering van het geslacht in de registratie van de burgerlijke stand tot een voor iedereen mogelijke administratieve handeling te maken. Deze Twijfelaar heeft het idee, dat dit het aantal operatieve lichamelijke „geslacht”sveranderingen wezenlijk zal verhogen, zonder dat er meer mensen daardoor gelukkiger worden.

Het woord „geslacht” voor „man” resp. „vrouw” lijkt uit de woordenschat gegooid te worden en vervangen voor het woord „gender” en het is de vraag waarom dat gebeurt. Komt dat door de verandering van de Nederlandse taal, waarin meer en meer Engelse uitdrukking gebruikt worden, zoals de afdeling personeelszaken, die verdwenen is en vervangen door een „human resource”, die zoveel mogelijk vervangen wordt door „intelligente techniek” in de hoop, dat daardoor kosten gespaard worden?

Albert Heijn is daar een duidelijk voorbeeld van. Er lopen nog jongeren in de winkel rond, die de vakken vullen, maar er zijn weinig kassa’s meer waar je met geld kunt betalen. In plaats daarvan zijn er meerdere machines, waar je met een betaalkaart kunt betalen, waardoor Albert Heijn bij kan houden, wat je wanneer waar gekocht hebt.

Ook bij Albert Heijn werken jongeren, die zich afwijkend gedragen, gezien vanuit degene, die bepaalde ideeën heeft over wat een jongen of wat een meisje kan doen, wat „degelijk” is. Een jongen heeft nagellak op zijn nagels, een meisje is getatoeëerd. Het kan allemaal tegenwoordig en dat is goed ook.

En het is dus helemaal niet nodig om je geslacht in je paspoort resp. bij de burgerlijke stand te laten veranderen. Integendeel, je kunt dat maar beter niet doen en je geluk niet afhankelijk maken van de buitenkant, die je fysieke lichaam is.

Ja, die buitenkant is belangrijk, je hebt daardoor wel of geen baard, wel of geen menstruatie en je bent dus wel of geen vrouw. En als het woord „vrouw” vervangen moet worden door: „een persoon die menstrueert”, hoe noem je dan iemand, die niet menstrueert of die nog niet menstrueert of die niet meer kan menstrueren, bijvoorbeeld na de overgang of omdat door kanker de vrouwenorganen verwijderd zijn?

Hoe is 't als een persoon, die volgens het paspoort een man is, maar niet de lichamelijke kenmerken van een man heeft, op reis gaat? Wordt deze persoon in een vreemd land aangehouden, moet zich ontkleden en onderzocht op het hebben van vrouwelijke kenmerken, al dan niet door verkrachting, en wordt deze persoon in de gevangenis gestopt, omdat deze persoon een pas heeft, waarin het aangegeven geslacht niet in overeenstemming is met de kenmerken van het fysieke lichaam?

Hoe komt het, dat de „gender verander beweging” het veranderen van het fysieke lichaam zo promoot? Is dat een geld-kwestie? Er wordt gezegd, dat 8000 meisjes zich aangemeld hebben om hun geslacht te laten veranderen. De vraag: „Komt er oorlog?” komt dan op, ondanks dat het leger ook vrouwen toe laat tegenwoordig.

De voorstander om de verandering van geslacht in de administratie van de burgerlijke stand makkelijk te maken, leeft zelf sinds 32 jaar als vrouw, (na operatie) en denkt, dat jongeren, die zich afvragen of ze het geslacht van het fysieke lichaam moeten leven of het geslacht, dat ze niet bij hun geboorte hebben meegekregen moeten zien te krijgen, een voordeel hebben, als ze een pasje kunnen laten zien, waarin staat dat ze het geslacht, dat ze niet bij hun geboorte hebben meegekregen, hebben.

De Tegenstander vermoedt, dat dat niet het geval is. De pesters zullen het pasje uit de hand rukken en de kleren van het lijf, waarmee zij aan de Twijfeljongere laten zien, welk geslacht de Twijfeljongere heeft. Een piemel betekent: man, geen piemel betekent: vrouw.

De oudere twijfeljongere en twijfeloudere prijst zich gelukkig, dat er toen nog geen mogelijkheid was om je lichaam door artsen dusdanig te laten verbouwen, dat anderen denken, dat je een ander geslacht hebt. En de huidige twijfeljongere en anderen doen er goed aan om zich te beseffen, dat het fysieke lichaam een verpakking is en dat je héél blij mag zijn, wanneer dat lichaam zonder morren steeds weer goed functioneert en dat elke medische ingreep onverwachte onplezierige gevolgen kan hebben. Vooral op de lange termijn!

 

  Naar boven  


Dinsdag 2 Augustus 2022

GEZONDHEIDS ZORG ?

In de media vertelt een andere patiënt, die 12 jaar niet in staat geweest is om te spreken, dat hij in de laatste 10 jaar van die tijd zich alles bewust is geweest. Meer en meer van dit soort verhalen zijn te vinden in de media en het zou fijn zijn als die zouden helpen om het idee "patiënt in coma = laag/geen bewustzijn" opgeheven zou worden.

De Coma Science Groep heeft het bewustzijn van patiënten in coma bestudeerd en vastgesteld, dat alle patiënten in coma mentale activiteit hebben, maar deze kennis heeft er niet toe geleid, dat patiënten in coma anders behandeld worden.

De intensive care, die de patiënt in coma nodig heeft, bestaat niet uit machines, die functies overnemen of verpleging, die elk uur de bloeddruk of de polsslag registreert, maar fysieke hulp om te bewegen.

De patiënt heeft een persoonlijke assistent nodig, die gedurende de dag hem helpt zich te bewegen en een electrische rolstoel met stafunctie, die ook in stand kan rijden, zodat hij later zonder hulp zich kan bewegen.

Het is als een klein kind, dat wil gaan staan, maar het nog niet kan. Als het geholpen wordt om op zijn voeten te komen en zich vast kan houden in de staande positie, kan het kind staan, maar als het niet geholpen wordt om op te staan, kan het niet op zijn voeten staan.

De patiënt in coma is meestal geen kind dat nog nooit op zijn voeten heeft gestaan, maar heeft niet genoeg actieve verbindingen meer om normaal te bewegen. Hij beweegt, dat is bekend aangezien de patiënt niet zo snel doorligwonden krijgt als andere mensen, die zich niet bewegen.

Deze kleine bewegingen zijn niet zichtbaar, maar als men de handen onder zijn voeten legt, kan men de bewegingen voelen, die de patiënt zonder hulp maakt. Als de patiënt geholpen wordt om zich te bewegen in de snelheid, waarin hij dat kan, zullen de verbindingen, die hij nodig heeft om zonder hulp te bewegen, zich normaliseren.

Het is als iemand, die een vreemde taal geleerd heeft. Wanneer hij naar een land gaat, waar deze taal gesproken wordt, is de kans groot, dat hij niet begrijpt wat er tegen hem gezegd wordt, als de mensen in hun normale snelheid tegen hem praten. Hij zal waarschijnlijk reageren met: "Spreek alstublieft l a n g z a a m, dan kan ik U misschien begrijpen" en vraagt de spreker te herhalen wat hij zei.

En dat is ook, wat voor de patiënt in coma nodig is, wanneer met hem bewogen wordt. Bewogen worden is niet altijd alleen maar een fysieke daad, maar bewegingen zijn verbonden met vroegere ervaringen en de herinnering aan die bewegingen kunnen de reden zijn, dat de patiënt die beweging persé niet wil maken, of het heerlijk vindt om een bepaalde beweging te maken ( wat te voelen is aan de weerstand of het gebrek aan weerstand van de patiënt tijdens de beweging ).

Oudere mensen zijn vaak minder beweeglijk dan jongeren en bewegen vaak minder dan in hun jeugd. Die flexibiliteit is niet alleen een fysieke flexibiliteit, maar ook verbonden aan emotionele en mentale ervaringen.

"Hij is zeer bewogen door zijn kleinkinderen" betekent meestal niet, dat zij hem van hot naar her gestuurd hebben, maar dat hij emotioneel geraakt is door zijn kleinkinderen.

Er zijn mensen, die tonen hoe geraakt zij zijn en anderen, die alleen maar kijken en de persoon, waardoor zij geraakt werden, weg zenden. Families met een patiënt in coma reageren ook verschillend.

Zo zijn er families, die de patiënt aanraken en met hem of haar spelen, mee uit nemen en met hem of haar bewegen en zich door de patiënt in beweging laten brengen en er zijn andere families, die zoo bang zijn voor de ontstane situatie vol onbeweeglijkheid, dat zij stoppen zich en de ander te helpen in beweging te zijn.

Zij vertellen anderen wat zij moeten doen, omdat zij dat voelen, maar zij doen het niet zelf. Zij passen zich aan de situatie aan en onbewust trekken zij wellicht de nieuwe, onbeweeglijke situatie voor ten opzichte van vroeger, toen de patiënt zo vol beweging was en zo veel dingen deed, die zij niet op prijs stelden.

De nieuwe situatie maakt, dat zij voor de patiënt moeten zorgen én bepalen, wat met hem zal gebeuren en dat geeft hen macht om te bepalen hoe hij moet leven. Het kan ook zijn, dat er door de comatoestand mogelijkheden ontstaan, waar men daarvoor alleen maar van had kunnen dromen.

Zoals de student, die naar het buitenland vertrok voor een stage en in die tijd patiënt in coma werd, het voor zijn familie mogelijk maakte om ook naar het buitenland te gaan en aldaar te gaan studeren en werken. De therapeute, wier echtgenoot patiënt in coma werd, huurde 8 andere therapeuten in om haar man te behandelen.

Hij werd er niet werkelijk beter van, dus werd nr. 9, die een bijzondere werkwijze had, aangetrokken. Doch voordat de behandelingen goed en wel begonnen waren, kwam de patiënt op de intensive care van het ziekenhuis terecht vanwege longontsteking.

Therapeut nr. 9 ging de patiënt aldaar bezoeken, zonder dat afgesproken te hebben met zijn vrouw, die daar zoo boos over was, dat zij de therapeut niet meer bij haar man toeliet, ondanks dat zij van hem begrepen had, dat hij door therapeut nr. 9 behandeld wilde worden.

De wereld van de patiënt in coma beweegt niet. De patiënt in coma heeft beweging nodig om de pijn, die hij of zij heeft door de niet-bewegende wereld kwijt te raken en de enige manier, die hij heeft gevonden om dat die wereld te tonen is het onbeweeglijk worden.

Niet bewegen is als zwart en wit, bewegingen hebben kleur en mensen die zich openen voor deze kleuren, komen in een wereld vol met bewegingen. Zij doen wat hun hart en ziel hen ingeeft te doen. Dat kan betekenen, dat zij gaan verhuizen of een andere auto kopen, net voordat de oude in elkaar zakt.

Of dat de auto betrokken is bij een ongeluk waardoor hij onbruikbaar wordt en de bezitter gedwongen wordt om zich anders te bewegen, bijvoorbeeld omdat hij geen geld heeft om een nieuwe auto te kopen.

Hij zal dan andere methodes moeten gebruiken om zich te bewegen en zal daardoor andere mensen tegenkomen dan voorheen. Door te delen, bijvoorbeeld liften, wordt een hoop energie gespaard en anders gebruikt.

Hetzelfde geldt in de medische wereld. Vroeger werden diagnoses gesteld zonder het gebruik van machines, maar sinds deze voorhanden zijn, worden vele diagnoses overgelaten aan machines, evenals de behandeling, die daardoor veel duurder is.

De Coma Science Groep heeft een machine ontwikkeld om de mate van mentale activiteit van iemand te meten, maar was dat voorheen niet ook mogelijk? En heeft het zin om mentale activiteit te meten, wanneer het resultaat niet gebruikt wordt om de behandeling te veranderen?

Als je een patiënt in coma in de ogen kijkt, kun je zien hoe bewust hij is. De patiënt, die niet meer in zijn fysieke lichaam is, voelt leeg. Men kan voelen, dat hij niet meer in zijn lichaam is. Het lichaam is leeg en zal sterven wanneer het daarvoor tijd is en het lichaam niet door machines gedwongen wordt om te blijven functioneren.

De meeste patiënten in coma kijken zeer alert en geinteresseerd. Hij of zij vraagt zich af, wat jij gaat doen om hem/haar te helpen op de been en in beweging te komen. De patiënt in coma die zijn ogen niet kan openen, moet geholpen worden om zich te bewegen (bijv. door de armen en benen te bewegen).

De patiënte, die met de polsen aan het bed vastgebonden was en niet kon reageren met het openen van de ogen toen daarom gevraagd werd, werd daardoor als "patiënte in coma" gediagnosticeerd. Deze diagnose betekent, dat de patiënt zich niet zichtbaar kan bewegen en men vraagt zich af, waarom dan de polsen aan het bed vastgebonden werden om te voorkomen, dat de patiënte de slangen uit het lijf zou trekken?

De arts had aan de zoon toestemming gevraagd om de slangen te verwijderen, omdat er een beschikking was waarin de moeder aangaf niet te willen door machines in leven te worden gehouden. Na het bewegen met haar armen en benen opende deze patiënte spontaan haar ogen.

En overleed een week later.

Het verwijderen van de slangen is een van de beste dingen die men kan doen voor een patiënt in coma, waarbij wordt aangetekend, dat het moord is, wanneer men aansluitend de patiënt geen drinken of eten aanbiedt (zodanig dat hij of zij dit ook kan nuttigen). De noodarts vertelde desgevraagd, dat de slikreflex bij bijna alle patiënten, ook coma patiënten, intakt is en de patiënt dus zal slikken, wanneer voedsel of drinken aangeboden wordt.

Slikken is beweging en een patiënt voedsel en drinken aanbieden geeft de patiënt de mogelijkheid om zich te bewegen en dit bewegen geeft hem bewegingsenergie. Dat is de energie, die iemand krijgt door te bewegen, bijvoorbeeld door sport na het werk of wandelen of een goed gesprek met iemand.

Bewegingen kosten energie en geven energie. Zij geven meer energie dan zij kosten als zij niet geautomatiseerd zijn. Dat is de reden dat bewegingen afgewisseld moeten worden om er voor te zorgen, dat de energieopbrengst groter is dan het gebruik en er dus wat overblijft om later te gebruiken.

Wanneer U hulp nodig heeft of informatie over het gebruik van een electrische rolstoel: CONTACT.

 

  Naar boven  


Maandag 13 Juni 2022

LONG COVID OF COVID LONG ?

Het is zomer en velen genieten van het mooie weer, maar er zijn ook velen, die er niet van kunnen genieten. Zij hebben, al dan niet door het werk in de (gezondheids)zorg, Covid opgelopen en zijn daardoor na twee jaar nog steeds niet in staat hun werk te doen zoals zij dat voorheen gedaan hebben.

Zij liepen hun longen uit hun lijf om alle patiënten, die aan hun zorgen werden toevertrouwd, weer op de been en in beweging te helpen en hebben daarbij als beroepsziekte Covid opgelopen. Nu zij na twee jaar nog steeds niet volledig inzetbaar zijn, moeten zij met 50% van hun voorheen verdiende loon zien rond te komen.

Loon naar werken? De medewerkers, die niet hun werk als thuiswerk konden doen, worden zij gestraft daarvoor? De auto moest de deur uit na twee jaar ziek zijn, de kosten van de revalidatie moeten veelal uit eigen zak betaald worden en dat voelt onrechtvaardig, want de medewerkers, die ziek zijn geworden, waren de handen aan het bed en zijn niet alleen nu hard nodig, maar straks ook.

En zij hebben hun longen uit hun lijf gelopen, omdat er al te weinig medewerkers waren. Dus hoe moet dat straks? Als er weer een Covid-golf komt?

Het lijkt er op, dat de gebruikelijke medische kanalen niet goed weten, hoe met de Covid symptomen om te gaan en het zou best eens kunnen, dat alternatieve behandelmethoden positieve effecten kunnen hebben. Hier geldt: niet gedaan is zeker geen effect, wel gedaan merk je vanzelf of het je helpt.

Voor degenen, die eens wat anders willen proberen: neem CONTACT op om wat af te spreken. Succes niet verzekerd maar het is het proberen waard.

Wanneer je je beroerd voelt of gewoon eens wat anders wilt doen dan fysieke inspanning, doe dan de volgende oefeningen.

Zie LONG COVID OEFENINGEN
en OEFENINGEN pdf

 

  Naar boven  


Zondag 12 Juni 2022

INFLATIE WEERSTAND ?

De inflatie is hoog op het ogenblik. Na jaren met spaarmaatregelen door de overheid en het stilleggen van het algemeen dagelijks leven om de verspreiding van het Covid-Virus te beperken, waardoor o.a. meerdere duizend koren opgeheven zijn, wordt er gesproken over hoe de invloed van de hoge inflatie teniet gedaan kan worden, met name voor de mensen met een laag inkomen.

Er wordt steeds gesproken over procenten, alsof niemand zich bewust is van het feit, dat procenten van weinig heel weinig is. De lage inkomens kunnen beter met € 1,- per uur verhoogd worden dan met 1%, want 1% van € 12 is slechts 12 cent (€ 0,12). De inkomens vanaf € 3600 per maand (bij een werkweek van 36 uur) zouden bij 1 % verhoging € 36 per maand meer krijgen, waardoor zij nog steeds een inkomen hebben, dat ca. 2x zo hoog als het laagste inkomen is.

Ook zou men er voor kunnen kiezen om alle inkomens met € 1 per uur te verhogen. Relatief wordt dan de weinig verdienende het meest ondersteund.

 

  Naar boven  


Zaterdag 19 Maart 2022

Jubelton uit kering.

De vrouw heeft geluk gehad, dankzij haar vrijgevige ouders, die haar honderdduizend euro gaven, kon zij een fijn appartement kopen op een plek, waar zij anders nooit had kunnen wonen. Zonder deze woning, had zij thuis moeten blijven wonen.

De vrouw heeft pech gehad, zij was afhankelijk van een uikering toen haar ouders overleden, waardoor de paar duizend euro die zij erfde, de oorzaak waren, dat zij de uitkering terug moest betalen en eerst het geld van de erfenis op moest maken voordat zij weer een uitkering kreeg.

  Naar boven  


Donderdag 9 Maart 2022

Energie sparen voor de beurs.

"We gebruiken gewoon veel te veel", zegt een luisteraar van NPO 1 in reactie op de stelling, "Nederland moet stoppen met het gebruik van Russisch gas".

Er wordt al lang gesproken over het gebruik van fossiele brandstoffen, die eindig zijn en waarvan het gebruik een overmaat aan CO2 veroorzaakt, waardoor de temperatuur op aarde stijgt, waardoor natuurrampen vermeerderen en het leven op aarde voor de mens onmogelijk lijkt te worden.

Dit is nu bekend, maar het lijkt, alsof de burger (en de ondernemer, die privé toch ook een burger is) zich niet realiseert dat het niet gaat om het gebruik van fossiele brandstoffen, maar om het gebruik van energie. Vroeger schreef men met een potlood, daarna met vulpen, toen met balpen.

De typemachine werd uitgevonden en met mensenkracht in beweging gebracht. Er was nog steeds inkt nodig. Dat gold ook voor de elektrische typemachine, maar nu er een computer is, die zelfs in de broekzak of tas past, zijn er vele teksten (zoals ook deze nu hier), die niet meer op papier terecht komen, maar "in het net" gelezen worden.

