CONTACT:

T. 0031 617 366 520
hpitherapy @ googlemail.com


G E N D E R    P R A A T J E S

h p i - THERAPIE

Therapeute ISABELLE BRANDENBURG


PATIENT ERVARINGENTRANS GENDER

Met wie praat je over je gevoel, dat je gevoel niet past bij het lichaam, waarin je geboren bent?

Als hetero man in een vrouwenlichaam, ziet de "buitenwereld" je niet als hetero man, maar als lesbisch.

De man, die niets van lesbische vrouwen moet hebben, begrijpt niet, dat een vrouw meer van een vrouw kan houden dan van een man, maar wordt tot nadenken aangezet, als de vrouw zegt, dat hij toch óók van vrouwen houdt. Hij kan zich ook niet voorstellen met een man zijn leven te delen.

Op www.genderpraatjes.nl kun je info vinden als je je niet happy voelt in je lichaam, maar mijn verhaal staat er niet op. Als klein kind wisten ouderen vaak niet, of ik een jongen of een meisje was. Op achttien jarige leeftijd, met de lange haren in een staart op mijn rug, zei een verkoper in een winkel: "Goedenmorgen mijnheer, kan ik U helpen?" Kennelijk registreerde de verkoper niet, dat de lange haren op mijn rug hoorden bij een mens, die in een vrouwelijk lichaam geboren was.

Niet opgevoed met poppen, want die trokken mijn aandacht niet. Liever speelde ik met een electrische trein of voetbal, maar vrouwenvoetbal bestond toen niet. En toen ik twintig jaar later in Rijswijk lid werd van Vredenburch om aan het vrouwenvoetbalteam deel te nemen, was dat van korte duur.

De dames waren bang voor lesbische vrouwen, douchten niet meer toen zij ontdekten dat er lesbische vrouwen bij waren gekomen én deden hun best (en slaagden daarin) om die vrouwen zoo’n rotschop te geven tijdens de training, dat zij strompelend van het veld moesten. Mijn voetbalcarrière was daardoor korter dan één seizoen.

Tegenwoordig wordt er geklaagd en gesproken over discriminatie. Er worden wetten gemaakt om het discrimineren te verminderen, maar de mens is een machtswezen en zal daardoor altijd ervaringen hebben, die men als discriminatie zou kunnen zien. Het is coronatijd en de junk, die hasj wil kopen of de alcoholist, die zijn alcoholische drank bij de slijter wil kopen, kunnen dat, maar de burger, bijvoorbeeld ik, kan geen hemd kopen in de winkel of drukkerinkt, omdat ik geen internet toegang thuis heb.

Degene, die niet aan het internet verbonden is en die geen telefoon heeft, kon vóór corona-tijd naar de winkel gaan om een boek, een hemd, onderbroeken, drukkerinkt, vulpeninkt e.d. te kopen. Zoals de cent in Nederland in het gebruik niet meer wordt teruggegeven. Het is geen wonder, dat mensen niet meer met geld kunnen omgaan, als zij niet weten, hoe zwaar dat geld is.

Door thuis geen internet toegang te hebben, moet ik de deur uit om in het internet te kunnen gaan (en deze pagina daarin op te slaan, zodat jij/u hem kunt lezen), mits ik een computer heb, die dat kan. En de mensen, die geen computer hebben?

Die bestaan niet in Nederland?

Hoe komt het toch, dat er zoveel mensen zijn, die het gevoel hebben dat zij in het VERKEERDE LICHAAM zitten en die het lichaam aangepast willen hebben aan hun gevoel? Ik dank God, dat in "mijn tijd" die mogelijkheid niet bestond, alhoewel ik denk, dat ik er niet voor gekozen zou hebben, gezien het feit, dat ik niet aan mijn lichaam wil laten snijden.

De dokter, die mijn pols, die gebroken was, wilde opereren, moest bekennen, dat die operatie niet nodig was, er kon volstaan worden met een immobilisatie met gips en de pols is goed geheeld. En dus heel veel ziektekosten gespaard.

