CONTACT:

T. 0031 617 366 520
hpitherapy @ googlemail.com


english flag  English     nederlandse vlag  Nederlands

h p i - THERAPIE

Therapeute: ISABELLE BRANDENBURG

COMA ERVARING

intensive care in coma


HOOFDDOEK IN GODS VERTROUWEN

Vrijdag 30 Juli 2021

 

Het Geloof is groot, maar het Godsvertrouwen is niet toereikend om het kind los te laten. Door angst voor de omgeving, voor het donker, voor wat er kan gebeuren, wordt het kind beperkt in zijn bewegingen.

In de huidige tijd wordt Het Geloof gebruikt om provocerend gedrag te vertonen, en dat niet alleen, Het Geloof wordt misbruikt om mensen het leven zuur te maken, of nog erger: mensen van het leven te beroven.

Op school wordt geleerd over de kruistochten, die de Christenen eeuwen geleden ondernamen. Onder het mom Het Geloof werden oorlogen gevoerd en worden oorlogen gevoerd. De meeste strijders zijn mannen en de meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen.

Met Het Geloofsboek in de hand wordt gestreden om regels, die voor de vrouw de beweging beperken en het leven gevaarlijk maken, te verdedigen.

Hoe zou het zijn, wanneer de man als vrouw opgevoed zou worden? Wanneer hem geleerd zou worden om zijn liefde te laten stromen voor de vrede, niet alleen in de familie, maar overal?

Hoe zou het zijn, wanneer de man geleerd zou worden, hoe hij zijn intelligentie kan doorgeven zodat een ieder zijn eigen rijkdom tot het welzijn van vrede en gerechtigheid gebruikt?

Hoe zou het zijn, wanneer de man zou ontdekken, welk een vreugde hij zichzelf bereidt, wanneer hij de macht, die hij heeft, gebruikt om anderen te stimuleren de eigen macht in te zetten voor het welzijn van de aarde?

Zou er dan geen oorlog meer bestaan? Zou de oorlogsindustrie zich dan gaan richten op het bevorderen van een gezonde aarde?

Zou de wetenschap dan wegen vinden, die het algemeen dagelijks leven mogelijk maken ondanks een levensbedreigend virus, dat wereldwijd verspreid wordt?

Het is nog steeds Corona-tijd, maar er zijn ook weer andere onderwerpen, die de aandacht krijgen. Op de televisie wordt wat aandacht besteed aan De Hoofddoek. Wel of geen hoofddoek wel of niet verbieden?

We leven in Nederland, waar het vroeger gebruikelijk was, dat de vrouw in het openbaar haar haren bedekte. Voor de rijke vrouw betekende dit, dat zij een hoed opzette, anderen deden een sjaaltje om hun hoofd. Niemand, die daar ooit een probleem van maakte?

De tijden zijn veranderd en het Christendom is niet meer de enige Godsdienst, die in Nederland voorkomt. Dat was vroeger ook niet het geval, maar anno 2021 zijn er meer en meer mensen, die een ander Geloof belijden dan het Christendom.

De regels, die vroeger golden, zijn door velen opgegeven. Het corset, dat vroeger verplicht was voor de vrouw, is afgelegd en ook vele andere „plichten”, die door „Het Geloof” opgelegd werden.

Met de komst van mensen uit andere landen, die een ander Geloof meebrachten, kwamen ook andere „plichten” het land binnen.

Vrouwen, die door het leven in Nederland een andere benadering van „Het Leven” leerden kennen, ontdekten, dat de „plichten”, die hen opgelegd werden door Het Geloof, voor hen niet de vrijheid met zich brachten, die zij als mens nodig hebben om hun talenten en gaven optimaal ten dienste van God te kunnen leven.

Dat is ook een reden, waarom vele Westerlingen zich van het Christendom afgekeerd hebben. De regels, die in De Kerk gelden, blijken niet logisch, niet eerlijk, niet bevorderlijk voor Het Leven. Het Leven heeft eerlijkheid nodig en medewerking met elkaar en wordt belemmerd door belemmerende maatregelen, die opgelegd worden.

Het televisie programma, waarin bericht wordt van vrouwen, die door de eigen stam verstoten worden, omdat zij geen hoofddoek meer (willen) dragen, toont ook vrouwen, die wèl een hoofddoek dragen en daar zelfs een groot punt van maken.

Deze vrouwen beweren, dat zij vrijwillig de hoofddoek dragen, doch het klinkt niet zo. Het klinkt, alsof zij de hoofddoek dragen om te provoceren, om aandacht te krijgen voor het feit, dat zij persé een hoofddoek willen dragen als Uiting Van Hun Geloof.

Waardoor de toeschouwer zich bedreigd voelt door het fanatisme, waarmee het dragen van de hoofddoek verdedigd wordt. Het lijkt te getuigen van een zich-niet-willen-aanpassen aan de omgeving, waarin de vrouw beland is.

De omgeving is namelijk geen islamitische staat, waarin het dragen van een hoofddoek gebruikelijk is en vereist (als de vrouw géén hoofddoek draagt waar het hoort, kan zij daarvoor gestraft worden!), maar een van oorsprong Christelijke maatschappij, die zich nog steeds bedreigd voelt door mensen met een ander Geloof, die dat Geloof met geweld over de hele wereld willen verspreiden met de daarbij behorende, vooral voor vrouwen levensbedreigende regels.

Is er een God, die iets anders eist dan „Heb de ander lief gelijk jezelve?” en betekent deze eis niet, dat het eerste wat je moet doen het jezelf-liefhebben is?

 


De onbeweeglijkheid van patiënt in coma veranderen in beweging


Change the immobility of the patient in coma into movement


Ändere die Unbeweglichkeit des Patienten im Wachkoma in Bewegung


Change l'immobilité du patient comateux mouvant


Endre det ubevegelige livet av pasient i koma i bevegelse


Believe what you want to believe
research what you want to find out
be curious and move with the patient in coma

courses can be given everywhere where there are people interested f.ex.:
- Germany - Great Britan - France - Norway - Switzerland - Holland - Austria -
- Malaysia - Indonesia - Peru - Canada -