Inkt wordt gespaard, maar er is veel energie nodig om de tekst in de (mini)computer zichtbaar te maken. Enorme blokkendozen verschijnen her en der om deze energie te leveren en om de burger van de hebbedingetjes te voorzien, die hij via het internet en de vervoersorganisaties thuis laat bezorgen, waardoor de winkel, waar je naar toe gaat en waar je ziet wat je koopt, geen recht van bestaan meer heeft en de winkelstraten meer lege winkelpanden dan gebruikte hebben.

Mede dankzij de oorlog in de Oekraïne, stijgen de energieprijzen de pan uit en loont het zich zeer om bewust daarmee om te gaan en te sparen waar het kan.

Een manier om zo weinig mogelijk energie te gebuiken is: opstaan met de zon en met de zon naar bed gaan. Dat is in de winter voor de meeste mensen onmogelijk, maar het is te overwegen, of men 's ochtends opstaat als het licht wordt en eerder naar bed gaat, waardoor men minder electra verbruikt, omdat de lamp niet aan hoeft en men geen televisie kijkt. De televisie altijd uit doen, wanneer men hem niet gebruikt, scheelt ook, wat voor alle elektrische apparaten geldt. De spaarstand kost meer energie dan het uitschakelen van het apparaat.

Het is ook een goede gewoonte, om niet meer dan drie lampen tegelijk te laten branden, waarbij natuurlijk alle lampen ondertussen spaarlampen zijn. In plaats van een elektrisch scheerapparaat kan men met water, zeep en een scheermesje de overtollige haren verwijderen.

In de keuken is een stoompan een goede hulp, die men op stoom brengt en vervolgens in het bed onder het dekbed stopt om het voedsel gaar te laten worden. (Het bed is een goed alternatief voor de hooikist.)

Het mooiste is natuurlijk om vuurvrij te koken, maar in het, toch vaak zonarme, Nederland is dat een hele klus. In internet zijn "fireless cooking installaties" te vinden, die men zelf kan bouwen, maar daar heb ik nog geen ervaring mee.

Het loont ook de moeite om te kijken, welke apparaten men heeft, die "vreemd-energie" nodig hebben (elektriciteit of batterij) en of men die wellicht kan vervangen door een mechanisch apparaat. Bijvoorbeeld de weegschaal, de klok, de koffiemaler, de mixer, stofzuiger (evt. vloerbedekking verwijderen zodat er gedweild kan worden).....

Kortom, gebruik je fantasie en creativiteit om zo onafhankelijk mogelijk te zijn van instanties, die eenzijdig bepalen, hoeveel jij moet betalen voor de dienst, waarvan ze je afhankelijk gemaakt hebben. Toen ik mijn eerste salaris kreeg, werd dat op de giro gestort en kreeg ik voor elke cent, die op die rekening stond, dagrente. Nu moet ik elke maand betalen om een bankrekening te hebben, die ik nodig heb om mijn huur te kunnen betalen, aangezien de woningbouwvereniging geen contant geld accepteert.

Nederland is een land, waar het fysieke geld steeds minder waard wordt, doordat "men" het gebruik van de betaalkaart zo makkelijk vindt, maar wat, als er geen elektriciteit meer is? De oorlog in Oekraïne toont, hoe kwetsbaar de energievoorziening én de voedselvoorziening is, aangezien dat land de graanschuur van de hele wereld is.

Heb je een tuintje? Plant er groente en fruit in, zodat je wat te eten hebt als de winkels door de oorlog leeg zijn.

  Naar boven  


Dinsdag 18 Januari 2022

Apneu apparaat van Philips

Al enige tijd is het apneu apparaat van Philips in het nieuws. Er wordt vermoed, dat gebruik van het apparaat, dat ingezet wordt door mensen die daarmee nachtelijke apneu willen voorkomen, tot ziekten en symptomen als duizeligheid en hoofdpijn kan leiden. Zie voor nadere informatie en oefeningen: APNEU APPARAAT PHILIPS

De vragen, die de apneu patiënt/e zich kan stellen zijn: Waar ben ik werkelijk bang voor? Neem ik zelf verantwoording voor hoe ik me voel, voor wat ik doe en voor wat ik laat? Sta ik mezelf toe om vrij te ademen of beperk ik me? Waarom beperk ik me? Wat ontneemt mij de adem? Ben ik bereid om in beweging te komen en mijn eigen leven tot een vreugde en feest te maken?

Vragen, die niet altijd even gemakkelijk te beantwoorden zijn, maar ze überhaupt stellen geeft al een mogelijkheid om de bestaande situatie te veranderen. Er zijn vele mensen, die ontdekt hebben, dat de genezing in henzelf zit en er zijn vele medici, die ontdekt hebben, dat als de patiënt/e niet wil of kan aannemen, wat zij te bieden hebben, zij de patiënt/e niet kunnen helpen.

Uiteindelijk is het de patiënt/e, die bepaalt, hoe h/zij omgaat met dat, wat hem/haar wordt aangeboden. Het is nu corona-tijd en er zijn mensen, die zich niet laten inenten en er wordt gesproken over het verplicht stellen met als straf een extra finantiële belasting voor de mensen, die zich niet laten inenten (Griekenland is al zo ver), waarbij voorbij gegaan wordt aan het feit, dat we allemaal anders zijn en anders reageren.

Er zijn mensen, die binnen een week na de opfrisprik sterven, er zijn mensen, die ondanks de opfrisprik corona krijgen en zo ziek worden, dat zij in het ziekenhuis terecht komen en er zijn mensen, die zich niet laten inenten, omdat zij niet willen bewijzen, dat zij tot de mensen horen, die aan de inenting overlijden.

Er is nog een beperkte lockdown, met cultuur beperkende maatregelen, ondanks dat de bewegingsbeperkende maatregelen, die besmetting met het corona virus moeten tegengaan, niet tot een vermindering van de besmettingen leidt.

Er zijn mensen, die zich inzetten voor het voorkomen van doden, terwijl er steeds meer mensen op aarde komen. Zelfs als het zou lukken om de opwarming van de aarde, die het gevolg is van de industriele uitstoot van de mens, te verminderen, is het de vraag, of de aardopwarming te voorkomen is, wanneer de populatieaanwas zo blijft stijgen, want de lichaamstemperatuur van de mens verwarmt de atmosfeer ook en miljarden meer mensen, verhogen die temperatuur dus aanzienlijk?

  Naar boven  


Woensdag 12 januari 2022

De vervuiler betaalt

Er zijn organisaties, voor wie het erg belangrijk is, dat „de vervuiler betaalt” en ik vraag me dan af, hoe ver zij kijken, want „de vervuiler” produceert iets (bijvoorbeeld staal) en kan dat alleen volhouden, wanneer hij verdient aan zijn produkt. En dat betekent, dat de afnemer van dat produkt de premie, die „de vervuiler betaalt”, moet betalen. Zoals de afnemer ook de BTW moet betalen.

De uiteindelijke afnemer is (hopelijk) de burger, die een veelvoud betaalt van de produktiekosten, omdat het produkt ook nog naar hem toe moet komen. Door gigantische overproduktie (zoals bijvoorbeeld in de kledingindustrie), betaalt de burger óók voor goederen, die op een grote afvalberg terecht komen.

Zoals tomaten, appels en andere voedingsmiddelen ook op een grote afvalstapel terecht komen, wanneer de gevraagde prijs niet ervoor betaald wordt. Deze goederen kunnen natuurlijk afgebroken worden, maar kunnen ook een bron van gif zijn, dankzij de methoden, waarmee de voedingsmiddelen tot stand gekomen zijn.

De burger betaalt uiteindelijk alles en neemt ook de giften in, die in de voedingsmiddelen en goederen zitten, waarvan hij afhankelijk is. Het is wonderlijk, dat de producerende mens niet meer kijkt naar kwaliteit, maar naar kwantiteit.

In Noorwegen is een eiland, waar ca. 30 mensen wonen, waarvan één vrouw van 80 jaar, die één dekbed per jaar maakt van de vogelveren, die zij na het broedseizoen verzamelt. Wanneer deze vrouw dat niet meer kan doen, verdwijnt deze kunst, die een toonbeeld is van circulaire economie en hergebruik.

In veel winkels liggen massa’s plastik klokken, die alleen lopen als er een batterij in gestopt wordt. Niet alleen het plastik is zeer milieu vervuilend, maar ook de batterij, die volkomen overbodig is, wanneer de burger bereid is om één keer per dag, week of maand de klok op te winden, die dan een maal per vier jaar gesmeerd moet worden en een maal per acht jaar geheel schoongemaakt moet worden.

Een mechanische klok, die goed onderhouden wordt én met deugdelijk materiaal in elkaar gezet is, gaat langer dan een mensenleven mee !

  Naar boven  


Vrijdag 31 December 2021

Mijn Droom

Is het een droom of is het waarom ik geboren ben?

Het is meer dan twintig jaar geleden, dat ik in het Zwarte Woud van Freiburg in Breisgau naar Lörrach wandelde om voor mezelf duidelijk te krijgen, wat ik moest doen. Ik stond weer op een kruispunt in mijn leven.

Op die wandeling kwam het idee tot mij, dat ik een grote boerderij met paarden, waarmee therapie gegeven werd, een theetent, een hotel en een danstent, waarin therapie de basis was, tot leven zou wekken. Dat zou alle dingen, die ik in mijn jeugd wilde, bij elkaar brengen.

Dit is een dusdanig groot projekt, dat ik dat niet in mijn eentje zou kunnen verwezenlijken, dus heb ik het idee gekoesterd en laten rijpen. Wat zou zoiets kosten?

De meer dan twintig jaren, die sindsdien verstreken zijn, hebben niet de financiële basis gebracht, die voor een dergelijk projekt nodig zijn, dus is het nog niet verwezenlijkt. Integendeel, het plan groeit nog steeds.

Het is niet langer een boerderij, waar therapie op nummer één staat, maar een complex, waar in de tuin fruitbomen staan en een grote natuurhut, waarin cursussen gegeven worden, een multifunctionele therapieruimte, waarin ook culturele activiteiten zoals concerten, toneelstukken e.d. gegeven worden en een therapeutische theetent, waarin een klokkenexpert zijn expertise met mensen deelt en ook de mogelijkheid aanbiedt om zelf een klok te maken.

Hoe zou het zijn, wanneer elk kind op school zou leren een eigen, mechanische klok te maken? Ik baal er ontzettend van, dat ik op school geen werkelijke handvaardigheid geleerd heb. Ik kan met tien vingers redelijk snel typen, want ik was op typeles, maar ik kan niet met hout een prachtige tafel maken of een mooie, degelijke, demontabele kast en ik heb ook niet geleerd om metaal te slijpen of draaien, kortom zodanig te bewerken, dat ik, bijvoorbeeld, zelf een metalen rolvoet voor mijn oude, zware piano kan maken, zodat ik de piano met gemak van zijn plaats kan bewegen.

De kinderen anno 2021 hebben leerplicht, maar de scholen worden door de overheid gesloten in de hoop, dat er daardoor minder mensen met covid in het ziekenhuis zullen komen. Een 93-jarige viel en brak haar schouder en werd na 3 dagen weer naar huis gestuurd, waar zij tot die tijd zelfstandig woonde.

De hulp, die al 30 jaar bij haar werkte, voelde zich niet happy 's avonds en ging kijken, hoe het met de vrouw ging. Zij vond haar in bed, volledig van slag, niet in staat om zich aan te kleden of voor zichzelf te zorgen.

Met de allergrootste moeite is de 93-jarige in een tehuis opgenomen, maar heeft de toestand niet overleefd. Deze vrouw wordt niet als covid-dode genoteerd, maar is het wel?

  Naar boven  


Donderdag 9 December 2021

LUISTER !

"Wie luistert weet meer"

is op radio NPO 1 (vroeger Hilversum 1) meer en meer te horen en de vaste luisteraar begint zich er danig aan te ergeren. Want niet alleen is deze slogan zoo vaak te horen, dat hij veel zendtijd kost, ook wordt er veel zendtijd gebruikt om alsmaar hetzelfde te laten horen.

Op verschillende tijden in de week wordt dezelfde auteur aan het woord gelaten, dezelfde politicus vertelt weer hetzelfde en er is ook weinig variatie in onderwerpen.

Nu is het thema de NAM, waardoor veel ellende ontstaan is. Nu gaat het over het afvalwater, dat in Twente in de bodem gespoten wordt, niet op 3000 meter, maar op 1100 meter wordt het sinds 2011 ingespoten en nu er in Duitsland, waar iets dergelijks gebeurt, een lek is ontstaan waardoor de bodem vervuild geraakt, wordt er in Nederland eindelijk aandacht aan het hele gebeuren geschonken.

„De” mens is een raar wezen. Het lijkt, alsof hij alleen in staat is om voor de korte termijn te denken en zich in het geheel geen voorstelling kan maken over het systeem aarde. De aarde is voor de mens een voedselvoorziener, ondersteuner (dankzij de zwaartekracht vliegen we er niet af), maar ook grote reiniger, denk maar aan het water, dat als regen valt en door de duinen opgenomen wordt, aldaar gezuiverd en op diepte als DRINKWATER gewonnen wordt.

En er wordt gedacht, dat als een gat waar bijvoorbeeld zout in zat, gevuld wordt met water, dat dat geen nadelige invloed op de aarde zou hebben, waarbij er wordt voorbij gegaan aan het evenwicht dat de aarde in zich is.

Zou het zoiets zijn als het gat, ontstaan doordat de galblaas verwijderd werd, te vullen met urine? Dat zou natuurlijk niet goed gaan, maar over de aarde wordt anders gedacht. Of niet-gedacht?

De planoloog is een van de weinigen, die lange-termijn-denken als basis heeft, maar de op zelfredzaamheid en concurrentiebeding gerichte regeringen van de laatste jaren hebben de planologen zo veel mogelijk wegbezuinigd.

Hoe het zij, het zou fijn zijn als ook op radio NPO 1 meer aandacht besteed zou worden aan LOGISCH DENKEN, een ZINVOLLE BEWEGING en de zendtijd niet meer op zou gaan aan de slogan "Wie luistert weet meer".

  Naar boven  


Maandag 6 December 2021

CORONAVIRUS

„Toen was het virus nog niet hier!” is te horen op NPO 1 tijdens Blok en Twan. De voorzitter van de gezondheidscentra de Bilt antwoordt dit met klem op de vraag van een moeder, of vast te stellen is of haar zoon in december 2019 ziek is geweest door het corona-virus. De voorzitter is er van overtuigd, dat het virus in december 2019 alleen in China was en pas in maart 2020 in Nederland.

Een wonderlijke kijk op de werking van een virus. Is het niet zo, dat een virus zich dusdanig verandert, dat het niet meer herkend wordt, totdat iemand er zeer gericht naar op zoek gaat en de bouw van het virus ontdekt en het een naam geeft? Als je niet weet, waarnaar je moet zoeken, zul je het niet vinden en als je niet zoekt, vind je het ook niet.

Voor zover bekend, was er in 2019 in China een heel gemene griep in omloop, die veel slachtoffers kostte en een arts, die wilde weten wat de oorzaak van al die doden was, ging chemisch op zoek en trof een virus aan, dat dusdanig van de bekende virussen afweek, dat het een nieuwe naam kreeg: covid-19. Kennelijk een variatie op de al bekende covid-virussen?

Het feit, dat er al veel mensen waren overleden aan het virus, zoals helaas de arts, nadat hij zijn vonst bekend gemaakt had, ook, wijst erop, dat het virus al langer in omloop was. En het is zeer onwaarschijnlijk, dat het in China bleef. Per slot van rekening reisden Buitenlanders naar China en Chinezen naar het Buitenland.

Er gaan verhalen van mensen, die in november 2019 drie weken hartstikke ziek geweest zijn, kompleet met snotteren, keelpijn, ademnood, terwijl deze mensen normaal niet ziek worden en de Griep aan hen voorbij gaat. Of ook van iemand, die zelden de Griep krijgt en die in december 2019 snotverkouden was en vaststelde, dat de trap niet meer in één keer genomen kon worden, maar een of twee pauzes ingelast moesten worden om op adem te komen.

Er was nog geen sprake van covid of corona, maar de mensen werden wel ziek en toen bekend werd, dat er een covid-19 virus ontdekt was, werd het hen duidelijk, dat het waarschijnlijk dat virus geweest is, waardoor zij ziek waren.

Een virus houdt zich niet aan landsgrenzen, wat bekend is dankzij bijvoorbeeld de vogelgriep en het is niet voor iedereen even gevaarlijk. Intussen zijn er ook mensen, die zich niet hebben laten inenten en zitten te wachten tot zij ziek worden, bijvoorbeeld van hun vrouw die positief getest is, maar zij worden niet ziek.

Gelukkig zijn er nog mensen, die een eigen immuniteit hebben en het is goed, wanneer daar met het beleid rekening mee wordt gehouden. Er wordt gewezen naar mensen, die zich niet laten inenten als de oorzaak van de toename van de besmettingen, maar het lijkt mij beter om te kijken in hoeverre het voedselpatroon of bewegingspatroon van invloed zou kunnen zijn op het risico om besmet te geraken.

Ondanks dat bekend is, dat beweging goed is voor de mens en zijn weerstand, worden er maatregelen genomen, die beweging beperken. Zou het gebruik van pillen, drugs, alcohol en suiker of bewegingsarmoede een positieve of een negatieve invloed hebben op het risico om van het corona-virus ziek te worden?

  Naar boven  


Dinsdag 23 November 2021

SIGARET VOOR €60 ?

20000 CORONADODEN

Er zijn 20 000 tabaksdoden per jaar, is te horen op de radio. Dit jaar zijn er ook 20 000 corona-doden, wordt er gezegd.

Er wordt een prijsverhoging voor tabak voorgesteld om straks 20 000 doden te voorkomen. De tabakslobby doet zijn best om dat te voorkomen. Op de vraag, wat een pakje sigaretten zou moeten kosten, wordt gezegd dik €20, net als in Australië, en dat je dan verslaafden blijft houden, die je moet helpen van hun verslaving af te komen.

Tabak is nu per vergissing nog een legaal produkt, wordt geopperd. Kinderen mogen geen pakje sigaretten meer kopen of consumeren, vindt de longarts en dan houdt het (het gebruik van tabak) op.

De tijd zal het leren. De grote drooglegging in USA en in de Arabische staten leert het tegendeel.

De crimineel legt zich dan toe op het produceren en stimuleren van de consumptie, zoals nu cocaïne en andere bewustzijnsveranderende middelen ter beschikking gesteld worden aan de burger, die daar kennelijk behoefte aan heeft en 50 euro voor een portie betaalt.

Over heroïne wordt niet veel meer gesproken, er heerst een gedoogbeleid, maar dat heeft geen afwezigheid van verdovende, stimulerende, of andere invloed-op-het-bewustzijn-hebbende middelen tot gevolg gehad.

Verdovende, stimulerende e.d. middelen zijn er altijd geweest en zullen er altijd blijven. Dankzij de chemische industrie veranderen zij alsmaar, waardoor zij „niet verboden” zijn, totdat zij in de wet vermeld worden.

De burger kan niet aan de lijn gelegd worden, behalve misschien als het cocaïne of opium betreft, maar zal blijven zoeken naar zijn eigen GELUKSGEVOEL. De vluchter zal misschien zijn toevlucht zoeken naar een hulpmiddel om dat geluksgevoel te verkrijgen en zich niet realiseren, dat afhankelijkheid van een hulpmiddel zijn eigen geluksgevoel uiteindelijk teniet zal doen.

De vechter zal wellicht zijn toevlucht zoeken naar het vechten tegen iets, waarvan hij of zij denkt, dat het de moeite waard is om tegen te vechten (bv. het gebruik van alcohol, tabak, suiker of drugs) en degene, die bevriest in spannende situaties, reageert misschien door te proberen zich onzichtbaar te maken.

