CONTACT:

T. 0031 617 366 520
hpitherapy @ googlemail.com


G E N D E R    P R A A T J E S

h p i - THERAPIE

Therapeute ISABELLE BRANDENBURG


PATIENT ERVARINGENTRANS FOOB

Op de radio is te horen, hoe gereageerd wordt op een artikel in N.R.C. over trans jongens en meisjes en behandeling, die leidt tot het andere geslacht.

Tammy is niet tam, en heeft ervaring. Is ooit geboren en heeft zich laten opereren, zodat het lichaam nu beter past bij het idee, dat indertijd pastte bij het gevoel van.

Het wordt de schrijver kwalijk genomen, dat hij over jongetjes en meisjes spreekt en ik moet bekennen, dat ik elke keer, wanneer het thema "trans" besproken wordt, vol ongeloof luister.

En maar niet onthouden kan, wanneer iemand een transman of transvrouw is. Het is mij nog steeds niet duidelijk, of iemand, die eerst een vrouw was en zich tot man heeft laten opereren een transvrouw of een transman is.

Zelf had ik als klein kind niet alleen het gevoel een jongen te zijn, maar menigeen zag in mij ook een jongen in plaats van het meisje, dat mijn fysieke lichaam toonde.

En tot mijn grote vreugde bleef dit tot op hogere leeftijd het geval. Soms was dit in mijn voordeel, zoals toen, toen een vrouw in een sportauto voor me stopte, toen ik stond te liften.

Toen zij zag, dat ik een vrouw met grijs haar was, sputterde zij, dat zij gedacht had, dat ik een jongeman met blond haar was en wilde me niet meenemen, maar ze liet me toch instappen en heeft mij een stuk op weg geholpen.

Deze vrouw was een uitzondering, want de meeste mensen, die stopten, zagen wel dat ik een vrouw was en dat was in mijn voordeel, want zij waren zeker: "Als U een man geweest was, was ik niet gestopt!"

En zo blijkt het leven zin te hebben, een zin, die je meestal nog niet begrijpt, wanneer je jong bent. Waarom voel je je niet, zoals al die andere meisjes (of jongens) die moedertje of vadertje willen zijn?

Zou het niet goed zijn, wanneer de volwassenen het kind, dat het gevoel heeft in het verkeerde lichaam geboren te zijn, er op zouden wijzen, dat het lichaam slechts de buitenkant van de binnenkant is.

Het is waar, het maakt wel degelijk uit of je als jongen of meisje geboren wordt. Het jongetje mag en moet veel meer dan het meisje. De jongen moet werken voor vrouw en kind en het meisje moet thuis blijven en man en kinderen verzorgen.

"Dat geldt al lang niet meer!", hoor ik menigeen schreeuwen, en dat is misschien ook wel zo, maar het vervelende is, dat nu geldt: een ieder moet "zijn eigen broek ophouden", maar sindsdien zijn er veel gebroken gezinnen en alleenstaande moeders, die niet alleen het huishouden moeten doen, maar ook het geld voor de kinderen bij elkaar moeten schrapen.

En we weten niet, welke overtuigingen we van onze voorouders hebben overgenomen. Het kan zijn, dat in de familie een jongen gewenst was, maar een meisje geboren werd. Dat kan voor het meisje misschien wel reden zijn om jongen te willen zijn?

Het kan ook zijn, dat de moeder niet meer mocht werken, toen zij ging trouwen en het meisje daarom een jongen wil zijn, zodat het kan blijven werken als het ooit trouwt.

Hoe dan ook, wat de oorzaak is, blijft gissen, neem ik aan, maar als ik zie, hoeveel mensen gevangen zitten in hun spastische of verstijfde lichaam, doet het me pijn te weten, dat er mensen zijn, die een gezond lichaam hebben en daar in laten snijden, omdat ze denken, dat zij dan gelukkiger zullen zijn.

Hoe komt het, dat zij hun gevoel van in het juiste lichaam leven, afhankelijk maken van anderen? Waarom zijn er mensen, die het nodig vinden om in gezonde lichamen te snijden, zonder dat daar een medische noodzaak voor is?

Hoe komt het, dat er mensen zijn, die denken, dat de enige keuze, die je hebt, bestaat tussen medische transitie en zelfmoord? Realiseren zij zich niet, dat het nodig is om je te verbinden met Moeder Aarde en je fysieke lichaam te gebruiken met alle mogelijkheden, die het biedt?

Elk lichaam heeft zijn voor- en nadelen. Zoals boven reeds vermeld, moet de jongen veel meer. Niet alleen in verre landen, maar ook in de lage landen, wat uitgedrukt wordt in de opvoeding. Het jongetje wordt anders opgevoed dan het meisje.

Het wilde jongetje is "zo heerlijk aktief" en wanneer een meisje net zo aktief is, wordt het medisch onderzocht en krijgt het het stempel MBD of Hyperactief. En dit geldt ondertussen ook niet meer, want elk kind wordt naar de dokter gestuurd als een van de ouders het "te druk" vindt.

En als de andere ouder dat niet goed vindt, kan het resulteren in een gestoord kind, dat niet meer spontaan is, omdat leugens verteld zijn om het te kunnen laten onderzoeken en de partner, die geen deel wil zijn aan die leugens, terwijl hij of zij niet sterk genoeg was om de onderzoeken niet te laten plaatsvinden, zich laat scheiden.

Hoe zou het zijn, wanneer elkeen, die zich aanmeldt vanwege het gevoel, dat het lichaam niet past bij het geslachtsgevoel, geleerd zou worden zich te aarden en te ontdekken, welke talenten zij of hij heeft en hoe deze talenten optimaal benut kunnen worden?

Het fysieke lichaam is toch eigenlijk niets meer of minder dan een verpakking. Het gaat niet om de buitenkant, maar om de binnenkant en hoe met de buitenkant wordt omgegaan. De een steekt overal pinnen, al dan niet met diamanten of grote gaten, in om aandacht te trekken, een ander doet zijn best om niet gezien te worden.

En daardoor worden ervaringen opgedaan, die maken, dat men weer wat wijzer is dan daarvoor. Natuurlijk kan men ook zeggen, dat de mogelijkheid om het geslacht te veranderen bestaat en men die dus moet gebruiken, maar geslacht veranderen betekent niet, dat je gelukkiger wordt en je neemt risico's, want wonden in het fysieke lichaam zijn risico's.

Maar denk er aan, dat je altijd zowel vrouw als man, of, zowel man als vrouw blijft. Niemand is alleen man of alleen vrouw, en dat is maar goed ook, want als je kracht nodig hebt, kun je een beroep doen op je mannelijke energie, terwijl je in emotionele situaties een beroep doet op je vrouwelijke energie.

En als het goed is, trouwen die twee energieën een keer in jezelf en dan ben je één met jezelf en dan maakt het echt niets uit of je fysieke lichaam dat van een man of van een vrouw is.

 


De onbeweeglijkheid van patiënt in coma veranderen in beweging


Change the immobility of the patient in coma into movement


Ändere die Unbeweglichkeit des Patienten im Wachkoma in Bewegung


Change l'immobilité du patient comateux mouvant


Endre det ubevegelige livet av pasient i koma i bevegelse


Believe what you want to believe
research what you want to find out
and move with the patient in coma

courses that can be given everywhere f.ex.:
- Germany - Great Britan - France - Norway - Switzerland - Holland - Austria -
- Malaysia - Indonesia - Peru - Canada -