CONTACT:

T. 0031 617 366 520
hpitherapy @ googlemail.com


B E W E G E D - L E R E N  

hpi behaneling

BEWEGEND LEREN DOOR
LEREN BEWEGEN


TAAL- EN REKENPROBLEMEN

BEWEGEND LEREN of LEREND BEWEGEN

Het is duidelijk, dat het huidige schoolkind vaak te weinig beweegt. Al vóórdat het naar school gaat, wordt het vaak rustig gehouden door het een smartphone in de hand te geven, waarmee het kind zichzelf bezig houdt. En dit gedrag wordt in stand gehouden, als het kind naar school gaat.

Nu wordt het Bewegend Leren gepromoot en het lijkt erop te wijzen, dat àls het Bewegend Leren ingevoerd wordt, dat met veel enthousiasme gebeurt, maar langzaam maar zeker weer uit het lesprogramma verdwijnt. Als een van de redenen wordt daarvoor gegeven, dat het leer/lesprogramma niet op het Bewegend Leren is ingesteld en elke leraar (die tegenwoordig „docent” genoemd wordt?) dus het Bewegend Leren moet verzinnen in het lesprogramma.

Er is, tijdens het radio programma Spraakmakers op NPO 1 op 30 september 2022, waarin over het Bewegend Leren gesproken wordt, te horen, hoe kinderen van de St. Jan de Doper School in Utrecht op het schoolplein, na de korte pauze, een Bewegings Diktee doen, doordat een leerling op een blad het woord leest, dan naar zijn „partner” rent en vertelt, wat opgeschreven moet worden.

Ik vraag me af, of de kinderen en de lerares er nog steeds zoveel plezier in hebben, als het een paar graden vriest. Dankzij de klimaatverandering gebeurt dat niet meer zo veel, maar hoe gaat het, als het giet?

Volgens de minister is het de bedoeling om op school goed te leren lezen, rekenen en schrijven. Daarvoor is geld beschikbaar en dat wordt door de scholen naar eigen inzicht besteed. Een verandering van het leren lijkt geld te kosten, maar is dat werkelijk zo?

Hoe zou het zijn, als de leerlingen na elk vak een ANDERE PLAATS in de klas zouden moeten innemen? Het is een functioneel bewegen en de leerling krijgt daardoor ook nog letterlijk een andere zicht op de situatie, waarin hij is. Door een andere buur, voor, naast en achter zich, verandert de situatie ook en zal de leerling zich anders moeten gedragen.

Het is ongetwijfeld zeer bevorderlijk voor het welzijn van de leerlingen, wanneer er op vaste tijden liederen gezongen worden. Het ZINGEN is een emotionele handeling, die taal ondersteunt. Bovendien is het fysisch bevorderend voor de ademhaling, het hart en alles, wat daarbij hoort. En dat is het hele lichaam. Wanneer tijdens het zingen zowel hoog als laag zingen voor alle leerlingen gestimuleerd wordt, zullen de leerlingen beter in hun vel komen te zitten en zich gemakkelijker uiten, wat voor bijvoorbeeld mondelinge toetsen gunstig is. Het is zinvol, om meermaals op een dag te zingen en steeds andere liederen te zingen, waarbij de eerder geleerde liederen zo nu en dan herhaald worden.

In de sensomotoriek zijn er vele oefeningen, die goed klassikaal gedaan kunnen worden. B.v.:

Klapspelletjes

Muizetrap (met duim rechts naar linker wijsvinger en dan linker duim naar rechter wijsvinger en afwisselen, waarbij de vingers/handen een draaiende beweging maken). Dit kan ook afgewisseld worden door middelvinger, ringvinger, pink te gebruiken.

Kruisloop (linker knie omhoog en met rechter hand een slag erop geven – afwisselen met rechter knie omhoog en met linker hand een slag erop geven). Deze oefening bevordert de samenwerking tussen linker en rechter hersenhelft (zoals ook de klapspelletjes) en kan staande in het lokaal gedaan worden.

Zonnegroet, bekend uit de yoga. Geeft algemene flexibiliteit en beweging.

ZONNEGROET
De wervelkolom is de as, waarom het lichaam zich gevormd heeft en beweegt. Door de wervelkolom in beweging te houden, wordt alles gestimuleert in beweging te zijn. Door blokkades op te heffen (of te voorkomen), kan het fysieke lichaam optimaal functioneren en kunnen ook de emotionele en mentale functie zich optimaliseren. Soms gaat dat vanzelf en soms moet men daar dagelijks aandacht aan besteden, bijvoorbeeld door de volgende oefeningen.

1. Strek je uit
in stand

2. Buig je naar voren
handen plat op de grond

3. Een voet naar achteren
andere been buigt zich

4. Andere voet ook naar achteren
en buik omhoog
hoofd naar beneden

5. Buik omlaag
hoofd omhoog

6. Buik omhoog
hoofd naar beneden

7. Een voet naar voren
andere been buigt zich

8. Andere voet ook naar voren
hoofd naar beneden
handen plat op de grond

De hele serie herhalen, waarbij met de andere voet begonnen wordt.

Wanneer er lage banken beschikbaar zijn, zoals vroeger in het gymlokaal stonden: een voet op de bank, andere voet op de bank en er weer afstappen. Begin eerst met rechts of links en na een paar maal, begin met andere voet. Maak het wat moeilijker door de leerling in zijn handen te laten klappen als een voet op de bank of op de grond of beide komt. Variatie: de leerling staat met de voeten aan weerskanten van de bank en stapt erop en eraf.

Deze oefening kan ook op de trap gedaan worden, maar meestal zijn er niet genoeg onderste treden om alle leerlingen van een klas tegelijk deze oefening te laten doen.

Als leraarEs zijn er dus een paar dingen zoals ZINGEN, MUIZETRAP en KRUISLOOP heel gemakkelijk tussen de lessen in te voeren, waardoor de leerling het vorige kan afsluiten en zich weer verfrist voor het volgende onderwerp, wat voor de leraarEs, die natuurlijk mee/voordoet, ook geldt en die daardoor wellicht meer plezier in het werk heeft.

 

 


De onbeweeglijkheid van patiënt in coma veranderen in beweging


Change the immobility of the patient in coma into movement


Ändere die Unbeweglichkeit des Patienten im Wachkoma in Bewegung


Change l'immobilité du patient comateux mouvant


Endre det ubevegelige livet av pasient i koma i bevegelse


Geloof wat je wilt geloven
onderzoek wat je wilt ontdekken
en beweeg je met vreugde en nieuwsgierigheid

overal waar interesse is, kan een cursus gegeven worden b.v. in:
- Duitsland - Frankrijk - Noorwegen - Zwitserland - Nederland - Oostenrijk -
- Malaysia - Indonesia - Peru - Canada -