Voor allen geldt, dat het mogelijk is om aan iets verslaafd te geraken. Voor de een is het de sigaret, die ervoor zorgt, dat hij het gevoel heeft zelf iets te kunnen beslissen, voor een ander is het het lijntje cocaïne, dat hem even uit de dagelijkse sleur haalt en hem het gevoel geeft, dat hij even niet voor alles verantwoordelijk is, voor een ander kan het de kinderen zijn, die alles krijgen en mogen wat zij willen, het kan het dagelijkse bezoek aan de sportschool zijn, het dagelijks douchen, het gevecht tegen het gebruik van alcohol of tabak, poetsen of niet poetsen, kortom, verslaving heeft vele gezichten en kan voor de buitenwereld een reden zijn om te bestrijden, zonder de reden van de verslaving te kennen en te willen bekijken en opheffen.

De dochter in Noorwegen, die niet wilde, dat er in de supermarkt alcohol verkocht zou worden, had daar een goede reden voor: haar vader was alcoholist en daar had zij vele nare ervaringen door gehad. Het feit, dat hij 2 uur moest reizen om alcoholische dranken legaal te kunnen kopen, waren voor hem geen beletsel om alcoholist te zijn.

De mensen, die denken, dat er 20000 doden minder per jaar zouden zijn, wanneer er geen mensen meer zouden roken, gaan voorbij aan het feit, dat een ieder dood gaat en dat het moment van de dood min of meer vast ligt.

In het verkeer sterven minder mensen, dankzij alle mogelijke maatregelen, maar dat betekent niet, dat er geen doden meer zijn.

De mens, die wordt geboren weet één ding heel zeker: „ik sterf” en voor de een is dat snel en voor een ander wanneer hij langer dan een eeuw op deze aarde was. Niet alles kan de mens bewust beïnvloeden, omdat de mens niet wil weten, wat de gevolgen zijn van zijn handelen.

Met 50% kennis maatregelen nemen in de hoop dat daardoor minder mensen sterven, heeft tot gevolg dat andere mensen sterven, omdat zij niet op tijd de noodzakelijke medische zorg krijgen?

  Naar boven  


Dinsdag 23 November 2021

HONGERSNOOD IN NEDERLAND
door sprinkhanen!

O jee, een Afrikaanse treksprinkhaan wordt hier gekweekt. En wat als er eens iemand een deur open laat staan en al die sprinkhanen ontsnappen? Dan vreten zij alles op wat ze tegen komen, vermeerderen zich als een epidemie en is er hongersnood in Nederland?

Waarom begint iemand met een dergelijk projekt, terwijl er in andere landen mensen vechten tegen de vernietigende werking van de sprinkhanen?

  Naar boven  


Maandag 1 November 2021

Voetbal supporter.

VOET BAL FEEST?

Voor wie is een voetbalwedstrijd nog een feest? Er zijn drie mogelijkheden voor de supporter: zijn club kan winnen, gelijk spelen of verliezen. En afhankelijk van die uitslag, is het aantal punten dat de club krijgt voor het kampioenschap. Hoe meer punten, hoe hoger de club op de lijst staat.

En in Nederland zijn de clubs, die al jaren meestal aan de kop van de lijst staan: Ajax, Feijenoord en PSV. Soms lijkt het wel, alsof alleen deze clubs bestaan, maar dat is gelukkig niet het geval.

Er zijn veel meer clubs, die veel supporters hebben, die hun club een goed hart toedragen, en het is de vraag of dit goede hart samengaat met het toedragen van een goed hart voor élke club of gepaard gaat met het toedragen van een kwaad hart voor alle andere clubs, en dat kwade hart tot uitdrukking brengen in het op alle mogelijke manieren (misschien zelfs denkend de eigen club te helpen) de andere clubs, waartegen de eigen club speelt, uit te dagen.

Het is begonnen met het uitdagen van de supporters van de andere clubs, wat tegenwoordig in het stadion wat moeilijker is, omdat de supporters van de verschillende clubs in aparte vakken ondergebracht worden. Helaas zijn er meer en meer ongeregeldheden en lijken voetbalwedstrijden gebruikt te worden om te vechten en te vernielen. Bedreigingen en agressiviteit tegen vrijwilligers en bestuurders, ook van buitenlandse clubs, komen meer en meer in de publiciteit en lijken het geweld te stimuleren.

Er wordt over gesproken om clubs minpunten op de lijst voor het kampioenschap te gaan geven, wanneer de supporters zich misdragen, maar dat lijkt een heel ongezond idee. Want dan gaat de supporter van een club, die een andere club een kwaad hart toedraagt, doen alsof hij een supporter van de andere club is en als supporter van de tegenpartij rotzooi trappen, waardoor die andere club puntenaftrek krijgt en de eigen club dus relatief er beter voor staat?

Ook wordt er gesproken over een digitale meldplicht, doch het is amper voor te stellen, dat dat een positief effect op het gedrag van de supporters zou geven. Integendeel, de voorhandene creativiteit zal ongetwijfeld gebruikt worden om een manier te vinden om toch bij de rellen aanwezig te zijn.

Geef de supporter een tweede kans. Laat hem elke dag waarop zijn club speelt, zich moeten melden in een andere stad, waar hij, met alle andere supporters (ook van andere clubs) die ook een stadionverbod hebben, „heropgevoed” wordt. Laat deze supporters leren, hoe zij hun creativiteit en agressiviteit op een constructieve manier kunnen gebruiken. Hoe zij voor hun favoriete club een supporter zijn, die medewerking verleent aan het goede resultaat van de club.

Ook is het goed, wanneer de supporter zich bewust is van het feit, dat er maar één club de beste kan zijn en dat het er uiteindelijk niet om gaat, dat men de beste is, maar dat men zijn best doet en dat dát gewaardeerd wordt. Wanneer de supporter leert, dat de waardering, die hij krijgt voor zijn positieve inzet veel prettiger is dan de aandacht, die hij krijgt wanneer hij zich aansluit bij mensen, die slechts uit zijn op rellen, agressie en macht, is de kans groot, dat hij zijn macht en kracht zal inzetten voor het welzijn van ZIJN club, wat betekent, dat hij zich inzet voor het welzijn van ALLE clubs !

  Naar boven  


'Zondag 31 Oktober 2021

PARK IN SON?

O, wat is het mooi weer vandaag. Helaas kan niet iedereen daarvan genieten. Er wordt gesproken over een sterke toename van het voorkomen van Parkinson en het is de vraag, hoe het komt, dat er meer mensen Parkinson krijgen.

Zou het toegenomen overmatig gebruik van alcohol er mee te maken hebben? Met name het stoppen met het overmatig gebruik van alcohol? Het overmatig gebruik, dat ontstaan is door de onmacht, die de mens heeft?

  Naar boven  


Vrijdag 20 Augustus 2021

Lees- en rekenproblemen.

MOEITE MET LEZEN EN SCHRIJVEN?

staat op de reclameborden op straat. Schaam je niet maar bel: 0617366520 (oid). Een gevolg van de acht miljard euro extra, die beschikbaar zijn gesteld voor het onderwijs, omdat de leerlingen die achterstanden hebben, door de Corona-lock-down niet wijzer geworden zijn? Commerciële bijlesbedrijven doen daardoor goede zaken. Waren het eerst welgestelde ouders, die privé bijles voor hun hulp-behoevende-kinderen betaalden, nu zijn het scholen, die bij de commerciële bijlesbureaus tijd inkopen, in de hoop, dat de kinderen, die niet het gewenste niveau halen, het door deze extra lessen wèl doen.

Doch, de kans daarop is gering! De mens heeft niet alleen behoefte aan mentale oefening, maar aan een algehele aanpak, waardoor de kennis op „ruggenmerg-niveau” komt en dat gebeurt niet door de computer te gebruiken, maar door het fysieke systeem te betrekken bij de input. Een van de manieren is het opschrijven van de informatie, die men tot zich wil nemen. Een andere manier is het uitspreken van de informatie, die men wil onthouden. Algemeen ondersteunend hiervoor is het fysiek bewegen in het algemeen. Bijvoorbeeld sporten!

En kinderen en volwassenen, die duidelijk moeite met lezen, schrijven of rekenen hebben, doen er goed aan om sensomotorische oefeningen te doen.

Bijvoorbeeld:

Lopen en in de handen klappen als een voet op de grond komt.

Of:

Een voet op de onderste trede van de trap zetten, de andere voet ernaast en de eerste voet weer terug op de vloer en de andere voet er weer naast – en dat 33x achter elkaar.

Als dat zonder haperen gaat, klap dan in de handen als de rechter voet op de trap komt. Als dat goed gaat, klap dan als de rechter voet op de grond komt.

Als dat goed gaat, klap dan in de handen als de linker voet op de trap komt. Als dat goed gaat, klap dan als de linker voet op de grond komt.

En als beide goed gaan: klap dan in de handen als een voet op de trap of op de grond komt en zorg ervoor, dat het een gelijk ritmisch geheel wordt.

Een ander voorbeeld:

Ga staan en hef de rechter knie en tik de knie met de linker hand aan, zet de rechter voet weer op de grond en hef de linker knie en tik met de rechter hand de linker knie aan en zo voort, dit wordt de „kruisloop” genoemd. 55x elke knie aantikken.

Als het goed gaat, doe dan hetzelfde, terwijl je naar

1. rechtsboven kijkt 55x

2. linksboven kijkt 55x

3. linksonder kijkt 55x

4. rechtsonder kijkt 55x

5. afwisselend van rechtsboven naar linksonder en weer terug naar rechtsboven naar linksonder enz. kijkt 55x

6. afwisselend van linksboven naar rechtsonder en weer terug naar linksboven naar rechtsonder enz. kijkt 55x

Nog een voorbeeld:

Tik met de rechter wijsvinger de neus aan en grijp het rechter oorlelletje met de linker duim en wijsvinger ←→ wissel dit af met: tik met de linker wijsvinger de neus aan en grijp het linker oorlelletje met de rechter duim en wijsvinger.

Nog een:

Muizentrapje: De rechter wijsvinger op de linker duim, rechter duim op linker wijsvinger ←→ rechter wijsvinger draait naar voren om aldaar de linker duim weer te ontmoeten, die naar achteren om de rechter duim en linker wijsvinger gedraaid is ←→ rechter duim en linker wijsvinger draaien naar boven om linker duim en rechter wijsvinger en ontmoeten elkaar weer enz.

Er zijn nog heel veel andere sensomotorische oefeningen, die door therapeuten aangeboden worden en ook door gymnastiekleraren gegeven kunnen worden. Wanneer de helft van het bedrag, dat bedoeld is om de leerlingen, die hulp nodig hebben, besteed zou worden aan gezamelijke sensomotorische bewegingslessen, zou het een veel beter langdurig effect hebben, dan wanneer men een „bijles bedrijf” dat hulp biedt bij: "Moeite met lezen en schrijven" in de arm neemt.

Een gerichte en alles beïnvloedende sensomotorische behandeling leidt tot verbetering van zowel het taalkundig inzicht als ook het mathematisch inzicht, waardoor de leerling, die moeite met een bepaald vak heeft, daar met meer plezier aan zal werken.

De boven beschreven OEFENINGEN lijken dom, maar consequent dagelijks doorgevoerd, hebben zij een onverwacht positief effect op de leerling én op de ouder, die meedoet.

De andere helft van het beschikbare bedrag kan dan besteed worden om de leraren, die het nu niet lukt om alle leerlingen op het gewenste niveau te laten komen binnen de daarvoor beschikbare tijd, te leren hoe zij de sensomotorische oefeningen in hun dagelijkse lessen kunnen inbouwen, zodat alle leerlingen mee kunnen komen en zij zelf ook weer meer plezier in het lesgeven krijgen.

  Naar boven  


Vrijdag 23 Juli 2021

Groepsimmuniteit.

Op radio NPO1 (vroeger Hilversum 1, dat niet te verwarren was met Nederland 1, zoals de televisiezender genoemd werd) is te horen, hoe er, o.a. door Marli Huijer, gedacht wordt over een „passieve vaccinatieplicht”, terwijl in Tokyo steeds meer sporters en begeleiders positief getest worden, ondanks de bewegingsbeperkingen, waaraan zij zich moeten houden én het feit, dat zij volledig ingeënt zijn en dus komt de vraag op, of alle chauffeurs van het vervoer, waar de sporters en andere aanwezigen gebruik van maken, ook dagelijks getest worden?

Ook komt de vraag op, waarom er alleen maar gesproken wordt over vaccinatie, terwijl degene, die met het covid-virus in aanraking gekomen is, weerstand opbouwt. In het begin van de pandemie werd er gesproken over een natuurlijke groepsimmuniteit, maar dat idee lijkt volledig verdwenen te zijn, terwijl er vele mensen zijn, die postief getest worden en dus immuniteit opbouwen?

Hoe zou het zijn, wanneer van elke burger het bloed onderzocht wordt op de aanwezigheid van antilichamen tegen het covid-19 virus. Hoe groot zou de groep dan zijn? Er van uitgaande, dat iedereen, die in aanraking is geweest met het covid-virus, immuniteit heeft opgebouwd, moet deze groep groter zijn dan de groep met mensen, die gevaccineerd zijn.

En het zou interessant zijn om te kijken hoeveel van de mensen, die zich niet hebben laten vaccineren, hoeveel antistoffen in hun bloed hebben en hoeveel antistoffen de mensen, die zich wel hebben laten vaccineren in hun bloed hebben.

En dit natuurlijk ook bij de mensen, die in het ziekenhuis belanden. Aangezien intussen gebleken is, dat een vaccinatie een positieve covid-test niet kan voorkomen, lijkt het verstandig om te gaan onderzoeken of er meer duidelijkheid te verkrijgen is over een natuurlijke weerstand tegen het covid-virus. Daarvoor moet wellicht de homeopathie te hulp geroepen worden.

Per slot van rekening zijn mensen niet allemaal gelijk. Er zijn verschillende soorten mensen, waarbij niet aan geslacht of huidskleur gedacht wordt, maar aan constitutie, zoals in de homeopathie beschreven. Een „tuberkel-type” zal anders reageren dan een ander type en zal mogelijk meer neigen naar ziek worden door een bacil dan door een virus?

Denken, dat alleen chemisch vervaardigde middelen tot de benodigde groepsimmuniteit zullen voeren, betekent, dat men ontkent, dat de mens in staat is zichzelf te beschermen, wanneer dat mogelijk is en dat ook doen zal, wanneer dat nodig is. Er van uitgaan, dat iedereen, die niet gevaccineerd is, een gevaar voor zijn omgeving is, betekent, dat men niet vertrouwt op de levensdrang van de mens, want, zoals boven geschreven, zal de mens antistoffen maken, wanneer hij met een ziektekiem in aanraking komt. En vele mensen zijn vóór maart 2020 al in aanraking gekomen met het covid-19 virus, zelfs toen het nog geen naam had.

Toen werd er, zoals ook in de jaren 1916-1920, gesproken over een „heel gemene griep”, die een eeuw geleden later de naam kreeg van „Spaanse griep”. Vóór januari 2020 waren er ook in Nederland al mensen, die normaal nooit griep krijgen, die wel lelijke griep kregen, waardoor het traplopen moeilijk werd, en die na een paar dagen of soms weken, weer aan het werk gingen. Niet iedereen wordt ziek, dus hoeft ook niet iedereen zich te laten inenten? Een zieke wordt niet aangestoken, maar steekt zichzelf aan. Hij of zij heeft de keuze om wel of niet de ziekteverwekker op te nemen en in het lichaam de strijd daarmee aan te gaan.

  Naar boven  


Donderdag 17 juni 2021

Energietransitie of Watervoorziening.

Het is toch wat, dat het niet het ministerie van milieu is, maar dat het de algemene rekenkamer is, die erop moet wijzen, hoe gevaarlijk het gebruik van aardwarmte is. De algemene rekenkamer wijst erop, dat het boren van 2000 meter (2 kilometer) diepe gaten het risico met zich meebrengt, dat het water, dat dan opgeboord wordt, vol zit met chemicaliën, die het grondwater, dat gebruikt wordt voor drinkwater, vervuilen en onbruikbaar maken voor de drinkwatervoorziening. Drie waterputten zijn hierdoor reeds gesloten worden.

Hoe komt het, dat er überhaupt vergunningen worden afgegeven om 2 kilometer diep te boren in de aarde?

In het kader van energietransitie wordt het gebruik van de aardwarmte gezien als een oplossing van de energiebehoefte en het is de vraag, of er nagedacht is over de gevolgen? Enige jaren geleden was Kernenergie de oplossing, zonder dat er een oplossing was voor het kernafval. Men verwachtte dat er wel een goede oplossing zou komen voor het onschadelijk maken van dit afval. Bestaat die oplossing al?

Of is er alleen maar méér afval, omdat in de medische wereld tegenwoordig ook radioactief afval wordt geproduceerd?

In Amerika komt schaliegas uit de waterleiding, in Duitsland was een gemeente, die op den duur geld wilde sparen aan stookkosten en daarvoor bereid was om veel te investeren: een diep gat werd geboord zodat de aardwarmte gebruikt zou kunnen worden voor de verwarming van het te renoveren en uit te breiden stadhuis.

Het werd een waarschuwing voor de wereld? Tijdens het boren bleek er water in een onderliggende, kalkhoudende aardlaag gelopen te zijn, waardoor de aarde omhoog kwam. Niet meteen, maar langzaam maar zeker, waardoor de huizen gingen barsten.

Het stadhuis is gerenoveerd, pleisters zijn op de scheuren geplakt
en jaren later is de grond nog steeds niet tot rust gekomen.

Het wordt langzaam duidelijk, dat de aarde geen dode bol is, maar een levend, bewegend mechanisme, dat door de mens te weinig gerespecteerd wordt? Het zou goed zijn, als de mens weer de oude wetenschap, die de indianen nog steeds kennen, toe zou passen.

Doch helaas, de („moderne”) mens denkt, dat alles maakbaar is en dat hij zijn wensen moet vervullen om gelukkig te zijn. Hij denkt er niet over na, waarom hij zoveel electrische apparaten in huis heeft en gebruikt, hij wil met cryptomunten betalen, omdat dat „onafhankelijk” is en realiseert zich niet, dat er geen cryptomunt meer bestaat als er geen electriciteit is!

Hoe zou het zijn, als de Overheid de aanschaf en het gebruik van een ligfiets of TWIKE zou stimuleren? De Twike is een overdekte ligfiets, waar 2 personen in kunnen, die beide kunnen trappen én die een accu heeft, waardoor de fiets 80 km per uur kan rijden. Door het trappen kan de accu opgeladen worden, zoals ook de accuoplaadhometrainer, die nog niet in fabrieksproductie is genomen. Omdat dan niemand meer naar de sportschool gaat?

Mensen gaan niet naar de sportschool om hun lichaam te trainen, maar voor de contacten, die men daar opdoet. Anders zouden zij de oefeningen wel gewoon thuis doen. Het zou wel heerlijk zijn, wanneer de apparaten in de sportschool de energie, die de sporters gebruiken, om zouden zetten in electrische energie, waarmee de sporters hun mobieltje konden opladen of de lampen en computer van de sportschool van electriciteit zouden worden voorzien.

  Naar boven  


Woensdag 15 juni 2021

Gouden koets in museum staat.