En voor de jongeren, die overwegen om zich te laten transformeren waar het het geslacht van hun lichaam betreft, deze boodschap: laat je lichaam in takt! God of who ever de scheppende kracht is, heeft een grondige reden gehad om je het lichaam, waarin je geboren bent, te geven. Ik zal niet zeggen, dat het eenvoudig is, want lesbisch of homo zijn betekent, dat je een ander leven zult hebben dan een hetero mens, maar wanneer je op zoek gaat naar wie je werkelijk bent, zul je ontdekken, dat je niet alleen een man of vrouw in je hebt, maar ook een vrouw of man en als je jezelf toestaat om beide te leven, zul je in staat zijn om zowel de energie van wie je je voelt als ook de energie van het geslacht van je fysieke lichaam te leven en die twee met elkaar te kunnen laten "trouwen", waardoor je één met jezelf wordt.

Dan kun je op latere leeftijd ontdekken, waarom je in dat fysieke lichaam geboren bent, zoals ik op oudere leeftijd ging liften en vaak te horen kreeg: "als U een man geweest was, had ik U niet meegenomen!" en ik heb dan vaak inwendig gelachen. Bovendien bleek, dat er mensen zijn, die mij als man waarnamen, waardoor zij voor mij niet bedreigend waren.

Elke operatie heeft risico’s en het gras van de buren is tegenwoordig vervangen door een kiezeltuin. Als je werkelijk denkt, dat de buitenkant van jou belangrijker is dan je binnenkant, waarom denk je dat dan? De baby, die een jongen is, wordt anders behandeld dan de baby, die een meisje is en dat geldt tot de dood. En als je de buitenkant laat veranderen, word je niet anders behandeld. Dat wil zeggen, je kunt dan wel denken dat je fysieke lichaam dan past bij je gevoel, maar als je je verder ontwikkelt, is de kans groot, dat je op een gegeven moment merkt, dat je vroegere lichaam nu bij je zou passen.

Het blijft koffiedik kijken, ik schrijf uit een ervaring van niet-geopereerd, die mede gevoed is door de ervaringen die ik als therapeute had. De huidige tijd lijkt geen tijd toe te staan. De mens, die continu aan het internet verbonden is, verwacht op zijn appje, mailtje of sms, een onmiddellijk antwoord, terwijl vroeger een vraag, per brief gesteld, op zijn vroegst vier weken later beantwoord werd, als de ander overzees woonde. De maatschappij was verdeeld en waarden en normen werden zo hoog mogelijk gehouden. Toch waren er toen ook mensen, die het gevoel hadden in het verkeerde lichaam te zitten en zij leerden dat de buitenkant niet bepalend is voor het geluk binnen in.

Uiteindelijk gaat het er om, dat men zich zelf accepteert zoals men is én zoals men doet. Dat doen is een uiting van de toestand, waarin men verkeert. Ik schrijf dit nu, omdat op de radio over Gender gesproken werd en ik iedere keer weer het gevoel heb, dat er niemand is, die spreekt over het aanvaarden van het lichaam, waarin men geboren is.

Elke operatie heeft risiko’s, die er niet zijn wanneer er niet in het lichaam gesneden wordt. Elke operatie kost geld en het is de vraag, of dat geld werkelijk zo uitgegeven moet worden of dat het beter gebruikt zou zijn, wanneer er voor deze groep mensen trefcentra zouden zijn, waar zij vrij zijn zichzelf te zijn en waar zij geholpen worden om zich overal zichzelf te zijn. Zich happy te voelen in het lichaam, waarin zij geboren zijn. Dat geldt niet alleen voor mensen, die het idee habben dat zij in het "verkeerde" lichaam zitten, maar voor iedereen, want ook in de andere mensen zijn er velen, die zich niet thuis voelen in hun lichaam.

Misschien omdat het een bepaalde kleur heeft, kleur haren, vet of mager, groot of klein...... enz.

Gelukkig zijn we allemaal zo verschillend, behalve dan de tweelingen, die zo op elkaar lijken, dat vreemden ze niet uit elkaar kunnen houden.

 


De onbeweeglijkheid van patiënt in coma veranderen in beweging


Change the immobility of the patient in coma into movement


Ändere die Unbeweglichkeit des Patienten im Wachkoma in Bewegung


Change l'immobilité du patient comateux mouvant


Endre det ubevegelige livet av pasient i koma i bevegelse


Believe what you want to believe
research what you want to find out
and move with the patient in coma

courses that can be given everywhere f.ex.:
- Germany - Great Britan - France - Norway - Switzerland - Holland - Austria -
- Malaysia - Indonesia - Peru - Canada -