CONTACT:

T. 0031 617 366 520
hpitherapy @ googlemail.com


G E N D E R    P R A A T J E S

h p i - THERAPIE

Therapeute ISABELLE BRANDENBURG


PATIENT ERVARINGENGENDER TWIJFELS

Er is weer een wetsontwerp, waar weinig aandacht aan besteed werd, maar nu er op bushokjes „Gender TwijfelT” posters komen, is er een beetje aandacht voor.

De Twijfelaar vindt het geen goed idee, om de verandering van het geslacht in de registratie van de burgerlijke stand tot een voor iedereen mogelijke administratieve handeling te maken. Deze Twijfelaar heeft het idee, dat dit het aantal operatieve lichamelijke „geslacht”sveranderingen wezenlijk zal verhogen, zonder dat er meer mensen daardoor gelukkiger worden.

Het woord „geslacht” voor „man” resp. „vrouw” lijkt uit de woordenschat gegooid te worden en vervangen voor het woord „gender” en het is de vraag waarom dat gebeurt. Komt dat door de verandering van de Nederlandse taal, waarin meer en meer Engelse uitdrukking gebruikt worden, zoals de afdeling personeelszaken, die verdwenen is en vervangen door een „human resource”, die zoveel mogelijk vervangen wordt door „intelligente techniek” in de hoop, dat daardoor kosten gespaard worden?

Albert Heijn is daar een duidelijk voorbeeld van. Er lopen nog jongeren in de winkel rond, die de vakken vullen, maar er zijn weinig kassa’s meer waar je met geld kunt betalen. In plaats daarvan zijn er meerdere machines, waar je met een betaalkaart kunt betalen, waardoor Albert Heijn bij kan houden, wat je wanneer waar gekocht hebt.

Ook bij Albert Heijn werken jongeren, die zich afwijkend gedragen, gezien vanuit degene, die bepaalde ideeën heeft over wat een jongen of wat een meisje kan doen, wat „degelijk” is. Een jongen heeft nagellak op zijn nagels, een meisje is getatoeëerd. Het kan allemaal tegenwoordig en dat is goed ook.

En het is dus helemaal niet nodig om je geslacht in je paspoort resp. bij de burgerlijke stand te laten veranderen. Integendeel, je kunt dat maar beter niet doen en je geluk niet afhankelijk maken van de buitenkant, die je fysieke lichaam is.

Ja, die buitenkant is belangrijk, je hebt daardoor wel of geen baard, wel of geen menstruatie en je bent dus wel of geen vrouw. En als het woord „vrouw” vervangen moet worden door: „een persoon die menstrueert”, hoe noem je dan iemand, die niet menstrueert of die nog niet menstrueert of die niet meer kan menstrueren, bijvoorbeeld na de overgang of omdat door kanker de vrouwenorganen verwijderd zijn?

Hoe is 't als een persoon, die volgens het paspoort een man is, maar niet de lichamelijke kenmerken van een man heeft, op reis gaat? Wordt deze persoon in een vreemd land aangehouden, moet zich ontkleden en onderzocht op het hebben van vrouwelijke kenmerken, al dan niet door verkrachting, en wordt deze persoon in de gevangenis gestopt, omdat deze persoon een pas heeft, waarin het aangegeven geslacht niet in overeenstemming is met de kenmerken van het fysieke lichaam?

Hoe komt het, dat de „gender verander beweging” het veranderen van het fysieke lichaam zo promoot? Is dat een geld-kwestie? Er wordt gezegd, dat 8000 meisjes zich aangemeld hebben om hun geslacht te laten veranderen. De vraag: „Komt er oorlog?” komt dan op, ondanks dat het leger ook vrouwen toe laat tegenwoordig.

De voorstander om de verandering van geslacht in de administratie van de burgerlijke stand makkelijk te maken, leeft zelf sinds 32 jaar als vrouw, (na operatie) en denkt, dat jongeren, die zich afvragen of ze het geslacht van het fysieke lichaam moeten leven of het geslacht, dat ze niet bij hun geboorte hebben meegekregen moeten zien te krijgen, een voordeel hebben, als ze een pasje kunnen laten zien, waarin staat dat ze het geslacht, dat ze niet bij hun geboorte hebben meegekregen, hebben.

De Tegenstander vermoedt, dat dat niet het geval is. De pesters zullen het pasje uit de hand rukken en de kleren van het lijf, waarmee zij aan de Twijfeljongere laten zien, welk geslacht de Twijfeljongere heeft. Een piemel betekent: man, geen piemel betekent: vrouw.

De oudere twijfeljongere en twijfeloudere prijst zich gelukkig, dat er toen nog geen mogelijkheid was om je lichaam door artsen dusdanig te laten verbouwen, dat anderen denken, dat je een ander geslacht hebt. En de huidige twijfeljongere en anderen doen er goed aan om zich te beseffen, dat het fysieke lichaam een verpakking is en dat je héél blij mag zijn, wanneer dat lichaam zonder morren steeds weer goed functioneert en dat elke medische ingreep, die niet nodig is, onverwachte onplezierige gevolgen kan hebben. Vooral op de lange termijn!

 


De onbeweeglijkheid van patiënt in coma veranderen in beweging


Change the immobility of the patient in coma into movement


Ändere die Unbeweglichkeit des Patienten im Wachkoma in Bewegung


Change l'immobilité du patient comateux mouvant


Endre det ubevegelige livet av pasient i koma i bevegelse


Believe what you want to believe
research what you want to find out
and move with the patient in coma

courses that can be given everywhere f.ex.:
- Germany - Great Britan - France - Norway - Switzerland - Holland - Austria -
- Malaysia - Indonesia - Peru - Canada -