De Gouden Koets is volop in de aandacht op het ogenblik. Zij is vijf jaar buiten beeld geweest, want zij was aan een grondige onderhoudsbeurt toe. In 1898 werd zij door het volk aan de Koningin geschonken en in de laatste jaren jaarlijks bij het bekendmaken van de begroting door het staatshoofd in Den Haag, gebruikt op weg naar de Regeringsgebouwen, wat voor menigeen een jaarlijks terugkerend feest werd.

Eindelijk weer eens een reden om naar Den Haag te reizen om die prachtige koets in beweging te kunnen aanschouwen en in Den Haag een dagje feest te vieren.

De tijden veranderen, Nederland is geen wereldmacht meer met kolonies, waarvoor een groot leger nodig is, de slavernij is afgeschaft en er wordt getracht om herinneringen daaraan uit het dagelijks leven te verbannen.

Er wordt niet gesproken over de leugen, die Sinterklaas is waardoor kinderen het vertrouwen in hun ouders verliezen, maar over Zwarte Piet, die door de huidige kinderen met open armen tegemoet gezien wordt, omdat deze steevast de handen met lekkere snoepjes vult.

Dat was vroeger wel anders: toen werd Zwarte Piet gebruikt om het kind bang te maken gestraft te worden voor het niet-luisteren naar ouders, leraar of andere autoriteit. Het kind van toen heeft ondertussen ook een paar keer de handen door Zwarte Piet met snoepjes laten vullen en is zich bewust, dat het verdwijnen van Zwarte Piet als hulp van Sinterklaas, niet de aandacht zou moeten krijgen, die het krijgt, maar dat het bestaan van de leugen, die Sinterklaas is, die aandacht zou moeten krijgen.

Nu is de beweging, die de gouden koets van de straat wil hebben omdat deze herinnert aan de slavernij en het koloniale verleden, volop in de aandacht, waarbij gelukkig ook iemand het woord krijgt, die weet heeft van de pijn, die andere mensen zullen hebben, als de Gouden Koets van straat gehaald wordt en níet meer gebruikt zou worden op Prinsjesdag.

Het lijkt erop, dat de beste oplossing van het probleem is, dat de Gouden Koets in het museum gestald wordt en daar alle afbeeldingen en intensies en wat nog meer over die Koets verteld kan worden, aan elke bezoeker duidelijk gemaakt worden én dat de Gouden Koets voor Prinsjesdag uit het museum gehaald wordt en gebruikt wordt, zoals dat in de jaren vóór de grote onderhoudsbeurt gebruikelijk was.

Het verbannen van de Gouden Koets naar het museum, zou betekenen, dat alleen mensen, die aldaar op bezoek komen, de Gouden Koets zouden kunnen bewonderen. Wanneer de Gouden Koets door Den Haag rijdt op Prinsjesdag, komt zij op de televisie en kan iedereen in het land de Koets in beweging bewonderen en kan verteld worden, wat de geschiedenis van de Koets en van Nederland is. De Gouden Koets níet meer door de straten laten rijden, verandert de geschiedenis van Nederland niet !

  Naar boven  


Woensdag 15 juni 2021

Zwanger treinen in de klas.

In België mag de vrouw, de laatste vier maanden van haar zwangerschap in de trein in de eerste klasse plaatsnemen, zonder daarvoor bij te betalen, zodat zij niet hoeft te zoeken naar een comfortabele, fijne plek, want er wordt van uit gegaan, dat elke plaats in de eerste klasse een comfortabele fijne plek voor een zwangere vrouw is.

En nu is er in Nederland een initiatief om hetzelfde recht te geven aan zwangere vrouwen, ondanks dat er "priority plaatsen" zijn, die bedoeld zijn voor ouderen, zwangere vrouwen en anderen, die behoeftig zijn.

Degene, die het plan op de radio presenteert, is zich bewust van de "Proirity plaatsen" en het feit, dat die o.a. bedoeld zijn voor de zwangere vrouw, maar.... Helaas zijn er mensen, die geen eerbied hebben voor grijze haren, een zwangere vrouw of "behoeftige" en die dus blijven zitten, ook als zij op een "priority plaats" zitten.

Het is goed, als een ieder zich bewust is van het feit, dat niet altijd zichtbaar is, welke behoeften iemand heeft. Ook de jongere, die niet opstaat, doet dat, omdat hij behoeften heeft. Misschien probeert hij of zij op deze wijze aandacht te krijgen?

In ieder geval zou het goed zijn wanneer we weer respect voor elkaar zouden hebben en misschien wel vanuit "wat ik wil wat mij geschiedt, zo handel ik" zouden leven. Dan zou de Kamer en Wettenmaker het niet in zijn hoofd halen om regels te maken, waardoor de burger naar de rechter moet om de uitkering te krijgen, waar hij volgens de bedoeling van de wet recht op heeft, maar die door de manier waarop die wet uitgevoerd wordt, niet krijgt. De rechter geeft de burger gelijk, maar stuurt hem terug naar de wetgever voor de uitvoering van de bedoeling van de wet.

Iemand, die werkloos wordt, kan pas een week voor de datum van ingang zich werkloos melden en wanneer 1 februari een zaterdag is, maakt het UWV er 3 februari van, want "werkloos kun je niet in het weekeinde worden als je niet uitdrukkelijk op zaterdag werkt volgens je contract"! Dat je feitelijk zowel op zaterdag of zondag gewerkt hebt, wil het UWV niet weten, want dat is alleen maar lastig, heel lastig.

In plaats daarvan, kort het UWV 1,75 dag op de uitkering, ook als het de maand februari betreft, waarin niet meer dan 20 werkdagen zijn in een normaal jaar, wat ook geldt in een schrikkeljaar als het begin van de werkloosheid op zaterdag is.

De korting is niet zo groot als bij de burger, die na het begin van zijn werkloosheid ziek wordt en vervolgens niet meer arbeidsgeschikt wordt en van wie de uitkering gebaseerd wordt op de betaling, die het UWV deed en die een maand achter liep op die van het salaris, zodat er in feite een maand te weinig meegeteld werd voor het vaststellen van de uitkering. Doch juist voor die burger, die weinig verdient, zijn dergelijke kortingen, die de overheid doorvoert zonder dat die in de bedoeling van de wet zijn, van groot belang en tonen hoe invoelend "Den Haag" en de wetmakers zijn en hoe weinig zij zich voor kunnen stellen wat € 25 voor deze burger waard is. Het vertrouwen in de Overheid wordt zo enorm geschaad.

En het is duidelijk, dat deze werkwijze veel geld kost, want er wordt wel degelijk geprotesteerd tegen deze handelwijze, waardoor in het uiterste geval de rechter aan het werk gezet wordt, wat veel tijd en dus geld kost, die weer aanleiding is tot nog meer mensen te korten in hun uitkering?

Zo verplicht de overheid ondernemers om m.b.v. een aan internet aangesloten computer aangifte te doen, zonder zich bewust te zijn, dat er hele kleintjes zijn, die geen geld over hebben voor een internetaansluiting thuis en die graag op papier aangifte doen, na de ervaringen met de overheid, zodat zij kunnen zien wat zij doen. Hier is niet het UWV de uitvoerende dienst, die regels hanteert, waardoor de hulpbehoevende burger minder geld krijgt, dan hij volgens de bedoeling van de wet recht op heeft, maar de Belastingdienst, die er, net zo als menig ander Rijksdienst, vanuit gaat, dat iedereen in internet kan en niet bereid is om mensen, die aangeven, dat zij dat niet kunnen, te helpen, want "zo zijn de regels nu eenmaal, daarvoor moet U in Den Haag zijn!"

  Naar boven  


Woensdag 9 juni 2021

AOW of verplicht pensioen?

Wie bepaalt waarom wat voor wie?

Er wordt gezegd, dat er mensen zijn, die niet van de AOW kunnen rondkomen.

Waarom kunnen deze mensen niet van de AOW rondkomen?

Degene, die van een minimum heeft moeten rondkomen en elke cent driemaal heeft moeten omkeren tijdens zijn of haar aktieve leven, verheugt zich over het bedrag, dat elke maand op de rekening wordt betaald als men recht heeft op AOW.

Wanneer men niet het hele leven in Nederland gewoond heeft, heeft men niet recht op de volledige AOW en wanneer men dan geen extra inkomsten heeft, wordt het inderdaad zeer moeilijk om van bijvoorbeeld de halve AOW rond te komen, behalve, als men een huurwoning heeft, want dan kan men recht hebben op huur- en zorgsubsidie, die tegenwoordig „toeslag” genoemd wordt. Degene, die een eigen huis heeft, kan dan door een kamer te verhuren, zijn AOW aanvullen, behalve, wanneer de overheid die inkomsten aftrekt van de uit te keren AOW.

De burger, die geleerd heeft om met weinig geld uit te komen, zal genoeg hebben aan de AOW uitkering, wanneer die zo hoog is, dat noodzakelijke uitgaven voor woning, water en energie, verplichte verzekeringen en dagelijks onderhoud, ervan betaald kunnen worden. Dat bedrag wordt berekend als bestaansminimum.

Er wordt op de radio gezegd, dat er mensen zijn, voor wie de AOW uitkering niet hoog genoeg is en dat die mensen schulden maken, omdat zij gewend zijn aan een uitgiftepatroon, dat te hoog is voor de AOW uitkering en dáárom wordt er gesproken over een verplichte pensioendeelname. Er wordt daarbij voorbijgegaan aan het feit, dat deze mensen kennelijk niet geleerd hebben om hun uitgifte patroon aan te passen aan hun inkomsten.

Soms is de overheid daaraan schuld, omdat zij de spelregels tijdens het (levens)spel verandert, zoals het invoeren van een verplichte ziektekostenverzekering, zonder daarbij in de gaten te hebben, dat de zelfstandig ondernemer of iemand, die geen betaald werk heeft, een premie moet betalen, die hij niet kan betalen, omdat hij niet zoveel verdient. In Nederland is er subsidie, maar niet iedereen komt daarvoor in aanmerking.

In Noorwegen bestond indertijd een landelijke ziektekostenverzekering, waarvoor alléén mensen, die iets verdienden een (procentuele) premie betaalden (zoals vroeger in Nederland de ziekenfondspremie, maar dan voor iedereen), terwijl een ieder er verzekerd was. Oók degene, die thuis zat, omdat hij of zij geen betaald werk buitenshuis had ! Het grote voordeel van één landelijke ziektekostenverzekering bleek niet alleen de uniforme tarieven, maar ook de uniforme voorzieningen. Elke gemeente had recht op dezelfde voorzieningen. Natuurlijk was het niet zo, dat in elke gemeente alles vorhanden was, maar iedere therapeut kon een beroep doen op de hulpmiddelencentrale voor hulpmdidelen, maar ook voor specialistische therapeutische hulp en vakkundige ondersteuning.

Het „verdien”-model, dat in Nederland op alle fronten hoogtij viert, maakt dat de politiker, die ziet, waar het mis gaat, daaraan ten onder gaat en de burger, die vanaf 1 februari werkloos is, gekort wordt op zijn uitkering wanneer 1 februari in het weekeinde is en dat er heeeel veel mensen zijn, die proberen iets te verkopen (bv. een energiecontract of een telefooncontract) en daarvoor niet veel verdienen, terwijl de burger die diensten, die in principe overbodig zijn, wel moet betalen. Want het is wel heel erg blauwogig om te denken, dat als je elk jaar overstapt naar een andere aanbieder, dat je dan minder geld uitgeeft. Per slot van rekening zou alles goedkoper kunnen zijn als er niet zo veel tussenstations waren.

Wanneer de AOW voorziening weer zijn oorspronkelijke functie zou krijgen en een ieder, die geld verdient, daarvan hetzelfde percentage af zou dragen voor de AOW-pot, terwijl alleen de mensen, die die AOW ook inderdaad nodig hebben, er gebruik van zouden maken, zou er geen verplicht extra pensioen nodig zijn?

Vele zelfstandigen zonder personeel weten, dat zij na het bereiken van de AOW-leeftijd, er goed aan doen om te blijven werken, om hun behoeften te vervullen. Die behoeften zijn niet alleen financieel, maar ook het werk op zich, dat zoveel voldoening geeft, dat men het lage inkomen op de koop toe neemt.

Wanneer men wil, dat een ieder solidair met de ouderen en jongeren is, dan lijkt mij het het beste om een procentuele AOW-premie van inkomen in te stellen. Dat betekent dan o.a. dat de politicus meer premie betaalt dan de vrijwilligster, die verder geen betaald werk heeft. En wanneer dan ook nog de uitkering afhankelijk wordt van de status quo en het inkomen van de gepensioneerde, is er m.i. sprake van optimale solidariteit.

Het is ook goed om zich bewust te worden, dat er altijd mensen zullen zijn, die niet rond kunnen komen met het geld, dat zij tot hun beschikking hebben !

 

  Naar boven  


Woensdag 26 mei 2021

OVER SPANNEN BURN OUT

Er is weer een minister afgehaakt. Er wordt gesproken over „burn out” en het is de vraag of dat hetzelfde is als „overspannen”. Dat is een uitdrukking, die met heel veel moeite en schaamte geuit wordt.

En van alle tijd is. In 1919 haakte er ook een minister af, omdat hij zich niet langer capabel voelde om het vele werk dat er gedaan moest worden, te doen. Hij bleef echter bereid om in de Kamer te werken en kreeg een jaar later een zetel in de eerste Kamer, die hij met graagte aannam, want het geld, dat dat opleverde was zeer welkom.

Ruim honderd jaar later wordt er gesproken of er misschien 100 Kamerleden bij moeten komen en/of 400 mensen ondersteunend personeel. (Waar gaat dat van betaald worden ?) De bovenstaande minister, die afhaakte, gebruikte een deel van zijn vergoeding om een privé secretaris aan te stellen, die net klaar was met zijn universitaire studie en die dus nog niet het „klappen van de politieke zweep” kende. Deze privé secretaris was in het begin dus meer een last dan een opluchting, want hij moest opgeleid worden zodanig, dat hij de minister kon ontlasten. De minister was zeer tevreden over de jonge werknemer, die zeer leergierig en werklustig was.

Er wordt veel gespeculeerd over wat de oorzaak is en hoe kan worden voorkomen dat mensen overwerkt of overspannen raken of „burned out”. Als gekeken wordt, hoe de Haagse politiek werkt, blijkt er een heel groot verschil met vroeger. Toen werden er moties ingediend en vragen gesteld om werkelijk het verschil te maken, terwijl dat nu gebeurt (volgens kenners) om aandacht te krijgen als indiener, met het gevolg dat het geen 10, maar 333 moties en vragen per maand zijn.

Het lijkt erop, dat het niet meer gaat om de kwaliteit van de motie of de vragen, maar om de kwantiteit. Er is eens een vraag gesteld over de weigering van het Nederlandse leger om een HTS-wegenwaterbouwkundig ingenieur op te nemen. De ingenieur wilde de opleidingsmogelijkheden hebben, die voor een wegenwaterbouwkundig ingenieur in het leger bestaan, maar het leger was niet bereid om deze ingenieur op te nemen, omdat het geslacht niet zo was als dat van de dienstplichtigen.

Dankzij het stellen van de vraag in de Raad van State, kreeg deze ingenieur het aanbod om toch opgenomen te worden, maar daar werd meteen bij vermeld, dat de kansen, die in het leger aan deze ingenieur geboden zouden worden, beperkt zouden zijn. Van te voren, zonder dus enige kwaliteitsmeting, werd besloten, dat er alleen binnenaktiviteiten voor deze ingenieur mogelijk zouden worden. De reden, waarom de uitdaging niet aangegaan werd.

Nu, 42 jaar later, zijn er meer vrouwen in het leger en worden er veeeeel meeeer vragen in de Kamer gesteld. Er is veel veranderd in het leven. De computer is uitgevonden en als iemand het over „mail” heeft, bedoelt hij niet de brief, die door de Nederlandse, Engelse of Franse post werd vervoerd.

Nee, er wordt dan meestal een internet bericht bedoeld, dat, meestal, geen 8 A4 tekst bevat waarin de ervaringen van het dagelijks leven worden medegedeeld. De echt moderne mens gebruikt zelfs de mail niet meer, maar ept. En schrijf misschien zelfs eptaal, waarbij de 4 voor „voor” gebruikt wordt of de 2 voor „aan”, wat voor de ouderwetse woordgebruiker onbegrijpbaar is.

Vroeger was niet alles beter, maar in ieder geval anders. De brief, die met de post gestuurd werd, kwam 's avonds nog aan, als hij voor 10 uur op de bus gedaan werd. En de brief, die over zee moest, deed er weken over. Want het vliegtuig bestond ook nog niet. In ieder geval leerde men toen ook hoe met de eigen energie zodanig om te gaan, dat men het uithield.

En soms lukte dat dus niet, zoals voor de minister gold, die in 1919 opstapte. Hij kon niet meer. En dat had waarschijnlijk te maken met de ziekte, die hij 18 jaar eerder had en die de reden was het leger te verlaten.

Het Nederlandse politieke systeem is net zo goed een kweekvijver voor „burn out” of „overspannen” als alle andere situaties. Het politiekorps, waar menig agent steeds weer blootstaat aan persoonlijk gevaar door agressieve burgers, de medewerker in de gezondheidszorg, waarvoor hetzelfde, misschien in mindere mate, maar daarvoor meer ervaring met ziekte en dood ervarend, geldt, maar ook de medewerkers in het onderwijs, in de winkel, in de bank, ondanks dat je daar geen geld meer kunt halen, de fabriek, het distributiecentrum enz. enz., overal kun je overspannen raken.

Soms heeft iemand zo’n toestand nodig om tot zichzelf te komen en het antwoord op de vraag: „Waarom doe ik dit eigenlijk?” tot zich te laten komen en daarna wellicht de vraag te stellen: „Wat kan ik nu gaan doen?”

We leven met miljoenen in een stad of in een land en ieder heeft zijn eigen sores en dat is nooit meer dan men kan verdragen. Het is precies zoveel, als nodig is om te leren dragen en daarna misschien dankbaar voor te zijn.

Volledig afhankelijk raken van een uitkering bijvoorbeeld is in veler ogen „misdadig” of in ieder geval „onnodig”. Doch de mensen, die een soortgelijke mening hebben, zijn er zich vaak niet van bewust, dat er vele mensen hun brood verdienen doordat er anderen zijn, die afhankelijk zijn van een uitkering. En dat er mensen zijn, die blij zijn, dat zij een ander met iets kunnen helpen.

Helaas is die hulp voor de afhankelijke niet altijd een hulp, vooral niet, als de overheid dan in zijn regels heeft staan, dat de afhankelijk niet niet thuis mag slapen of niet niet zelf zijn boodschappen mag betalen of niet geregeld bij een ander mag eten enz....

De politiek doet er, mijns inziens, goed aan om te kijken, hoe zij werkt. Overal wordt over energie gesproken, maar nog te weinig wordt het gebruik van fysieke menselijke energie gepromoot. De TWIKE is in Nederland nog amper bekend, terwijl Nederland een fietsland is en de TWIKE een fiets met een accu en een autonummerplaat, want je kunt er 80 km per uur mee bereiken. Hoe zou het zijn, als alle politici een TWIKE zouden gaan gebruiken voor het verkeer binnen 80 km vanaf Den Haag of de plaats, waar zij het meest zijn? In die tijd zouden zij onbereikbaar kunnen zijn, terwijl zij fysiek in beweging zijn en het zou misschien ook nog een hoop CO2 uitstoot schelen?

