CONTACT:

T. 0031 617 366 520
hpitherapy @ googlemail.com


english flag  English     nederlandse vlag  Nederlands

h p i - THERAPIE

Therapeute: ISABELLE BRANDENBURG

COMA ERVARING

intensive care in coma


HET VERDRONKEN GOUDEN KALF

 

Het Nederlandse filmfestival heeft besloten, om nog maar 1 gouden kalf voor de beste hoofdrol en een voor de beste bijrol uit te geven, want „het is niet meer van deze tijd” om er een voor de beste mannelijke en een voor de beste vrouwelijke hoofdrol uit te geven.

Zou dat de werkelijke reden zijn, of is het gewoon een spaarmaatregel, omdat het te duur wordt om er twee uit te delen? De ervaring leert, dat mannen altijd meer in „de schijnwerpers” komen dan vrouwen en er veel meer mannen zijn, die een prijs winnen dan dat er vrouwen zijn, waarbij het niet altijd zo is, dat er meer mannen zijn, die de activiteit uitoefenen, waarvoor de prijs wordt uitgereikt.

Maar mannen zijn meestal degenen, die bepalen, wie de prijs krijgt en kennelijk vinden zij de activiteiten van mannen meer een prijs waard dan de activiteiten van vrouwen? Van oudsher scheiden mannen en vrouwen zich, de mannen duiken „de rookkamer” in en de vrouwen blijven in „de salon” om na de maaltijd met elkander van gedachten te wisselen.

En in die rookkamer wordt bepaald, waar wie welke mogelijkheden krijgt. Anno 2021 lijkt dit misschien niet meer het geval te zijn, maar meer dan de helft van de afgestudeerden van de universiteit is vrouw, terwijl in de leidinggevende functies nog steeds voornamelijk mannen zitten.

Daar waar vroeger vrouwen het hoofd van de afdeling waren, zoals in de gezondheidszorg of in de supermarkt, ziet men meer mannen, die hun plaats hebben ingenomen, terwijl in de cheffuncties, waar van oudsher mannen de scepter zwaaiden, veel minder vrouwen die functies hebben overgenomen.

Hoe gaat het filmfestival bepalen, wat de beste hoofdrol is? Weten we over tien jaar, of er meer mannen dan vrouwen de prijs krijgen of gaat het filmfestival het ene jaar een kalf aan een man en het andere jaar aan een vrouw uitgeven? Of wordt het zo, dat de hoofdprijsprijs altijd naar een man en de bijrolprijs altijd naar een vrouw gaat?

De tijd zal het leren, maar nu lijkt het een achteruitgang voor de filmindustrie. Twee prijzen minder, dus twee mensen per jaar minder, die in de schijnwerpers komen, omdat zij een prijs gewonnen hebben.

 


De onbeweeglijkheid van patiënt in coma veranderen in beweging


Change the immobility of the patient in coma into movement


Ändere die Unbeweglichkeit des Patienten im Wachkoma in Bewegung


Change l'immobilité du patient comateux mouvant


Endre det ubevegelige livet av pasient i koma i bevegelse


Believe what you want to believe
research what you want to find out
be curious and move with the patient in coma

courses can be given everywhere where there are people interested f.ex.:
- Germany - Great Britan - France - Norway - Switzerland - Holland - Austria -
- Malaysia - Indonesia - Peru - Canada -