CONTACT:

T. 0031 617 366 520
hpitherapy @ googlemail.com


G E N D E R    P R A A T J E S

h p i - THERAPIE

Therapeute ISABELLE BRANDENBURG


PATIENT ERVARINGEN

G E N D E R   of   G E S L A C H TGENDER WET ENERGIE

Woensdag 28 september 2022

Gisteren is in de Kamer begonnen met de discussie over de veranderingen van de "Transwet", die ook "Genderwet" genoemd wordt. Nu wordt er tijdens "de Nieuws B.V." op radio 1 gediscussieerd over dit wetsvoorstel en over het interview, dat met Rutten gevoerd werd deze week. Ondanks, dat de premier niet weet, hoe hoog het energieverbruik van zijn woning is, werd daar niet over doorgevraagd.

Hij schijnt het Catshuis amper te gebruiken en in een woning te wonen, waar hij omgeven is door buren, die het kennelijk graag warm hebben. Zoals wel meer mensen in een flat de ervaring hebben, dat hun woonruimte warmer wordt dan zij het graag hebben, omdat de "blokverwarming" meer warmte afgeeft dan gewenst, omdat de verwarmingspijpen, die door de woonruimte lopen, niet geïsoleerd zijn.

Veel discussies op de radio gaan over de gevolgen van o.a. de gevechten in Oekraïne, ook, omdat gisteren bleek, dat twee gasleidingen vanuit Rusland naar Europa lek zijn, waarschijnlijk door sabotage. De daders hebben er geen visitekaartje bij achtergelaten, zodat het nog wat lastig is om met zekerheid te zeggen, wie de lekkages tot stand gebracht heeft.

Tijdens die discussies is te horen, dat het gasveld boven de Wadden geaktiveerd moet worden, zodat er 5% van het gasverbruik in Nederland verzekerd is, waarbij critici erop wijzen, dat het zoiets is als een junk, die vraagt om voortzetting van de bouw van zijn verslavende middel, dat toe te staan.

Er wordt niet echt gesproken over veranderingen, die ervoor zorgen, dat Nederland MINDER energie verbruikt. Er wordt van alles en nog wat bedacht om ervoor te zorgen, dat de Nederlander het niet koud krijgt in de winter, maar geld speelt geen rol meer, als er geen grondstoffen meer zijn en dat moment komt sneller dan men denkt.

De situatie lijkt op die van 100 jaar geleden. Eerst was er de Spaanse Griep, die nu Corona heette, vervolgens kwam er een resessie, die er nu ook is. Eerst een financiële crisis, vervolgens de gevolgen van Corona, die zo veel mogelijk beperkt werden door financiële hulp verstrekt door de overheid, en nu Corona niet meer zo bedreigend is en de financiële hulp gestopt, is er een energieoorlog aan de gang, dankzij de militaire operatie van Rusland.

Rusland heeft het afgelopen half jaar, mede dankzij sancties, veel minder gas verkocht, maar ondanks dat veel meer verdiend dan vóór het begin van de militaire operatie. Dankzij de kapotte gasleidingen, is de prijs per m³ gas meteen weer verhoogd.

Het feit, dat de aanvoer van gas uit Rusland, waarop West-Europa's industrie draait, zeer verminderd is, zorgt er voor, dat West-Europa zich bewust geworden is van zijn afhankelijkheid van Rusland.

De prijzen van het gas zijn 10x zo hoog dan een jaar geleden en de prijs van de elektriciteit is mee gestegen en dus moet er bezuinigd worden, want de nieuwe prijzen van € 0,96 per kWh (was € 0,26) resp. € 0,72 (was € 0,21) en € 3,40 per m³ gas (was € 1,13) zijn voor de gemiddelde burger onbetaalbaar. En voor de minimumlijder reden om zijn kop in 't zand te steken en persoonlijk failliet te gaan?

Zou het helpen om je geslacht bij de gemeente anders te laten registreren? En meteen ook maar een andere naam te laten registereren? O, nee, dat is niet zo gemakkelijk als het "GESLACHT" (waarmee "gender" bedoeld wordt) te laten veranderen. . .

Het lijkt wezenlijk belangrijk, dat het idee over het gebruik van energie en het recht op energie, bijgesteld wordt. Het beetje gas, dat boven de Wadden ligt, kan beter niet gewonnen worden, want het lost het probleem (energiegebrek door de mens) niet op, maar vergroot de kans, dat er in Groningen aardbevingen zullen plaatsvinden.

Het zou goed zijn, wanneer de media, de politici en deskundigen de Burger zouden stimuleren om energie te sparen én wanneer gestimuleerd zou worden, dat kleine energievoorzieningen zoals een oplaadfiets voor smartphone of computer ontwikkeld zouden worden.

Een spaarmaatregel is het koud douchen. Niet dagelijks douchen en altijd kort douchen heeft bovendien een goede invloed op de beschikbaarheid van drinkwater. Dit douchewater opvangen en gebruiken om kleding met de hand te wassen, spaart zowel water als energie. Minder voedsel warm maken, bijvoorbeeld voor twee dagen aardappels koken en de volgende dag een koude salade maken, spaart ook energie. Minder eten spaart ook energie, want minder is sneller warm. Ook kan het zin hebben om andere gerechten te koken, die minder energie nodig hebben om toebereid te worden.

We zijn verwend met de centrale verwarming, waardoor de hele woonruimte warm is en doen er misschien goed aan, om alleen de keuken of woon-keuken te verwarmen, waarbij men ervoor moet zorgen, dat het water in de badkamer niet bevriest.

Er wordt ook reclame gemaakt voor de bouw van een paar kerncentrales, maar dat lijkt ook meer narigheid met zich mee te brengen dan profijt. Uit de toestand in Oekraïne is het duidelijk, dat een kerncentrale een gevaar voor het land, waarin die centrale staat, is. Want de vijand hoeft geen kernbom te zenden, want een lekkende centrale heeft een soortgelijke werking. De voorstanders van kerncentrales lijken hier geen rekening mee te houden. Noch met het feit, dat er nog steeds geen wetenschappelijke noch praktisch straling-afbrekende oplossing voor het radioaktieve afval is.

 


De onbeweeglijkheid van patiënt in coma veranderen in beweging


Change the immobility of the patient in coma into movement


Ändere die Unbeweglichkeit des Patienten im Wachkoma in Bewegung


Change l'immobilité du patient comateux mouvant


Endre det ubevegelige livet av pasient i koma i bevegelse


Believe what you want to believe
research what you want to find out
and move with the patient in coma

courses that can be given everywhere f.ex.:
- Germany - Great Britan - France - Norway - Switzerland - Holland - Austria -
- Malaysia - Indonesia - Peru - Canada -