In ieder geval zou het een goed voorbeeld zijn voor de burger, die moeite heeft om niet met de auto te gaan, omdat hij bang is nat te worden. Want de TWIKE is een „elektrische ligfiets” met overkapping, waarin je met zijn tweeën droog blijft terwijl je fietst ! Ideaal toch, voor Nederland en daarbuiten !

Heeft U een TWIKE in de garage staan, die U kwijt wilt? Bel even 0031 617 366 520 en ik kom hem met alle plezier gratis ophalen!

 

  Naar boven  


Dinsdag 18 mei 2021

TRANS FOOB

Op de radio is te horen, hoe gereageerd wordt op een artikel in N.R.C. over trans jongens en meisjes en behandeling, die leidt tot het andere geslacht. Min of meer, neem ik aan.

Tammy is niet tam, en heeft ervaring. Is ooit geboren en heeft zich laten opereren, zodat het lichaam nu beter past bij het idee, dat indertijd pastte bij het gevoel van.

Het wordt de schrijver kwalijk genomen, dat hij over jongetjes en meisjes spreekt en ik moet bekennen, dat ik elke keer, wanneer het thema "trans" besproken wordt, vol ongeloof luister.

En maar niet onthouden kan, wanneer iemand een transman of transvrouw is. Het is mij nog steeds niet duidelijk, of iemand, die eerst een vrouw was en zich tot man heeft laten opereren een transvrouw of een transman is.

Zelf had ik als klein kind niet alleen het gevoel een jongen te zijn, maar menigeen zag in mij ook een jongen in plaats van het meisje, dat mijn fysieke lichaam toonde.

En tot mijn grote vreugde bleef dit tot op hogere leeftijd het geval. Soms was dit in mijn voordeel, zoals toen, toen een vrouw in een sportauto voor me stopte, toen ik stond te liften.

Toen zij zag, dat ik een vrouw met grijs haar was, sputterde zij, dat zij gedacht had, dat ik een jongeman met blond haar was en wilde me niet meenemen, maar ze liet me toch instappen en heeft mij een stuk op weg geholpen.

Deze vrouw was een uitzondering, want de meeste mensen, die stopten, zagen wel dat ik een vrouw was en dat was in mijn voordeel, want zij waren zeker: "Als U een man geweest was, was ik niet gestopt!"

En zo blijkt het leven zin te hebben, een zin, die je meestal nog niet begrijpt, wanneer je jong bent. Waarom voel je je niet, zoals al die andere meisjes (of jongens) die moedertje of vadertje willen zijn?

Zou het niet goed zijn, wanneer de volwassenen het kind, dat het gevoel heeft in het verkeerde lichaam geboren is, er op te wijzen, dat het lichaam slechts de buitenkant van de binnenkant is.

Het is waar, het maakt wel degelijk uit of je als jongen of meisje geboren wordt. Het jongetje mag en moet veel meer dan het meisje. De jongen moet werken voor vrouw en kind en het meisje moet thuis blijven en man en kinderen verzorgen.

"Dat geldt al lang niet meer!", hoor ik menigeen schreeuwen, en dat is misschien ook wel zo, maar het vervelende is, dat nu geldt: een ieder moet "zijn eigen broek ophouden", maar sindsdien zijn er veel gebroken gezinnen en alleenstaande moeders, die niet alleen het huishouden moeten doen, maar ook het geld voor de kinderen bij elkaar moeten schrapen.

En we weten niet, welke overtuigingen we van onze voorouders hebben overgenomen. Het kan zijn, dat in de familie een jongen gewenst was, maar een meisje geboren werd. Dat kan voor het meisje misschien wel reden zijn om jongen te willen zijn?

Het kan ook zijn, dat de moeder niet meer mocht werken, toen zij ging trouwen en het meisje daarom een jongen wil zijn, zodat het kan blijven werken als het ooit trouwt.

Hoe dan ook, wat de oorzaak is, blijft gissen, neem ik aan, maar als ik zie, hoeveel mensen gevangen zitten in hun spastische of verstijfde lichaam, doet het me pijn te weten, dat er mensen zijn, die een gezond lichaam hebben en daar in laten snijden, omdat ze denken, dat zij dan gelukkiger zullen zijn.

Hoe komt het, dat zij hun gevoel van in het juiste lichaam leven, afhankelijk maken van anderen? Waarom zijn er mensen, die het nodig vinden om in gezonde lichamen te snijden, zonder dat daar een medische noodzaak voor is?

Hoe komt het, dat er mensen zijn, die denken, dat de enige keuze, die je hebt, bestaat tussen medische transitie en zelfmoord? Realiseren zij zich niet, dat het nodig is om je te verbinden met Moeder Aarde en je fysieke lichaam te gebruiken met alle mogelijkheden, die het biedt?

Elk lichaam heeft zijn voor- en nadelen. Zoals boven reeds vermeld, moet de jongen veel meer. Niet alleen in verre landen, maar ook in de lage landen, wat uitgedrukt wordt in de opvoeding. Het jongetje wordt anders opgevoed dan het meisje.

Het wilde jongetje is "zo heerlijk aktief" en wanneer een meisje net zo aktief is, wordt het medisch onderzocht en krijgt het het stempel MBD of Hyperactief. En dit geldt ondertussen ook niet meer, want elk kind wordt naar de dokter gestuurd als een van de ouders het "te druk" vindt.

En als de andere ouder dat niet goed vindt, kan het resulteren in een gestoord kind, dat niet meer spontaan is, omdat leugens verteld zijn om het te kunnen laten onderzoeken en de partner, die geen deel wil zijn aan die leugens, terwijl hij of zij niet sterk genoeg was om de onderzoeken niet te laten plaatsvinden, zich laat scheiden.

Hoe zou het zijn, wanneer elkeen, die zich aanmeldt vanwege het gevoel, dat het lichaam niet past bij het geslachtsgevoel, geleerd zou worden zich te aarden en te ontdekken, welke talenten zij of hij heeft en hoe deze talenten optimaal benut kunnen worden?

Het fysieke lichaam is toch eigenlijk niets meer of minder dan een verpakking. Het gaat niet om de buitenkant, maar om de binnenkant en hoe met de buitenkant wordt omgegaan. De een steekt overal pinnen, al dan niet met diamanten of grote gaten, in om aandacht te trekken, een ander doet zijn best om niet gezien te worden.

En daardoor worden ervaringen opgedaan, die maken, dat men weer wat wijzer is dan daarvoor. Natuurlijk kan men ook zeggen, dat de mogelijkheid om het geslacht te veranderen bestaat en men die dus moet gebruiken, maar geslacht veranderen betekent niet, dat je gelukkiger wordt en je neemt risico's, want wonden in het fysieke lichaam zijn risico's.

Maar denk er aan, dat je altijd zowel vrouw als man, of, zowel man als vrouw blijft. Niemand is alleen man of alleen vrouw, en dat is maar goed ook, want als je kracht nodig hebt, kun je een beroep doen op je mannelijke energie, terwijl je in emotionele situaties een beroep doet op je vrouwelijke energie.

En als het goed is, trouwen die twee energieën een keer in jezelf en dan ben je één met jezelf en dan maakt het echt niets uit of je fysieke lichaam dat van een man of van een vrouw is.

 

  Naar boven  


Vrijdag 14 mei 2021

GRATIS PCR SNEL TEST

In Duitsland kan iedereen zich 2x per week gratis laten testen op Covid-19/Corona, waardoor de mensen meer bewegingsvrijheid hebben en de kans op besmetting verminderd wordt.

Europa wil het gratis testen verplichten, maar Nederland wil dat niet en dus komt die verplichting er niet. Als reden wordt gegeven, dat de bedrijven, die nu de sneltesten uitvoeren waardoor mensen, die daar negatief getest zijn, naar het buitenland kunnen reizen, dan niets zouden verdienen. Verdient de Nederlandse overheid aan de sneltesten?

 

  Naar boven  


Donderdag 13 mei 2021

AGRESSIE DOOR VASTEN

De ramadan kan explosief maken, omdat de mens door vasten niet meer door het voedsel in het coma van alledag gehouden wordt waarbij de emoties binnen de perken gehouden worden.

 

  Naar boven  


Vrijdag 30 april 2021

BEVRIJDING

5 mei is het weer bevrijdingsdag. Een dag, die in Nederland niet een Nationale feestdag is waarop het normale leven stil ligt en die elk jaar door iedereen gevierd wordt, maar een dag, die de naam Bevrijdingsdag heeft. Velen weten niet, wat het betekent om vrij te zijn.

Hoe waardevol het is om je vrij te kunnen uiten en je vrij te kunnen bewegen. Nederland wordt door velen verkozen boven het eigen geboorteland, waar de vrijheid voor iedereen beperkt is.

Dankzij fouten, die de overheid maakt, niet alleen in het uitkeren of terug verlangen van uitkeringen, maar ook door het opnemen van een arrestatiebevel in de computer na een uitspraak waartegen bezwaar is aangetekend, waardoor de opname van het arrestatiebevel niet aktief hoort te zijn, veroorzaakt bij de burger, die op de dag, waarop het beroep behandeld werd, in de Nederlandse cel gestopt werd, een totaal wantrouwen van de Nederlandse overheidsinstanties.

Nederland is een „participatiemaatschappij” geworden, maar de agent, die verzocht werd om het Paleis van Justitie te bellen en te vragen, wat er gebeurd was met het beroep tegen de uitspraak op basis waarvan de agent de burger naar de cel stuurde, vond het niet nodig om het Paleis van Justitie te bellen.

De onwil van deze agent, die daardoor niet te horen kreeg, dat de burger, die hij in de cel ging stoppen, zojuist vrijgesproken was van schuld voor het veroordeelde, had tot gevolg, dat er weer minstens één burger het vertrouwen in de overheid kwijt raakte en daarmede ook het vermogen om vertrouwen te hebben in de digitale overheidswereld.

Geld heelt geen wonden, ook niet het geld, dat niet uitgekeerd werd voor de drie dagen, die deze burger onschuldig in de Haagsche cel zat, waardoor hij het laatste verjaardagsfeest van een doodziek familielid miste. Alleen de agent, die hetzelfde overkwam tijdens zijn opleiding, zal enigszins kunnen navoelen, hoe de burger zich voelde, toen hij volkomen onschuldig in de cel gestopt werd, met het verschil, dat de agent wist, dat hij er een keer aan moest geloven. Het moment trof voor hem slecht, omdat zijn oom doodziek was en net in die dagen jarig was.

Voor de burger, die op 27 april onschuldig in de cel gestopt werd, is Koningsdag een dag die elk jaar weer het trauma van arrestatie in de herinnering roept en Konninginnedag de dag, waarop het trauma van het gemiste laatste verjaardagsfeest herinnerd wordt.

De vrijheid is sindsdien geen vrijheid meer, want het leven heeft bewezen, dat er slechts één agent nodig is om er voor te zorgen dat je onschuldig in de cel kunt belanden, vooral als er al vele andere ambtenaren zich niet aan de regels gehouden hebben.

 

  Naar boven  


Donderdag 15 april 2021

PULSVISSEN VERBODEN

Het pulsvissen is nu verboden. Er is geen wetenschappelijk advies waarop besloten is dat pulsvissen verboden moest worden. Op het hoogtepunt waren 85 Nederlandse vissers met puls aan het vissen.

Afhankelijk van de sterkte van de puls komen de vissen naar boven, dus als je een grote vis wilt vangen, moet de puls hoog zijn. En de kleine vissen, die daar toevallig op dat moment ook zwemmen? Die kunnen die puls al helemaal niet aan en sterven op slag van stoot volgens de leer der logica. Daar is geen wetenschap voor nodig.

 

  Naar boven  


Maandag 12 april 2021

VERSLAVING al dan niet door CORONA

Op de radio is te horen, dat er veel studenten zijn, die verslavende middelen gebruiken. De studenten, die zich verantwoordelijk voelen voor hun medestudenten, vertellen dit aan de arts, met wie zij een gesprek hebben. Zij wijten het vergrote gebruik van verslavende middelen aan de beperkte ontmoetingen, die studenten nu hebben door de bewegingsbeperkende corona-maatregelen.

Die bewegingsbeperkende coronamaatregelen gelden niet alleen voor studenten, maar voor iedereen en niet alleen studenten grijpen naar verslavende of verdovende middelen om hun alleen-zijn dragelijk te maken. Op den duur zullen de gevolgen van de coronamaatregelen duidelijk worden en zal betreurd worden, dat daar niet vooraf meer over nagedacht werd?

De coronamaatregelen zijn ingevoerd om te voorkomen, dat de ziekenhuizen overspoeld zouden worden door patiënten, die niet de juiste behandeling konden krijgen, omdat er onvoldoende personeel en technische voorzieningen beschikbaar zouden zijn.

Men gaat er van uit, dat door de coronamaatregelen het aanbod van patiënten is zoals het is, maar we zullen nooit weten, of dat werkelijk zo is. Vele mensen hebben meteen, toen er sprake was van een levensbedreigend virus, voor zichzelf maatregelen genomen, waardoor zij niet in contact komen met andere mensen. Zij gaan zelf in isolatie omdat zij bang zijn met het coronavirus besmet te worden.

Winkels zijn dicht, bibliotheek, horeca enz. terwijl de supermarkten verzamelplaatsen zijn van mensen, die misschien liever in de horeca hun maaltijd zouden nuttigen. Ondanks de maatregelen stijgt het aantal besmette personen en men vraagt zich af, hoe dat komt. „Men” denkt, dat het komt doordat „de burger” zich niet aan de maatregelen houdt?

Hoe het komt, zullen we wel nooit weten? Zouden de wind, de zon, de vogels, het vlees, de groente, het brood, ..... van invloed zijn? Een vaccin wordt als uitkomst gezien in deze malaise. In het begin werd gesproken over natuurlijke immuniteit, maar dat idee is kennelijk verlaten. Een enkele persoon overlijdt na de toediening van het vaccin, waarna de toedieningsmaatregelen veranderd zijn, waardoor de door vaccin verwachte immuniteit vertraagd wordt.

En de bewegingsbeperkende maatregelen veroorzaken bijzondere toestanden in parken en natuur, waar de burger naar toe trekt wanneer het mooi weer is, op zoek naar de zon en de daardoor oplopende Vit. in het lichaam.

Men zegt, dat dankzij de toediening van een vaccin in de groep ouderen, daarin veel minder mensen ziek worden, maar is dat werkelijk zo? Of zou de reden zijn dat de kwetsbare ouderen, die aan corona overleden zijn, allemaal op zijn en de overgebleven ouderen overgebleven zijn dankzij hun aangeboren immuniteit?

Hoe het zij, er zijn veel meer mensen verslaafd dan potentieel ic-patiënt door corana/covid-19. En de mensen, die van die verslaafdheid af willen, kunnen het hpi-THERAPIE PROGRAMMA eens proberen.

 

  Naar boven  


Zaterdag 10 April 2021

ONGEDOCUMENTEERD

„De kans dat iemand nog een plek gaat vinden in het land van herkomst is nul”, wordt gezegd tijdens een programma over ongedocumenteerden op radio NPO1.

Na 22 jaar verblijf in het buitenland, ben ik terug gekomen naar Nederland. Dankzij een gemeente, die bereid was om mij in te schrijven als behoeftige, die recht zou hebben op een uitkering, wanneer ik een woning zou krijgen in die gemeente, waardoor de woningbouwvereniging bereid was om mij in te schrijven als toekomstige huurster, omdat het inkomen verzekerd zou zijn, door de verzekering van de gemeente, dat ik een uitkering zou krijgen, wanneer ik een woning in de gemeente zou hebben.

Het enige wat ik nodig had, was voldoende geld om de eerste twee maanden huur te betalen. Ik had de ervaring, dat ik in Nederland altijd had kunnen sparen, terwijl ik in Duitsland, waar ik terecht was gekomen, financieel als in een put zonder bodem leefde. Het lukte mij daar niet om te sparen, integendeel, al het geld, dat ik in Noorwegen, waar naar toe ik geëmigreerd was, had verdiend, had ik geheel en al uitgegeven, zoals ook het geld, dat ik verdiende en erfde, verdween in de put van de huur.

Ik had het geluk, dat ik een EEG Europeaan was en daardoor ook in Duitsland recht had op een uitkering. Iedereen weet, dat geld maakt niet gelukkig, maar geen geld hebben kan zéér ongelukkig maken, vooral als je, bijvoorbeeld als ongedocumenteerde ineens zonder werk zit, bijvoorbeeld door de Corona-maatregelen terwijl je goed hebt kunnen leven dankzij al het (zwarte) werk, dat je deed bij mensen die niet bereid zijn om de wettelijke regels te volgen en de vaste werkster, huishoudster, kinderoppas of hoe de hulp, die wekelijks een of meermaals komt werken, genoemd wordt, aan te melden als medewerk(st)er en voor deze persoon sociale belastingen te betalen, zodat zij verzekerd zijn bij ziekte en AOW krijgen, wanneer zij de daarbij behorende leeftijd bereikt hebben.

Of is dat alles onmogelijk als iemand niet in Nederland gedocumenteerd is? Hoe ongedocumenteerd is iemand, die zo genoemd wordt? Vroeger werd over „illegalen” gesproken, maar dat is veranderd, omdat iemand, die bestaat toch eigenlijk niet illegaal kan zijn.

Er was een regeling, dat een staatssecretaris met zijn hand over zijn hart kon strijken, waardoor iemand een verblijfsvergunning kon krijgen, maar die regeling is na ophef over kinderen, die uitgezet dreigden te worden, opgeheven door de Tweede en Eerste Kamer. De rechter moet nu beslissen en die moet de wetten volgen, die helaas niet mens-vriendelijk zijn.

En dus moet je, als je al twintig jaar in Nederland woont en werkt en gelukkig bent, altijd bang zijn dat er iemand, die je niet wel gezind is, ervoor zorgt, dat je naar je „geboorteland” of het land waarvan je ouders de nationaliteit hebben, gestuurd wordt. Als kind mag je naar school, maar als je 18 bent geworden en geen Nederlandse nationaliteit hebt verkregen, dreigt uitzetting.

Een mogelijke oplossing zou zijn om een ieder, die geboren wordt in Nederland de Nederlandse nationaliteit te geven, maar dan krijg je toestanden, zoals nu de mensen, die elders geboren zijn of kind zijn van ouders met een andere nationaliteit nu ook daar belasting moeten betalen, omdat zij ook de USA of Marokkaanse nationaliteit gekregen hebben bij hun geboorte, b.v. omdat zij daar geboren zijn of omdat de ouders de Marokkaanse nationaliteit hebben.

Of moeten gewoon alle nationaliteiten opgeheven worden en moet het vrije verkeer van mensen voor iedereen gelden? Dat zou dan o.a. betekenen, dat vrienden uit Indonesië geen visum meer nodig zouden hebben en ons Hollanders zo vaak als wij willen (omdat wij het kaartje, dat voor hen te duur is, moeten kopen) kunnen bezoeken. Bovendien zou dan niemand meer ergens illegaal zijn, maar zich overal kunnen aanmelden als inwoner.

Het is wel duidelijk, dat een dergelijke regeling verstrekkende gevolgen zou hebben, want wij leven hier in een heel luxe deel van de wereld waar het de financiën betreft. Er zijn veel en veel meer mensen, die niet het „rijksvangnet” van uitkeringen en subsidies (= geldelijke ondersteuning, toelage) (die tegenwoordig „toeslag” (= extra loon) genoemd worden) tot hun beschikking hebben en dus zelf voor een sociaal vangnet moeten zorgen.

Dat wil zeggen, dat zij iedereen te vriend moeten houden......

