CONTACT:

T. 0031 617 366 520
hpitherapy @ googlemail.com


G E N D E R    P R A A T J E S

h p i - THERAPIE

Therapeute ISABELLE BRANDENBURG


G E N D E R   of   G E S L A C H TOPEN BRIEF aan: Nooit meer slapen

Een goed programma in de nacht, lijkt de vrouw afgeschaft te hebben. Er wordt geen actrice, cabaretière, schrijfster, filmster, lerares noch therapeute meer aangekondigd. Helaas, er worden alleen nog acteurs, cabaretiers, schrijvers en filmers aangekondigd. De therapeute, die eventueel interessant zou zijn voor de luisteraars, heeft nog niet voldoende bekendheid om uitgenodigd te worden.

Hoe komt het, dat in het programma „nooit meer slapen” er niet voor gekozen is om allen, die uitgenodigd worden als actrice, filmster, schrijfster of andere vrouwelijke namen, aan te kondigen? Er wordt gezegd, dat er „genderneutraal” aangekondigd wil worden, maar dat gebeurt niet.

Dan zou men het hebben over „iemand, die op het toneel staat, die boeken schrijft of die films maakt”. Die „iemand” kan zowel een vrouw als een man zijn. Verwarrend was het bericht op de radio, waarin vermeld werd, dat „een leraar vermoord was”.

Het beeld, dat zich meteen vormde in gedachten was een man, maar de volgende zin vernietigde dat beeld onmiddellijk, want er werd gemeld, dat „Zij was.....”, waaruit geconcludeerd werd, dat de leraar dus een lerares was.

Er is veel te doen over Gender, waarbij mijns inziens, Gender verward wordt met Geslacht. Het Geslacht wordt bepaald door het wel of niet hebben van een piemel (kunne,sekse, waarbij sekse het natuurlijk onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke wezens is). GENDER wordt bepaald door het gevoel dat iemand heeft over het geslacht dat hij of zij heeft, heb ik jaren geleden in Freiburg im Breisgau bij de Uni geleerd.

Wat is de bedoeling van „nooit meer slapen” van het afschaffen van de vrouwelijke benamingen van beroepen? De verpleegster is afgeschaft, omdat er mannen waren, die dat werk waren gaan doen, maar niet „verpleegster” genoemd wilden worden en op den duur ook geen „verpleger” meer genoemd wilden worden. Er werd een „geslachtsneutrale” benaming bedacht: verpleegkundige, maar hoe neutraal is dit woord?

Zou het niet goed zijn voor het algemeen dagelijks leven, wanneer een ieder zich bewust zou zijn van de diversiteit en de gelijkvormigheid van bepaalde groepen? Vroeger was er een LHB-groep, die tegenwoordig zich gesplitst heeft in HBTLXQZ? Eigenlijk is het de „niet-hetero-groep”, waar dan over gesproken wordt?

En die niet-hetero-groep heeft net zo veel variaties als de wel-hetero-groep en het is onmogelijk om voor ieder individu een aparte wc bijvoorbeeld overal in te richten. Ik moet zeggen, dat ik blij ben dat ik altijd van de dames wc gebruik mag maken, want die is meestal veel schoner dan de heren wc.

Ik hoop, dat „nooit meer slapen” weer meer Nederlandse woorden zal gebruiken, die voor de luisteraarSter meteen duidelijk maken, waarover of over wie het gaat zodat de Nederlandse taal niet verarmt tot een taal, waarin alleen maar mannelijke woorden voorkomen.

Met vriendelijke groet, ing. Isabelle Brandenburg, Fysiotherapeute

 


De onbeweeglijkheid van patiënt in coma veranderen in beweging


Change the immobility of the patient in coma into movement


Ändere die Unbeweglichkeit des Patienten im Wachkoma in Bewegung


Change l'immobilité du patient comateux mouvant


Endre det ubevegelige livet av pasient i koma i bevegelse


Believe what you want to believe
research what you want to find out
and move with the patient in coma

courses that can be given everywhere f.ex.:
- Germany - Great Britan - France - Norway - Switzerland - Holland - Austria -
- Malaysia - Indonesia - Peru - Canada -