Rosekruisers - Energie.com


   
   

h p i - THERAPIE

   
 

 

De palm

   
     

Het is jaren geleden, dat ik weer nieuwe palmen kocht. Ik ben een palmenfan. Niet alle palmen hebben mijn voorkeur, maar de kamerpalm is een plant, die moet ik hebben.

Ik heb geen idee waarom, maar hij hoort bij mij. En dus heb ik nieuwe palmen gekocht, toen ik de grote oude heb weggegeven. Die staat nu elders, als hij nog leeft. Dan is hij knap oud, want ik heb hem in 1979 of zo gekocht.

Dat was het jaar, waarin ik ingenieur werd. Hoch- und Tiefbau, heet dat hier in Duitsland. Weg- en Waterbouw in Nederland. HTS heette mijn school aan de Oranje laan in Dordrecht.

Oranje is de nationaal kleur van Nederland en duikt steeds weer op in mijn levensloop. Op de middelbare school, het Koning Willem II Lyceum, dat een naamsverandering onderging toen verhuisd werd en sindsdien Rijks Scholen Gemeenschap Koning Willem II heette, moesten we tijdens de gymnastiekles allemaal een wit truitje en een oranje sportbroekje aan.

Voor de meisjes was dat een pofbroekje, de jongens hadden gewoon een recht sportbroekje met een zakje achterop. Mijn broer zat op dezelfde school en is ouder.

Ik heb veel van zijn kleren kunnen afdragen en was blij, dat het sportbroekje er een van was. het bestaat nog steeds, maar wordt niet meer gebruikt. Er zit een grote scheur in, want de stof is ondertussen toch wel wat vergaan.

Maar van vergane glorie is geen sprake, wat mij betreft. Ik voelde me in het jongenssportbroekje veel prettiger dan in het pofbroekje en er is, voor zover ik me kan herinneren, nooit wat over gezegd.

Voor mij was het elastiek om mijn benen een kwaal, die mij nog meer belemmerde in mijn bewegingen. Door mijn gebrek aan contact met mijn fysieke lichaam had ik al moeite me te bewegen.

Als 4-jarige ben ik door de lucht gevlogen, had een hersenschudding en ben niet weer volledig in mijn fysieke lichaam terug gegaan. Daarbuiten was het veel prettiger dan hier beneden.

Hier beneden ben je gebonden aan de beperkingen van het fysieke lichaam, wat niet het geval is, als je niet in je lichaam bent. Ik heb die ervaring van toen niet bewust, maar 24 jaar later beleefde ik een soortgelijk iets.

Ik was op yogales in Delft bij Zita Poot en die duurde altijd een uur. Eerst 3 kwartier oefeningen en dan 1 kwartier ontspanning, waarbij zij dat met woorden begeleidde.

Tijdens de ontspanning, werd ik me bewust, dat ik niet langer in mijn fysieke lichaam was, maar daar 75 cm boven hing. Ik was verbonden met mijn fysieke lichaam, maar mijn bewustzijn en de rest van mijn energie, was er niet in.

Ik vond het heerlijk en baalde ervan, dat Zita na 1½ minuut al zei, dat we weer in het hier en nu moesten komen. Ik had nog veel langer in deze toestand willen blijven, maar ik wist, dat er na ons weer een groep zou komen en ik kon dus niet gewoon lekker daar blijven liggen/hangen.

Ik snapte er echter niets van, dat ze zo snel al de ontspanningstijd afbrak, want normaal hadden we daar 15 minuten tijd voor. Nou ja, ze zou er wel een goede reden voor hebben en dus ging ik weer in mijn lichaam, nam mijn spullen op en keek op de klok, hoe laat het was.

Ik wist, dat we inderdaad om kwart voor met de ontspanning begonnen waren en schrok me een hoedje, toen bleek, dat er inderdaad een kwartier verlopen was! De tijd, die voor mijn gevoel dus 1½ minuut duurde, was op de klok 15 minuten.

Kennelijk is de kloktijd niet de gevoelstijd van de mens. De mens, die verbonden is met de aarde, heeft een goed tijdsgevoel, want de tijd van de klok heeft met de draaiing van de aarde te maken. Zij gaat uit van de plaats van de aarde ten opzichte van de zon.

De patient in coma is onvoldoende verbonden met zijn fysieke lichaam om een tijdgevoel te hebben. Hij is in de tijd van het trauma blijven stilstaan en kan zich daarom niet bewegen, want geen tijd betekent niet bewegen en niet bewegen betekent geen tijd.

Want om van A naar B te komen heeft de mens tijd nodig en als hij geen gevoel voor tijd heeft, beweegt hij zich niet. Dan is hij doodgevallen en komt pas weer in beweging als hij zich bewust wordt, dat hij doodgevallen is.

De patient in coma heeft dit bewustzijn niet. Hij denkt, dat hij beweegt en dat doet hij ook, maar niet zichtbaar fysiek. De meeste bewegingen, die hij maakt zijn mentale bewegingen en die zijn zo klein, dat ze met het oog amper zijn waar te nemen.

Deze mentale bewegingen zijn in staat om het physieke lichaam oneindig in stand te houden, mits dit lichaam van buiten niet beschadigd wordt.

Zoals de huid van de slang een geheel blijft, als de slang sterft wanneer de huid niet is beschadigd. Van deze huid kunnen dan tassen gemaakt worden, zoals mijn moeder graag had, omdat zij haar aan haar geboorteland herinnerden, waar ze zoveel liefdevolle mensen om zich heen had.

In het koude kikkerlandje Nederland was dat niet het geval en dit heeft het leven voor haar onaantrekkelijk gemaakt. Zij werd verpleegster, zodat zij haar liefde kon laten stromen in haar werk en het niet meer mogen werken omdat ze getrouwd was, was voor haar het grootste onrecht in haar leven.

Ik werd bij patienten weggestuurd, omdat zij niet flexibel genoeg waren om hun gedrag te veranderen, omdat hun partner mijn tarief te hoog vond of omdat de wettelijke verantwoordelijken de veranderingen, die ik aandroeg, niet wilden doorvoeren.

Zij wilden het bestaande schema niet veranderen, ondanks dat dit schema niet het beoogde resultaat, namelijk een geliefde, die zich bewegen kan, had. Doordat ik in deze situaties ben weggestuurd, heb ik de tijd gekregen om andere ervaringen te hebben, waardoor de hpi-therapie zich verder heeft ontwikkeld.

De hpi-methode is een methode, die 24 uur per etmaal doorgevoerd wordt, zodat de patient weet, wat hem te wachten staat en daardoor zich kan aanpassen aan de nieuwe toestand, die met hem in beweging is.

De beweging, die zijn omgeving hem biedt, wordt voor hem het middel om zich met de aarde te verbinden en daardoor de aardetijd waar te nemen en te gebruiken om zich te bewegen.

De hiervoor benodigde bewegingen worden in hpi-OPLEIDINGEN tot coma therapeut en tot coma verplegend personeel nader besproken.

 

shadow hpi-therapie opleidingen

liege hpi-therapie en de EU

ster hpi-therapie voor iedereen

.

.

 
      home impressum & contact    
     
Deze korte verhaaltjes
vertellen van het dagelijks leven
tot het mededelen van de waarheid