 

  Naar boven  


Donderdag 8 April 2021

CORONA VACCIN EN TROMBOSE

Wel of geen VACCIN LATEN TOEDIENEN? Er is een kans op trombose. Een geringe kans. Een zeer geringe kans, wordt op de radio vermeld. In alle programmas wordt er over gedebateerd. Had niet zus, had niet zo, zou nu niet.....?

Het is, zoals het is. Vele bedrijven gaan failliet, omdat ervoor gekozen is om een „oorlog” aan te gaan tegen een virus, dat veel slimmer is dan de mens. De werking van het virus is op het ogenblik nog levensbedreigend, waardoor menigeen halsreikend uitziet naar een vaccinatie.

De vaccins zijn in ijltempo ontwikkeld en getest en na een paar maanden vaccineren, blijkt er een kans op trombose te zijn. Een kans, die kleiner is dan de kans op trombose tijdens een vlucht naar Barcelona en ook de kans, dat je trombose krijgt als je de pil gebruikt, is 200 à 400 maal groter. Dagelijks krijgen vele mensen trombose, zonder dat zij ingeënt worden.

Er wordt gesproken over vrouwen, die trombose kregen en daaraan overleden. Zouden deze vrouwen de pil gebruikt hebben?

 

  Naar boven  


Zondag 14 maart 2021

DRINK WATER !

De waterhuishouding in Nederland is sinds mensenheugenis door de mens beïnvloed.

In het waterschap Amstel, Gooi en Vecht bevinden zich polders, waar brak water omhoog gedrukt wordt. Brak water is water met een hoger zoutgehalte, dat onder invloed van het zeewater landinwaarts komt.

Doch in deze polders is dat niet het geval. Het brakke water zit onder een grondlaag waar ooit een zee was. Nu is het land en sinds jaren wordt het hoogkomende brakke water met drinkwater weggespoeld, zodat de rivier, waar het water in geloosd wordt, niet te zout wordt.

Dankzij de vooruitgang der techniek waar het het ontzouten van water betreft waardoor dit relatief goedkoop geworden is, is het idee ontstaan om het brakke water niet langer met het kostbare zoete water uit het Markermeer weg te spoelen, maar het water te ontzouten, zodanig, dat het water als drinkwater gebruikt kan worden.

Misschien is het zout, dat er uit gewonnen wordt, ook te gebruiken als keuken- of stooizout?

Het idee wordt nu als proef uitgevoerd in de Horstermeerpolder in het Vechtplassengebied. Voor een schacht wordt een gat geslepen in de bodem, die tot in het brakke water reikt. Het slijpen gebeurt zeer voorzichtig, want er wordt een gat gemaakt in de scheidingslaag, die tot nog toe door de waterkundigen als "niet-te-doordringen-laag" werd beschouwd. Deze laag is een deel van de natuurlijke scheiding tussen het zoete, van de oppervlakte afkomstige water en het zoute water.

De mens heeft al lang de aarde gebruikt als voorraadkast. Mineralen, stenen, gas, olie e.d. werden gewonnen en gebruikt, waarbij de gevolgen niet bekend waren.

Intussen weet de mens een beetje, wat de gevolgen kunnen zijn van het onttrekken van stoffen uit de aarde. In Groningen begon de aarde te schudden, toen de spanning, die het aanwezige gas uitoefende, verdween, in Staufen (Schwarzwald), waar men van de aardwarmte gebruik wilde maken, bleek de grond omhoog te komen doordat ingebracht water in een gipslaag terecht kwam, die uitzette, waardoor de aarde omhoog kwam.

En nu wordt er in Nederland in een afsluitende laag een gat geboord om toegang te krijgen tot het brakke water, dat onder die laag ligt. Is er nagedacht over het gevaar, dat daardoor ontstaat?

Zou het kunnen zijn, dat door het onttrekken van brak water de spanning in de aarde dusdanig verandert, dat er een zeer grote inklinking komt, waardoor schade ontstaat die groter is dan de schade, die nu in Groningen al is ontstaan?

Met andere woorden: is het niet beter en mogelijk om het brakke water boven de afscheidende laag weg te pompen?

 

  Naar boven  


Zaterdag 13 maart 2021

EGOISTISCH AF WACHTEN ?

"Egoisme is het laatste, wat we kunnen gebruiken" wordt gezegd, naar aanleiding van het feit, dat Maarten van Rossum openbaar gemaakt heeft, dat hij, na meermaals de GGD gebeld te hebben, een afspraak gekregen heeft om een vaccinatie te krijgen, ondanks dat hij daartoe nog geen uitnodiging had gekregen.

Van een vriend had hij gehoord, dat dat mogelijk was. "Je moet gewoon blijven bellen" had de vriend gezegd, dus dat deed Maarten van Rossum, want de aanhouder wint, weet hij uit ondervinding.

Hij is nu 77 jaar en de mensen, die in de leeftijdscategorie van 79-jaar vallen, zijn nu aan de beurt. Er zijn regels opgesteld en er wordt van de burger verwacht, dat hij die regels volgt. Maar er zijn mensen, die graag de regels op de proef stellen en daar best een paar telefoontjes voor over hebben.

Een jaar geleden, toen de diagnose "corona" in Nederland gesteld werd, was er nog sprake van langzaam maar zeker iedereen immuniteit te laten krijgen, maar er is vervolgens toch besloten om te wachten tot er een vaccin zou zijn, voordat de burger zich weer normaal mag bewegen.

Tot overmaat van ramp is de laatste oplossing in de oorlog tegen het corona/covid-19 virus het instellen van de avondklok gebleken en, ondanks de belofte, dat deze slechts voor korte tijd zou gelden, wordt deze alsmaar verlengd.

Er zijn nu verschillende vaccins beschikbaar en deze worden verstrekt van oud tot jong. Blijkbaar zijn er mensen, die dit vaccin graag ontvangen en die bellen dus de GGD om een afspraak te krijgen, voordat zij een uitnodiging daartoe ontvangen hebben en er zijn mensen, die daar schande over spreken.

Spreken deze mensen ook schande over de mensen, die vrijwillig achteraan de rij gaan staan en misschien wel hopen, dat er voor hen tegen die tijd geen vaccin meer over is?

 

  Naar boven  


Vrijdag 5 maart 2021

KINDERARMOEDE

Kinderen in armoede hebben heel veel extra zorg nodig. Een kind, dat in een gezin leeft, dat weinig geld heeft, heeft andere ervaringen dan een kind, dat in een gezin leeft, waar genoeg geld is om de noodzakelijke uitgaven te doen om het gehele gezin van de basisbehoeften te voorzien.

De wetenschap is er van overtuigd, dat kinderen, die in armoede leven, een grote kans hebben om kinderen te krijgen, die ook in armoede leven.

Er wordt met man en macht geprobeerd om aandacht te krijgen voor deze kinderen, die leren om elk dubbeltje drie maal om te draaien voordat ze kiezen, waaraan ze het uitgeven. Een gebitsregulatie is dan niet prioritiet. Het is sowieso de vraag, waarom je een gebit zou willen reguleren?

De tanden staan in verbinding met de organen en het is de vraag, of het voor het fysieke systeem gezond is om de tanden te dwingen om in een andere stand te komen. De gebitsregulatie veroorzaakt stress in de schedel en dat kan tot gevolg hebben dat het kind leerproblemen krijgt.

En hoe zit het met de kinderen, die in een gezin leven, waar geen financiële middelen ontbreken om in de basisbehoeften te voorzien, maar waar de vader zowel zijn vrouw als de kinderen kort houdt? Waar de moeder moet bedelen om geld te krijgen om boodschappen te kunnen doen en de kinderen niet de muziek-, sport- of andere lessen krijgen, die zij nodig hebben om zoveel zelfvertrouwen te krijgen dat zij als volwassene hun eigen geld kunnen verdienen?

 

  Naar boven  


Zondag 21 februari 2021

SCHIJN ZEKERHEID

Het is Coronatijd en de "niet noodzakelijke winkels" zijn al weken dicht en wat mij enorm verbaast, is dat de slijterij open is. Ik heb me laten vertellen, dat de hasjzaak ook open is. Wat absurd! Wat mij betreft mogen al die winkels continu gesloten worden en alle winkels, die nu dicht zijn, zijn voortaan 5 of 6 dagen per week open. Een dag in de week mag elke winkel dicht zijn, zodat de medewerker in ieder geval één dag in de week vrij is.

Niet alleen de winkels zijn nu al weken dicht, zodat ik geen fatsoenlijk boek of toner voor mijn drukker kan kopen in de kantoorbenodigdheden winkel, maar er is bovendien met een enorme vaart een wet door de volksvertegenwoordigers aangenomen die wordt ingevoerd (of is ingevoerd), om de beweeglijkheid van de burger wat betreft het vertoeven in de open lucht te beperken.

In plaats van een ieder te verplichten om elke avond, vóór het slapen gaan een rondje om het huis van minimaal 30 minuten te wandelen, weten de wetenschappers en de regering niets beters dan een "Avondklok" in te stellen, waardoor het voor de burger financieel een dure grap wordt als hij ‘s avonds voor het slapen gaan in zijn uppie een half uurtje gaat joggen en daarbij door een wetshandhaver tot stand wordt gedwongen.

Hoe zou het zijn, wanneer een ieder elke avond een rondje van minimaal 2 km zou lopen, al dan niet direkt voor het slapen gaan? Zou de toenemende dikte van de gemiddelde burger dan afnemen? Zou het de ziektekosten per burger doen afnemen? Het lijkt dat beide vragen met JA beantwoord kunnen worden, maar we zullen het nooit weten.

Want deze maatregel, die een veel gunstiger effect zal hebben dan het beperken van de beweeglijkheid van de burger waar het het vertoeven in de open lucht betreft, is niet te controleren. Dat is het verbod om op straat te zijn wel. Jammer, de beste stuurlui staan aan wal!

Zij hebben zoveel ervaring opgedaan in de woelige baren, dat zij weten, wat het beste is voor hun lichaam en wanneer zij aan de behoeften, die dat lichaam heeft, gevolg kunnen geven, zullen zij, ongeacht hun leeftijd, niet bang zijn om ziek te worden of te sterven. Per slot van rekening weten zij, dat het leven eindig is.

Als 66+er merk ik, dat ik dikker word, nu ik niet ‘s avonds voor het slapen gaan in mijn uppie een rondje om de kerk kan gaan rennen, zonder de angst om daarvoor een bekeuring te krijgen, die de oorzaak zou worden, dat ik òf twee weken niet kan eten, òf de huur van een week niet kan betalen.

En ik vermoed, dat het vele anderen ook zo gaat. De Avondklok heeft geen invloed op hun leven, omdat zij sowieso altijd onbeweeglijk thuis rondhangen na 20 uur, terwijl er ook veel anderen zijn, die, zoals ik, ‘s avonds voor het slapen gaan nog een rondje gaan lopen of rennen om lekker moe in het bed te duiken.

Een fysieke moeheid, die, mede dankzij het thuiswerken, niet meer lijkt te bestaan, waardoor de slaap niet wil komen en het gehele dag-nachtritme van slag raakt. Uitgeslapen wordt, later naar bed gegaan, meer electra verbruikt en minder zonlicht ervaren, want de reis naar het werk ontbreekt, evenals het samen buiten sporten.

 

  Naar boven  


Maandag 15 februari 2021

REKENING RIJDEN of CARPOOLEN

Het is verkiezingstijd en dus tijd om plannen te maken voor de toekomst, voor de na-covid-19 tijd. Dit betekent, dat de onderwerpen, die vóór het intreden van het covid-19/corona virus aandracht kregen, weer op de agenda staan. Eén van die onderwerpen is de toestand van het milieu.

Waar het covid-19/corona virus vandaan komt, is wellicht nooit te ontdekken, maar er wordt vermoed, dat het een ziekte is, die van dier op mens is overgesprongen. Zou dat ook de manier zijn, waarop de ziekte in stand gehouden en verspreid wordt?

Voor de mensen, die zich met de toekomst bezig houden, is dat niet zo belangrijk. Er komt een tijd, waarin het corona/covid-19 virus niet meer de maatschappij zal beheersen en wat dan? Wordt er dan weer over het rekening rijden gesproken en wordt dat dan zonder aanpassingen ingevoerd?

Dat zou weer een mooi staaltje discriminatie bij wet zijn, want degene, die van weinig geld moet rondkomen zou dan veel minder kilometers kunnen rijden dan nu. Dankzij de prijs van de benzine betaalt een ieder al per kilometer, waarbij degene, die een auto heeft die weinig benzine per kilometer verbruikt, minder uitgaven per kilometer heeft dan de persoon, die een grote, veel verbruikende auto heeft. Degene met een kleine beurs zal niet als eerste naar het uiterlijk van de auto kijken, maar naar het verbruik van de auto.

Zij of hij die zich geen auto kan veroorloven, kan zich waarschijnlijk ook geen treinkaartje veroorloven en heeft misschien zelfs geen internet thuis om de uitgaven beperkt te houden. Wanneer zij/hij wil reizen, wordt de fiets gepakt, behalve als de afstand daarvoor te groot is. Dan is men aangewezen op anderen, die graag een ander een plezier doen en stoppen voor degene, die aan de kant van de weg staat te liften.

Het was in de zestiger jaren normaal om te liften. Vooral op vrijdagmiddag stonden er op "liftplaatsen" aan de uitvalswegen van steden vele studenten, militairen en anderen te liften om naar huis te komen of naar andere familie of vrienden, waar het weekeinde doorgebracht zou worden en op zondag werd weer terug gelift.

Dankzij internet is het mogelijk om contact te leggen met bestuurders, die (vaak tegen betaling) bereid zijn om met iemand anders naar hun bestemming te rijden. Dat is voor de moderne mens en internet gebruiker, die vaak ruim van te voren zijn reizen plant, praktisch, maar de spontane reiziger, die niet de beschikking heeft over internet, kan geen contact maken met de chauffeur.

Ook wanneer iemand niet weet, dat deze internet contact pagina bestaat, kan men er geen gebruik van maken en zal men, wanneer men het geld niet heeft om op een andere manier te reizen, de straat op moeten en de duim in de hoogte moeten steken als teken, dat men graag mee wil rijden.

Helaas zijn er niet zo veel mensen meer in Nederland, die bereid zijn om een (al dan niet verdwaalde) landgenoot of vreemdeling een stukje mee te nemen. De lifter staat vaak uren te wachten, bijvoorbeeld op de liftplaats in Amsterdam tijdens het spitsuur, waar chauffeurs doen alsof ze stoppen om vervolgens met hoge snelheid te verdwijnen als de lifter bij de auto is aangekomen.

De manier, waarop in Nederland de wegen zijn ingericht, zijn ook niet liftvriendelijk, want er is niet op elke verbinding naar de snelweg toe een liftplaats. Daar is meestal ruim plaats voor, maar Nederland is ingericht op vaart. Men gaat er van uit, dat het gevaarlijk is als er mensen op de oprit naar de snelweg staan te liften, terwijl dat helemaal niet zou zijn, als er op elke oprit naar de snelweg een officiële liftplaats zou zijn. Dan zou iedereen altijd alert zijn bij het oprijden van de snelweg en kunnen kijken, of er misschien een lifter staat, die in dezelde richting wil.

Hoe zou het zijn, wanneer men zou beginnen om op elke oprit naar de snelweg en in steden een liftplaats in te richten in plaats van het rekening rijden in te voeren?

  Naar boven  


Zaterdag 13 februari 2021

TOLK IN DE SPREEKKAMER

Tot 1 jan 2012 werd de telefonische tolk gefinancierd door de overheid. Wanneer een patiënt bij een dokter kwam en bleek, dat de patiënt de dokter niet begreep en/of voor de dokter niet te begrijpen was, kon gebruik gemaakt worden van de telefonische tolk. Dat kostte ca. 19 miljoen euro per jaar, die de regering liever niet daarvoor wilde uitgeven.

Het is al weer een hele poos geleden, dat ik als fysiotherapeute in Den Haag in de Schilderswijk werkte. Lang voordat hij vernieuwd werd. Er stonden nog veel prachtige grote huizen, die vaak slecht onderhouden waren en opgekocht werden door Turken en anderen, die als immigrant naar Nederland waren gekomen.

Ongeveer 10% van de patiënten hadden het Nederlands als moedertaal, de overige patiënten spraken in het algemeen slecht Nederlands. Ik leerde het woord "pijn" in het Turks, deed mijn best om wat meer woorden te leren, maar ben daar snel weer mee gestopt. Ik zat er voor een korte tijd en het bleek voor mij niet mogelijk om naast mijn werk Turks te leren. Internet bestond nog niet.

Een vrouw had pijn in haar rug en kwam met haar man. Turks van origine, waren zij meer dan 10 jaar in Nederland. Hij sprak slecht Nederlands, zij kende "ja", "nee" en verder niets, voor zover ik mij herinner. Zonder haar man was het voor mij niet mogelijk om te achterhalen, wat haar klachten waren. Kennelijk was er iets mis gegaan?

Vele mensen zijn naar Nederland gekomen om te werken en hebben hun eigen cultuur meegenomen en gekoesterd, zodanig, dat zij geen contact met Nederlanders (of moet ik schrijven "Nederlands sprekenden") hadden en dus ook geen behoefte hadden aan de Nederlandse taal, omdat ondernemende landgenoten winkels en andere voorzieningen gingen uitbaten.

Anno 2021 heeft Rotterdam een webpagina www.betertaal.nu, speciaal voor analfabeten. Het is toch wel tragisch, dat men laat zien, hoe iemand, die niet kan lezen of schrijven het niet gemakkelijk gemaakt wordt om hulp te vinden waar hij of zij de Nederlandse taal machtig kan worden. Geen telefoonmummer of adres, maar een webpagina wordt op de radio genoemd voor degenen, die willen leren lezen en schrijven, zodat het kind dat niet meer hoeft te doen.

Ondertussen is meer bekend over de culturen, die door de immigranten in Nederland aan hun kinderen worden doorgegeven en de toegepaste regels, die erg lijken op die in Nederland van 100 jaar geleden? Het meisje moet een hoofddoek op, mag niet alleen naar buiten enz.....? Het kind, dat uit een huishouden komt, waar niet over menstruatie, depressie of andere kwalen gesproken wordt en dat met de volwassene naar de dokter moet, bijvoorbeeld omdat de menstruatieklachten te groot worden, zal wellicht die klachten niet durven vertalen, zeker niet als het zelf een jongen is.

Bovendien kan het zijn, dat de Nederlandse woorden wel bekend zijn, maar de woorden in vaders- en moederstaal niet. Gelukkig, op de smartphone zit "translate", maar dat maakt er soms ook een onbegrijpelijk geheel van. De tolkvoorziening is voor iedereen afgeschaft en het is de vraag, of dat slim is.

Want het kan natuurlijk best zijn, dat op den duur de kosten voor de zorg hoger zijn, omdat in het begin iets door een spraakverwarring gemist is. Maar, eh, denk je werkelijk dat dat alleen maar gebeurt doordat er geen tolk aanwezig was?

Hoeveel mensen hebben de ervaring, dat zij niet goed begrepen zijn? Hebben die mensen, toen zij dat ontdekten, onbewust het "snap je" of iets dergelijks als stopwoordje in hun spraakgebruik ingevoegd?

Gezien het feit, dat er mensen zijn, die het kennelijk niet nodig vinden om de taal van het land, waarin zij wonen, te leren, lijkt het mij logisch dat er niet standaard een tolk wordt vergoed voor een gesprek of behandeling. Het zou echter een goed idee zijn om deze mensen te stimuleren om de taal van het land te leren, zodat zij zichzelf kunnen uiten.

De mensen, die nog geen half jaar in Nederland zijn, zouden een snelle cursus Nederlands moeten volgen zodat zij meer kans hebben zich thuis te voelen in dit koude kikkerlandje. Een wettelijk verbod voor kinderen om te tolken (al dan niet voor de ouders) zou tot gevolg hebben dat menig kind niet de ervaring heeft hoe het is om iets voor een ander te kunnen betekenen door het gebruik van het woord.

Tolken voor iemand kan grote vreugde geven voor de betrokken partijen, wanneer die eerlijk en oprecht, zonder schaamte het gesprek voeren. Het blijkt, dat kinderen er soms moeite mee hebben, omdat zij dan over dingen moeten spreken, die thuis taboe zijn. En het zou goed zijn, als die taboes bespraakbaar werden.

Wanneer niet geheimzinnig gedaan wordt over waar de kinderen vandaan komen en het meisje niet ongewenst zwanger wordt, omdat zij niet weet hoe zij zwanger kan worden. Een toestand, die honderd jaar geleden in Nederland normaal was. Er werd niet gesproken over het sexuele leven, waardoor het voorkwam, dat een 16-jarige jongen drie 15 jarige meisjes zwanger maakte. Kennelijk had hij een goede neus wanneer zij vruchtbaar waren.

Waaraan ontleent de mens zijn identiteit? Wat is een normale kindheid? Wie is waarom waarvoor verantwoordelijk?

Elk kind loopt littekens op. De vader, die al zijn kinderen hetzelfde behandelt, omdat hij er geen tekort wil doen, ziet niet dat zijn kinderen allemaal verschillende behoeften hebben en zij dus allemaal tekort komen, omdat hij niet ziet wat zij nodig hebben. De kinderen van ouders, die voor hun werk steeds verhuizen, moeten elke keer weer hun vriendInnetjes loslaten en nieuwe maken. En als zij weer naar een ander land verhuizen, weer een nieuwe taal leren. Het ene kind wil graag kinderen krijgen zodat het die een andere jeugd kan geven dan het zelf gehad heeft, terwijl een ander kind geen kinderen wil krijgen, zodat die niet dezelfde jeugd krijgen als het zelf gehad heeft. De een blijkt een helpersyndroom te hebben overgehouden aan de jeugd en wordt een uitmuntend verpleegster of verpleger, de ander gaat Nederlands studeren en wordt een woordkunstenaar.

Het wel of niet vergoeden van de tolkvorziening in de gezondheidszorg, die tot zorg gedegradeerd is, zal uitmaken, maar nog meer zal uitmaken het stimuleren van het beheersen van de Nederlandse taal voor een ieder, die in Nederland woont.

 

  Naar boven  


Maandag 8 februari 2021

WINTER WEER !

Het winterweer is een welkome afleiding

Tot grote vreugde van menig Nederlander en de Viking schaats fabriek, zijn er winterse dagen begonnen. Op zondag is er in een groot gedeelte van Nederland veel sneeuw gevallen tijdens vrieskoude, waardoor de treinen niet konden rijden. De wissels zijn bevroren.

In het Limburgse land ligt amper sneeuw, veel te weinig om een sneeuwpop te maken of om sneeuwballen te gooien. De hellingen hebben ook amper sneeuw en de slee blijft dus snel hangen in het gras.

Er is veel veranderd, dankzij de aardopwarming? Het lijkt wel, alsof men niets meer gewend is. Toen er nog echte winters waren en in de tuin iglo’s gebouwd konden worden van de sneeuw die gevallen was, werden de scholen niet gesloten bij de eerste sneeuw.

Integendeel, ze bleven gewoon open en de mensen, die het laatste op school waren, waren degenen, die het dichtst bij de school woonden. Want zij waren NIET wat vroeger van huis gegaan om op tijd op school te zijn en ontdekten pas toen zij op straat waren, dat zij niet zo snel konden lopen als zij gewend waren.

Anno 2021 wordt er gesproken over code rood of code oranje en op de eerste maandag na een zevenweekse sluiting van de basisscholen in verband met de covid-19/Coronacrisis, blijven er scholen dicht omdat er mogelijk leraren niet op school kunnen komen omdat het openbaar vervoer niet rijdt.

Hoe komt het toch, dat vroeger het Algemeen Dagelijks Leven gewoon door kon gaan en in andere landen, waar het vaker sneeuwt omdat het land wat hoger ligt, dit ook het geval is en in Nederland zo ongeveer bij het eerste sneeuwvlokje het algemene leven totaal tot stilstand komt, ondanks dat er in twee dagen ruim 40 miljoen kilo zout over de wegen gegooid werd?

Zelfs de kranten worden niet bezorgd. Is dit een gevolg van de avondklok? Heeft die de mensen tot stilstand gebracht? Door het gedwongen thuis blijven en het verbod om ‘s nachts op straat te zijn, wordt er minder gereden en is het moeilijker om de straten schoon te rijden. En het lijkt er op, dat niemand zich bewust is van het feit dat iemand niet voor niets betaalt om een papieren krant in zijn bus te krijgen.

De beslissende mensen lijken er van uit te gaan, dat iedereen een computer heeft en iedereen een internetaansluiting heeft en dus daarmee zijn krant zal lezen als die niet in de bus valt.

Als reden voor het niet bezorgen van de krant wordt gezegd, dat men de medewerkers niet aan het gevaar wil blootstellen dat er is als er sneeuw op straat ligt? Als men in het Schwarzwald of in Oostenrijk, Zwitserland of Noord-Italie zo zou denken, zouden er in de winter geen kranten bezorgd worden?!

Is dat een goede reden? Mijns inziens niet, want ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om gezond en fris te blijven. De man, die thuis moest werken in de hoop niet met het covid-19 virus besmet te worden, had behoefte aan bewegen en ging daarom eindelijk het dak van de serre repareren. En viel daar van af, brak zijn arm en kreeg een dystrofische reflex atrofie.

Als de gladde straat de reden zou zijn dat er een ongeluk gebeurt of iemand valt en iets breekt, zou iedereen, die op de weg is een ongeluk moeten krijgen en iedereen, die op straat is, zou vallen en iets breken. Dit is echter niet het geval. (Gelukkig) vinden er niet veel ongelukken op straat plaats, omdat de meeste weggebruikers zich aanpassen aan de omstandigheden en de meeste mensen vallen niet spontaan op straat en breken dan wat. En als de straat glad is, valt niet iedereen die daar langs komt, dus is niet de gladheid de reden dat iemand valt, maar de manier waarop iemand op de been is, wat ook tot gevolg kan hebben dat iemand spontaan valt, zonder dat de straat nat of glad is of er een andere aanwijsbare reden voor het vallen is..

En zou het openbaar vervoer wel door kunnen rijden, wanneer het door de overheid verzorgd zou worden en niet door buitenlandse investeerders, die er winst uit verwachten? Wanneer er geen subsidie komt voor de huidige constructie van het openbaar vervoer, worden de bedrijven die dat openbaar vervoer nu verzorgen dan opgedoekt en komen er dan andere (overheids) bedrijven, die geen winstoogmerk hebben maar voor wie het verzorgen van een optimaal vervoersklimaat het doel is?

 

  Naar boven  


Zondag 7 februari 2021

DE HERDENKING

De vrouw komt in het parochiehuis om een herdenkingsmis aan te vragen voor haar overleden man. Zij doet dat elk jaar en dit jaar dus ook, maar het wordt een treurige herdenking. Normaal gesproken komen zoon en dochter, die een paar honderd kilometer verder het land in wonen op die dag vroeg koffie drinken, zij gaan samen met hun moeder en hun kinderen naar de kerk om de herdenkingsmis bij te wonen en daarna gaan ze allen naar een plaatselijk restaurant om gezamenlijk een lunch te genieten en de laatste ervaringen te bespreken en na de thee gaan de kinderen en de kleinkinderen weer naar huis. Oma heeft dan weer iets om een jaar op te teren.

Nu is het "Corona Tijd" en de regering heeft besloten, dat de burger zoveel mogelijk alleen moet blijven, in de hoop, dat daardoor minder burgers met het covid-19 virus besmet worden. Het lijkt niet werkelijk te werken, want de besmettingscijfers blijven op hetzelfde niveau en het gezonde verstand zegt: hef alle beperkende maatregelen op! De mensen, die bang zijn, omdat zij tot de risikogroepen horen, zullen zich vanzelf beperken en met weinig andere mensen contact zoeken. En als zij dit niet doen, doen zij dit waarschijnlijk, omdat zij van mening zijn, dat zij liever hun laatste dagen in contact met anderen doorbrengen dan elke dag in en uit alleen thuis te zitten, met alleen een radio of misschien zelfs dat niet, geen computer, internet, noch (kabel) tv, buurvrouw, buurman, kind of ouder, met wie zij een woord kunnen wisselen.

Tot overmaat van ramp wordt er vriesweer verwacht en dat is lang geleden, dus de Nederlander is niet meer gewend daarmee om te gaan en de regering, die ervan overtuigd is, dat contact met elkaar vermeden moet worden, heeft besloten, dat (mocht het mogelijk zijn) schaatsen op natuurijs zoveel mogelijk gedemotiveerd moet worden. De politie heeft de opdracht om ook daar groepsvorming te beboeten.

Hoe komt het toch, dat men volledig voorbij gaat aan het feit, dat de mens gezond blijft (en wordt) door zich te bewegen? Niet het bewegen door drop, chocolade, kaas of noten te eten, maar het ene voet voor de ander zetten en dat liefst langer dan een half uur en als het enigszins kan meerdere malen per dag. Dan werkt de spierpomp en daardoor wordt de lymfe gestimuleerd om overtollige vloeistoffen, die zich in de weefsels hebben opgeslagen wanneer de mens veel zit en waardoor de mens dus dik wordt, afgevoerd worden via het lymfesysteem en de blaas.

De pogingen om een virusverspreiding tot stand te brengen en de werking van het virus te neutraliseren, kenmerken zich door onbeweeglijkheid. De mens wordt gedwongen thuis te blijven in de nacht, waarin hij in een rustige straat kan joggen, doch dat mag niet. Alleen met een aangelijnde hond mag het wel maar een hond aanschaffen voor de tijd dat de "avondklok" geldt, is voor de hond niet leuk.

De burger mag niet meer dan één persoon thuis ontvangen, waardoor de intermenselijke uitwisseling van energie, ervaringen, ideeën en kennis, zeer beperkt wordt. Er vindt daarbij ook een gigantische discriminatie plaats, want iemand, die alleen woont, mag één persoon ontvangen en een gezin mag ook maar één persoon ontvangen. En daarom komen de kinderen en kleinkinderen dit jaar niet, want een paar honderd kilometer rijden om een mis bij te wonen, kost teveel energie. En het is ook best lastig, als je man net is overleden en je dochter komt om je bij te staan om de begrafenis te regelen. Want als dan de begrafenisondernemer komt, is dat een persoon te veel?

Het lijkt onderhand toch wel nodig om alle beperkende maatregelen op te heffen en te vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van de burger, die thuis kan blijven wanneer hij geen contact met anderen wil, omdat hij bang is ziek te worden. Als 65+ er zonder betaald werk stel ik het op prijs om me vrij te kunnen bewegen en na mijn bezigheden om 23 uur een rondje te kunnen rennen voordat ik naar bed ga, of bij vrienden en vriendinnen op bezoek te kunnen gaan wanneer ik daar behoefte aan heb.

 

  Naar boven  


Maandag 2 februari 2021

SP OVERHEIDS DISCRIMINATIE

De overheid discriminieert altijd! He, hoe kom je daar nou bij? Nou, dat is toch duidelijk: als het gaat om geld dat de burger moet uitgeven, dan wordt er over een bedrag gesproken, als het gaat om inkomen, dan gaat het om procenten. Echt? Ja, kijk maar naar de "zorgpremie", dat is het geld, dat betaald moet worden voor de ziektenkostenverzekering.

In de tijd, dat de mensen "solidair" met elkaar waren, werd er een bepaald percentage van het loon als ziekenfondspremie betaald, waardoor degene, die veel verdiende, meer betaalde dan degene, die weinig verdiende. Het bedrag in guldens of euro’s was voor de minder verdienende lager. Het was toen mogelijk, om géén ziektekostenverzekering te hebben als je niets verdiende. In Noorwegen was een soortgelijk systeem, met het verschil, dat iemand die niets verdiende, zich niet privé kon verzekeren, maar gewoon opgenomen was in de landelijke, voor iedereen geldende, ziektekostenverzekering.

In Europa heeft men bedacht, dat het goed is als iedereen tegen ziektekosten verzekerd is en daarom is het verplicht gesteld om een ziektekostenverzekering te hebben. Helaas heeft men de solidariteitsgedachte uit Noorwegen niet overgenomen en de eigen solidariteitsgewoonte ook niet, maar een basisverzekering bedacht, waar de meest essentiele behandelmethoden zoals fysiotherapie niet in zitten. Bovendien is de premie niet inkomensafhankelijk, maar een bepaald bedrag, zodat degene, die van een minimum moet rondkomen, een relatief hoog bedrag moet betalen, waardoor hij failliet kan gaan, als hij geen subsidie krijgt, die als "zorgtoeslag" mogelijk verleend wordt. Deze subsidie betekent, dat de staat de private (want ziekenfondsen bestaan niet meer) ziektekostenverzekeraars sponsort.

En als het om het inkomen gaat, dan wordt er over procenten gesproken. Dan krijgt een ieder, die tot die groep behoort, een aantal procenten erbij. Dus de mensen, die twintig euro per uur verdienen, krijgen bij een verhoging van 2% 40 cent per uur erbij, terwijl degene, die slechts 10 euro per uur verdient, slechts 20 cent per uur meer krijgt. En dat gebeurt keer op keer en dat betekent, dat degene, die een laag salaris heeft, er eerder in inkomen op achteruit gaat, omdat de goederen, die hij nodig heeft, meer duurder worden dan de 2%, waarmee zijn inkomen omhoog gaat, terwijl men er ook voor had kiezen om alle mensen, die tot die groep horen, 25 cent per uur meer te betalen.

En de SP strijdt liever voor verhoging van het minimumloon dan voor een basisinkomen, omdat zij ervan uitgaan, dat de andere lonen dan ook hoger worden. Kennelijk gaan zij er van uit, dat er voor iedereen een betaalde baan te vinden is, wat waarschijnlijk zelfs niet het geval zou zijn, wanneer alle, nu onbetaalde, vrijwilligersbanen betaalde banen zouden worden.

En de SP gaat dus ook voorbij aan het feit, dat er waarschijnlijk steeds meer mensen rond moeten komen met een minimale uitkering, gezien de malaise, waarin de hele wereld mede dankzij de corona-covid 19 crisis verkeert.

Wanneer het streven van de SP om geen basisinkomen te verstrekken, zo blijft, zal daardoor de inkomensongelijkheid, die nu al tot gevolg heeft dat een simpele leraar of verpleegster in Amsterdam geen huurwoning kan vinden omdat € 1500,- een gebruikelijke huurprijs is voor woonruimte, vergroot wordt.

 

  Naar boven  


Woensdag 27 januari 2021

VERKOUDEN IN CORONA TIJD

Een M.S. Patiente, die afhankelijk is van thuiszorg om uit haar bed te kunnen komen, is verkouden. Het is Corona-tijd en er wordt meteen een dokter gestuurd, die in vol ornaat een sneltest afneemt. De patiënte is er van overtuigd, dat het een gewone verkoudheid is, want zij herkent de symptomen.

Zij blijkt gelijk te hebben. Zelfs twee Corona snel tests zijn negatief, maar toch blijven de medewerkers van de thuiszorg bang en komen pas aan het eind van hun dienst naar de patiënte, die normaal ‘s ochtends om een uur of 7 uit bed geholpen wordt.

Met het gevolg, dat zij ‘s avonds om 10 uur in bed geholpen wordt en de volgende dag pas om 13.00 uur uit bed. Volledig nat is het bed ondertussen (wat grote kans op decubitus geeft) en zij heeft niets kunnen eten (wat levensgevaarlijk kan zijn bij diabetes).

Waarom wordt er een sneltest afgenomen, wanneer de uitslag daarvan niet geloofd wordt?

 

  Naar boven  


Dinsdag 26 januari 2021

AVONDKLOK RELLEN

Het lijkt er op, dat er iets mis is gegaan met de maatregelen, die ingesteld zijn in de hoop, dat er minder mensen besmet worden met een corona/covid-19 virus.

In plaats van lege straten, worden er reeds 3 dagen in steden samenkomsten georganiseerd, die tot doel hebben om niet alleen rellen te veroorzaken, maar ook te vernielen, winkels te plunderen en politie en anderen lichamelijk te verwonden.

Er zijn wellicht meer mensen, die tegen de Avondklok zijn dan volgens de onderzoekingen er zijn, maar het merendeel van deze mensen is van mening, dat het beter is om maar niets te doen en zeker niet om de mensen, die door de, door de overheid ingestelde, winkelsluiting grote schade hebben, ook nog eens door plundering en vernieling nog meer schade te laten lijden.

Is het crimineel gedrag of is het een uiting van alle energie, die niet op een normale manier kan worden gebruikt? Misschien is het goed, om alle sportscholen, sportclubs en, kortom, alles maar weer open te gooien?

Het is wel een wonder, dat er nergens in Europa dergelijke rellen zijn opgetreden en wel in Nederland! Heeft het zin om het crimineel gedrag te noemen of zou het beter zijn om de hand in eigen boezem te steken en vast te stellen, dat men met het instellen van de Avondklok zich vergist heeft, omdat men onvoldoende in de gaten had, dat dit "crimineel gedrag" zou uitlokken door het ontbreken van de sociale controle, die door mensen die zich op straat bevinden, uitgaat?

Bovendien heeft de Avondklok geen zin voor al die mensen, die mensen mijden en daarom 's avonds om 23 uur hun rondje om de kerk lopen. Integendeel, door de Avondklok wordt het overdag drukker omdat zij dan hun rondje moeten lopen om in beweging te blijven.

De politie was onverbiddelijk tegen de burger, die geen papierke bij zich had waaruit bleek, dat hij recht had om na 21 uur op straat te zijn, toen hij om 22 uur pas door de trein, die vertraagd was door de rellen in Eindhoven, naar huis kwam en ook tegen een zonnestudio-eigenaar, die naar zijn winkel ging om die te beschermen tegen de relschoppers. Zij betalen voor de mensen, die zich niet aan de 1,5 meter maatregel houden?

Als reactie op de vernielingen gaan burgers de straat op om vanavond winkelcentra e.d. te beschermen tegen de vernielzucht van de knoklustigen. En krijgen allen een bekeuring, omdat zij na 21 uur eigendommen tegen vernielzuchtigen willen beschermen?

We moeten het samen doen? Nee, de mensen, die de regels opstellen gaat het goed, zij hebben een huis met tuin, krijgen elke maand een meer dan modaal salaris op hun rekening gestort en kunnen voor zichzelf een "uitzonderingspapierke" uitstellen?

En de mensen, die moeten sterven, sterven, op de tijd, waarop zij sterven. De een zal sterven, omdat hij niet behandeld werd (b.v. omdat er alleen covid-patiënten toegelaten werden in het ziekenhuis), een ander sterft van ouderdom en weer een ander sterft aan corona/covid-19, al dan niet een variant. De ziekte is afschuwelijk, de gevolgen ook, de herstelperiode lang en er is geen zekerheid dat men van alle klachten afkomt, maar ziekte en dood horen bij het leven.

We kunnen wel denken, dat we in oorlog zijn met een virus, maar we moeten niet denken, dat we die oorlog kunnen winnen. Er zullen altijd virussen (en bacterieën) zijn, die mensenlevens kosten en gelukkig maar, want wie wil er oneindig leven?

 

  Naar boven  


Woensdag 20 januari 2021

INNERE SCHWEINEHUND

Men zegt, dat er teveel mensen (vooral jongeren) zijn, die zich niet aan de gedragsbeperkingen houden, die ingevoerd zijn in de hoop, dat er daardoor minder besmettingen met het corona/covid-19 virus plaatsvinden.

Er is geen bewijs voor, maar de ziekenhuizen lopen over, dankzij de veranderingen in beleid van de laatste tien jaren, waardoor o.a. de gezondheidszorg geprivatiseerd is, waardoor minimale voorzieningen zijn ontstaan zodat de beschikbare bedden optimaal benut worden.

En in tijden van een epidemie of pandemie, zijn de gebruikelijke voorzieningen onvoldoende, wat ertoe leidt, dat de normale gezondheidszorg niet meer geleverd kan worden. De regering heeft bedacht, dat er meer mantelzorg geleverd kan worden, waardoor er minder bedden nodig zouden zijn.

Hoe komen de bestuurders erbij, dat er zoveel mensen zijn, die zich onvoldoende aan de gedragsbeperkingen houden en dat dáárdoor zoveel mensen besmet worden met het corona covid-19 virus? Komt dat, omdat zij zelf zich niet houden aan de gedragsbeperkingen en denken dat wat zij doen, de burgers, die niet de mogelijkheden hebben die zij hebben, zich dus ook niet houden aan de gedragsbeperkingen?

Wat is het doel van de gedragsbeperkingen? Ouderen beschermen tegen deze ziekte? Of is het een methode om meer inkomsten te verwerven? Deze vraag komt op, omdat er een geldboete staat op het op straat zijn tijdens de avondkloktijd, in plaats van een warm plekje, waar men in contact komt met anderen, waar de alleen wonende (zonder personeel) zo naar smacht!

Voor dringende medische hulp of andere hulp aan mens of dier, mantelzorg, werk met een werkgeversverklaring of het uitlaten van de aangelijnde hond, mag men het huis uit in de "Sperrzeit" van de avondklok. En hoe staat het dan met de "Innere Schweinehund"?

Is het een bittere pil voor de vele mensen, die de hele dag achter de computer hun werk doen of liever mensen mijden en daarom 's avonds om 23 uur hun rondje om de kerk lopen of is het een maatregel, waarvan de gevolgen pas na 20 jaar ontdekt worden, ondanks dat er velen zijn, die daar nu al op wijzen?

De groote zorgen, die het omt zich maken, hoe kortzichtig zijn die?

De Tweede Kamer is nu aan zet! Hoe kortzichtig zijn de maatregelen, die genomen worden om de "oorlog" tegen een virus te voeren?

Als alleenstaande 65+-er, die geen betaald werk heeft en zijn best doet om de tijd tot de aow-uitkering te overbruggen en wetend, wat fysieke onbeweeglijkheid voor gevolgen kan hebben, betwijfel ik of de gevolgen van de opgelegde onbeweeglijkheid gunstiger zijn dan wanneer deze niet genomen zouden zijn.

Gezien het feit, dat er een geldelijke boete staat op het niet volgen van de opgelegde maatregelen, is er sprake van heel duidelijke discriminatie, want er zijn mensen, die een groot verlies lijden doordat zij hun zaak hebben moeten sluiten, terwijl anderen extra veel verdienen, omdat zij niet hoeven te sluiten.

Een ander aspect van discriminatie is het feit, dat iemand, die veel geld verdient, ongeacht of er sprake is van een crisis situatie (zoals b.v. een aftredende minister), zich finantieel kan veroorloven om een boete op te lopen door 's avonds bij de buren op bezoek te gaan.

 

Op 13 december 1922 schreef een moeder aan haar dochter: 'er komen wel mooie christ. boeken uit; zoo vind ik b.v. "de heilige Avondklok" dat ik je bij gelegenheid zal zenden een heel mooi boek. Let er eens op hoe men uit dit boek voelt hoe vreeselijk de zonde in een geslacht nawerkt soms geslachten verder'. "De zonde" kan alles zijn, zoals bijvoorbeeld een gedwongen onbeweeglijkheid of angst voor een ziekte.

Misschien is het ook goed, dat men zich realiseert, dat niet iedereen een internetaansluiting, een werkende TELEVISIE  of een telefoon heeft.

  Naar boven  


Maandag 18 januari 2021

AVONDKLOK

Wordt hij inderdaad ingesteld? Dan is de Oorlog compleet voor mij. Ik ben na de Oorlog geboren en heb mij altijd verre gehouden van alles, wat met de Oorlog te maken had. De Tweede Wereldoorlog was de oorzaak van het ontstaan van het gezin, waarin ik geboren werd en waar niet over de ervaringen in die oorlog gesproken werd, met uitzondering van een enkele anekdote zoals over de fiets en de zaag, die niet door de Duitsers in beslag zijn genomen, omdat de jonge Duitser, die het bevel gekregen had om al het metaal, dat hem onder ogen kwam, in beslag te nemen, dit niet deed toen de knappe vrouw, die met een zaag onder de snelbinders van haar fiets, hem in haar beste Duits vertelde, dat zij enorm van haar vader op haar kop zou krijgen, wanneer zij de zaag, die haar man geleend had, niet terug zou brengen. De jongeman gebood haar om snel te verdwijnen en, wanneer iemand anders haar aan zou houden, te vertellen, dat zij niemand gezien had.

De Oorlog, dat was die tijd, waarin de burger continu op zijn qui-vive moest zijn, want men wist niet, wie er te vertrouwen was. Zo woonde het jong getrouwde stel in een huis met praktijkruimte, waar de dokter mensen kon onderzoeken. De dokter was thuis en een vriend, die later burgemeester werd in een dorp in het Westland, was op bezoek, toen er, nadat het geluid van de laarzen, dat in de straat klonk, gestopt was voor de deur, luid en duidelijk op de deur gebonsd werd: "Aufmachen!". Het was de tijd, waarin zo veel mogelijk mannen opgepakt werden om voor de Arbeitseinsatz naar Duitsland gestuurd te worden.

Het was duidelijk, dat er gevaar dreigde en de beide mannen doken zo snel mogelijk in het net manshoge gat, dat onder de vloer in de onderzoekskamer zat, dat eigenlijk net groot genoeg was voor 1 persoon, maar nu persten zich dus beide mannen in dat gat, de vrouw legde het kleedje er snel over, schoof de onderzoekstafel er over en opende vervolgens de deur.

Een jonge Duitse Luitenant en een soldaat bleken voor de deur te staan. Hij vroeg aan de vrouw, of haar man thuis was. "Nee" antwoordde de vrouw hem, waarop de vraag kwam, waar haar man dan was. Zij antwoordde de luitenant, dat zij dat niet wist en dat haar man waarschijnlijk in het ziekenhuis was. De luitenant wilde het huis bekijken, want er was melding van gemaakt, dat er een man dit huis was binnen gegaan, maar hij vond niets opvallends.

Ze wisselden nog wat persoonlijke gegevens uit, waarbij de luitenant vertelde, dat zijn vrouw in Duitsland was met hun twee kleine kinderen. Hij miste hen erg, wat de vrouw, wier zus met twee kleine kinderen, die ook alleen zat omdat haar man door het leger naar het buitenland was gestuurd, zich goed kon voorstellen.

Die Oorlog is voorbij, maar nu is er een "oorlog" tegen een virus, terwijl de leiders van het land denken, dat een avondklok er voor zal zorgen, dat dit virus "verslagen" kan worden.

De avondklok, waardoor iemand niet meer naar huis durft te gaan, kan de oorzaak zijn van veel, heel veel geweld en narigheid. Narigheid, die wellicht veel erger is dan de narigheid, die door het virus veroorzaakt wordt. Als er overbevolking is, moet er een regulerend middel komen, dat is sinds mensenheugenis zo. Dan ontstaat er een oorlog of een epidemie. Het lijkt wel, alsof de mens niet dood mag gaan, terwijl dat het enige is, waarvoor we geboren zijn: sterven. Het is zeker, dat we zullen sterven en thuis blijven geeft geen zekerheid dat je niet ziek wordt aan het covid-19 virus en ten gevolge daarvan sterft. Want er blijft contact met elkaar.

Het kan de therapeut zijn, die de besmettingshaard blijkt te zijn, de dokter, de poetsvrouw, de kassajuffrouw, de beste vriend of vriendin, de bus, de trein, de maaltijdbezorger en misschien zelfs wel het weer. Hoe het zij, het is te hopen, dat de avondklok niet de Derde Wereldoorlog inluidt. Hij veroorzaakt meer intermenselijk contact, want in plaats van ‘s avonds om 23 uur nog een rondje te gaan lopen, moet dat dan overdag, wat ook geldt voor het winkelbezoek e.d.

  Naar boven  


Vrijdag 8 januari 2021

PARTICIPATIEWET

De Tweede Kamer heeft in 2015 de participatiewet aangenomen, met de bedoeling om.....? Ja, wat was eigenlijk de bedoeling van de participatiewet?

Wie mag of moet met wie hoe waarom wel of niet participeren?

Als de uitkeringsafhankelijke de ramen van de buurvrouw wast, is dat voor de participatiewet werk en moet daar door de buurvrouw voor betaald worden?

Terwijl vele instellingen tegenwoordig draaien op de "vrijwilligers", die werk doen, waarvoor vroeger iemand een salaris kreeg, waarvan hij of zij de huur, verzekeringen en dagelijks brood kon betalen!

Was het de bedoeling van de participatiewet om de uitkeringsafhankelijke aan betaald werk te helpen? Dan zou daar bij horen, dat onbetaald vrijwilligerswerk verboden wordt!

De overheid zelf is er goed in om mensen tot het doen van onbetaald werk te dwingen. De 30+-ster, die net haar studie voor sociaal werkster met specialisatie autisme heeft afgesloten, wordt niet geholpen aan werk, waarvoor zij gekwalificeerd is, maar wordt verplicht om een jaar lang post te gaan rondbrengen anders wordt haar uitkering "gekort". Een uitkering is geen vetpot, maar een minimale financiëele ondersteuning. Doordat de sociaal werkster het werk van een postbode doet, is er daardoor een postbode, die van zijn werk beroofd is en verplicht wordt om bij de plantsoenendienst te gaan werken om een uitkering te krijgen, waardoor een tuinman zonder werk komt en op de vuilniswagen moet gaan werken?

Tegelijkertijd is de pensioenleeftijd verhoogd. Dus de banen, die vroeger vrij kwamen omdat de invuller daarvan met pensioen ging, komen pas twee jaar later vrij en de wachtenden worden dus meer. De wachtenden, die heel graag die baan zouden invullen, terwijl degene, die zich verheugd had op het met pensioen gaan, zich met hangen en wurgen op de been houdt om die latere pensioenleeftijd te halen.

En de mensen, die een fysiek relatief makkelijke baan hebben, waarbij zij veel verdienen (bijvoorbeeld Kamerleden) en veel kunnen sparen terwijl zij bovendien voor een privé pensioen kunnen zorgen, blijven langer werken terwijl zij de volledige AOW krijgen, die zij helemaal niet nodig hebben?

Degene, die, om wat voor reden dan ook, een AOW-gat heeft en niet voor een privé pensioen heeft kunnen zorgen, moet elke cent meermaals omdraaien, voordat hij hem uitgeeft, en daarvoor moet hij naar het buitenland, want in Nederland wordt de cent NIET als betaalmiddel aangenomen!

Dankzij alle plofkraken wordt het bovendien alsmaar moeilijker om in Nederland geld van de eigen bankrekening te halen of er op te storten en misschien zou de overheid de banken moeten verplichten om er voor te zorgen, dat elke burger binnen een straal van 5 kilometer (= ca. 1 uur lopen) contant geld van zijn rekening kan halen of er op kan storten?

En misschien zou het goed zijn om een ieder een basisinkomen te geven van € 1000.- (anno 2021) per maand?

  Naar boven  


Vrijdag 8 januari 2021

COFFEE SHOP

Hoera!

Er wordt voorgesteld, dat er alleen nog Nederlanders in de coffeeshop (waar geen koffie maar drugs verkocht worden) naar binnen mogen. Gaan dan uitkeringsafhankelijken daar voor de deur staan om toeristen op te vangen om voor deze toeristen in de winkel drugs te kopen om deze (met een beetje of veel) winst aan de toeristen te verkopen?

En wordt er eindelijk statiegeld (helaas slechts 15 cent i.p.v 50 cent) op alle flessen, blikjes en andere verpakking geheven, zodat de uitkeringsafhankelijke door het verzamelen van de op straat en in de natuur achtergelaten blikjes en flessen en deze in te leveren, een zakcentje kan bijverdienen?

  Naar boven  


Donderdag 7 januari 2021

DE BOOT

Velen maken zich druk over de boot, die door de Koning aangeschaft is. Twee miljoen zou hij gekost hebben en, daar zijn de mensen het over eens, die is door "ons" betaald (want door belastinggeld) en ik vraag mij af, aan wie dat geld betaald is. Niet aan de boot, want die bestond nog niet. Er zijn dus mensen, die werk hadden, omdat de Koning op het idee kwam, dat hij een boot wilde hebben. Ik ben best jaloers op die mensen, die werk hebben en, zelfs in Corona tijd, werk hebben en daarvoor betaald worden.

En ik houd mijn hart vast voor al die jongeren, die straks (of misschien nu al) geen werk meer hebben en wellicht ook geen recht hebben op een uitkering of voor de ouderen, die net een jaartje vrij hadden genomen na te hard gewerkt te hebben en nu weer aan de slag wilden, erop vertrouwend, dat het werk door zou gaan, wat dankzij de platlegging van normale bewegingen in reactie op de uitwerking van het corona covid-19 virus, niet het geval is.

Net een restaurant, kroeg of wat anders geopend (al dan niet na verbouwing) en daar je laatste spaarcenten in gestopt om eens lekker voor jezelf te beginnen. Jammer, meteen failliet, omdat je geen uitkering krijgt omdat je (nog) niets verdiend had in het laatste kwartaal of half jaar?

Het is duidelijk, dat "l’histoire se repète". Honderd jaar geleden heeft de Spaanse Griep vele mensen het leven gekost en vervolgens is een periode van financiële malaise een van de oorzaken van de Tweede Wereldoorlog geweest?

Ik ben blij, dat Nederland geen land is, waar steeds een andere president aan het roer staat, vooral als ik zie, hoe in de Verenigde Staten mensen geen toegang hebben tot de medische voorzieningen, omdat daar geen "ziekenfondswet" meer is, dankzij het ingrijpen van de president, die er van overtuigd is, dat zijn herverkiezing niet heeft plaatsgevonden, omdat hij zijn zaakjes in het kiesgebeuren niet op orde heeft en er dus gefraudeerd is.

Dat wist hij al van te voren. Een gewaarschuwd mens telt voor twee en hij had er dus voor moeten zorgen, dat er niet gefraudeerd kón worden....

Zolang Nederland een Koninkrijk is, hoeven we ons in ieder geval niet druk te maken over wie het "gezicht" naar buiten is. Achter de schermen kan de Koning zijn goede raad geven, gebaseerd op zijn ervaring, die gebaseerd is op het feit, dat hij als toekomstig Koning geboren is en daardoor de ervaringen heeft, die hij heeft, zonder dat hij kan bepalen, hoe het werkelijke beleid er uit ziet, want dat doen de vertegenwoordigers van het volk, die in de Eerste en Tweede Kamer zitten.

En je kunt je afvragen, of die dat zo goed doen, want ze nemen niet alleen een wet aan, waardoor de burger niet beschermd wordt tegen sloop na zijn "dood" (dit tussen haakjes, want het is de vraag in hoeverre de mens dood is voordat zijn organen en weefsels ontnomen worden om bij een ander er in gezet te worden) onder het mom van donatie als ook dat zij ijveren voor een wet om mensen te doden wanneer zij aangeven een "voltooid leven" te hebben gehad.

De mens, die er werkelijk uit wil stappen, doet dat en heeft daar geen arts of andere hulp voor nodig, maar regelt dat zelf. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Daar is geen wet voor nodig!

En die twee miljoen? Die had inderdaad ook anders besteed kunnen worden, bijvoorbeeld voor de start van een therapeutisch hotel voor patiënten in coma, waar de hpi-heiltherapie toegepast wordt!

  Naar boven  


Woensdag 6 januari 2021

DE EERSTE VACCINATIE

Wie Corona heeft gehad, wordt geadviseerd om zich toch te laten vaccineren, want er wordt gedacht, dat men na het doormaken van de ziekte slechts 8 weken immuun is - wordt in het vragenuurtje vertelt.

De vraag, die dan opkomt is: Hoe lang is men immuun na de vaccinatie?

Ook wordt verteld, dat men, wanneer men snipverkouden is, niet gevaccineert mag worden, maar eerst de coronatest moet ondergaan en als die test negatief is, pas gevaccineert kan worden.

Door het vaccineren van veel mensen, kunnen eventuele bijwerkingen, die nog niet vastgesteld waren, ontdekt worden. Mits zij door de betreffende gevaccineerde persoon gemeld werden.

En hoe zit dat eigenlijk met het al dan niet positief getest worden voor of na vaccinatie? Wordt dat een probleem straks, als mensen een bewijs moeten tonen, dat zij negatief getest zijn, zoals nu al het geval is voor een bezoek aan een Duits ziekenhuis?

De man, die dit overkomt, kan een twee dagen oud bewijs dat hij niet positief getest is, niet tonen, omdat de GGD alleen mensen test, die symptomen hebben of in de nabijheid waren van iemand, die positief getest werd, maar iemand, die geen app heeft noch een mobiele telefoon, kan niet opgespoord worden, wordt dus niet getest en ongewild een super spreader zonder symptomen?

In hoeverre is het leven "maakbaar" en kunnen alle risico's uitgesloten worden? Willen we wel alle risico's uitsluiten of willen we een eindig leven en elkaar niet alleen in de supermarkt ontmoeten, maar ook in het café of restaurant, al dan niet in Corona opstelling, bij de kassa van de Hema, Blokker of in de lingeriespeciaalzaak, de tweedehands winkel of in het museum, het theater, bij het koor of de sportvereniging, wetende dat er vele levensbedreigende ziekten rondwaren, die men niet altijd door sexueel verkeer, maar ook door de tussenkomst van een mug, een slang, een vlieg, een ander dier of mens kan krijgen.

  Naar boven  

  Naar boven  

2021 en 2022 verhalen  

2020 verhalen  

2019 verhalen  

2018 en eerdere verhalen  

 
Muziek maakt voor
de mens genezing
mogelijk

Cursussen en behandelingen kunnen overal gegeven worden bijv.:
Brunssum, Sittard, Maastricht, Roermond, Heerlen, Venlo, Landgraaf, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, Groningen, Leeuwarden, Harlingen, Breda, Roosendaal, Middelburg, Goes, Antwerpen, Brussel, Luik, Wien, Innsbruck, Salzburg, Geilenkirchen, Porsgrunn, Stuttgart, Köln, Aachen, Karlsruhe, Freiburg im Breisgau, Breisach, Lörrach, Basel, Luzern, Bern, Zürich, Genève, Lausanne, Paris, Metz, Nice, Larvik, Oslo, Kristiansand, Årdal, Trondheim, Hamar, Lillehammer, Kuala Lumpur, Jakarta, Medan, Makassar