CONTACT:

T. 0031 617 366 520
hpitherapy @ googlemail.com


T H U I S - T H E R A P I E  

hpi therapie

Oefeningen eigen inbreng
verantwoording


H Y P E R A K T I E F

MOEITE MET STILZITTEN?

Het leven is erg veranderd. Vroeger, toen ik jong was, bestond de televisie niet en waren er nog hoorspelen op de radio te horen. Hoofdrekenen was een noodzaak en buitenspelen normaal. Er zijn nog ouders, die hun kinderen naar buiten sturen om daar te gaan spelen, maar er is niet overal meer plaats om buiten te spelen.

Het huidige voedselpatroon is ook volledig anders dan toen. Eén koekje per dag is voor velen veranderd in twee of drie en de frisdrank, die éénmaal in de week na het kerkbezoek gedronken werd, is nu voor velen dagelijkse drank, evenals het biertje of glas wijn, wat vroeger alleen in het weekeinde beschikbaar was.

Schermtijd lijkt een grote invloed te hebben op de spanning van de gebruiker. Met name ook spelletjes, die de gebruiker tot snel reageren aanzetten.

En er zijn kinderen en anderen, die van suiker hyperactief worden. Door minder suikerhoudende producten te nuttigen, kan deze hyperactiviteit verminderen.

Algemeen ondersteunend hiervoor is het fysiek bewegen in het algemeen. Bijvoorbeeld sporten! of het doen van sensomotorische oefeningen.

Bijvoorbeeld:

Lopen en in de handen klappen als een voet op de grond komt.

Of:

Een voet op de onderste trede van de trap zetten, de andere voet ernaast en de eerste voet weer terug op de vloer en de andere voet er weer naast – en dat 33x achter elkaar.

Als dat zonder haperen gaat, klap dan in de handen als de rechter voet op de trap komt. Als dat goed gaat, klap dan als de rechter voet op de grond komt.

Als dat goed gaat, klap dan in de handen als de linker voet op de trap komt. Als dat goed gaat, klap dan als de linker voet op de grond komt.

En als beide goed gaan: klap dan in de handen als een voet op de trap of op de grond komt en zorg ervoor, dat het een gelijk ritmisch geheel wordt.

Een ander voorbeeld:

Ga staan en hef de rechter knie en tik de knie met de linker hand aan, zet de rechter voet weer op de grond en hef de linker knie en tik met de rechter hand de linker knie aan en zo voort, dit wordt de „kruisloop” genoemd. 55x elke knie aantikken.

Als het goed gaat, doe dan hetzelfde, terwijl je naar

1. rechtsboven kijkt 55x

2. linksboven kijkt 55x

3. linksonder kijkt 55x

4. rechtsonder kijkt 55x

5. afwisselend van rechtsboven naar linksonder en weer terug naar rechtsboven naar linksonder enz. kijkt 55x

6. afwisselend van linksboven naar rechtsonder en weer terug naar linksboven naar rechtsonder enz. kijkt 55x

Een ander voorbeeld:

Tik met de rechter wijsvinger de neus aan en grijp het rechter oorlelletje met de linker duim en wijsvinger ←→ wissel dit af met: tik met de linker wijsvinger de neus aan en grijp het linker oorlelletje met de rechter duim en wijsvinger.

Nog een:

Muizentrapje: De rechter wijsvinger op de linker duim, rechter duim op linker wijsvinger ←→ rechter wijsvinger draait naar voren om aldaar de linker duim weer te ontmoeten, die naar achteren om de rechter duim en linker wijsvinger gedraaid is ←→ rechter duim en linker wijsvinger draaien naar boven om linker duim en rechter wijsvinger en ontmoeten elkaar weer enz.

Er zijn nog heel veel andere sensomotorische oefeningen, die door therapeuten aangeboden worden en ook door gymnastiekleraren gegeven kunnen worden. Wanneer de helft van het bedrag, dat bedoeld is om de leerlingen, die hulp nodig hebben, besteed zou worden aan gezamelijke sensomotorische bewegingslessen, zou het een veel beter langdurig effect hebben, dan wanneer men een „bijles bedrijf” dat hulp biedt bij: "Moeite met lezen en schrijven" in de arm neemt.

Een gerichte en alles beïnvloedende sensomotorische behandeling leidt tot verbetering van zowel het taalkundig inzicht als ook het mathematisch inzicht, waardoor de leerling, die moeite met een bepaald vak heeft, daar met meer plezier aan zal werken.

De boven beschreven oefeningen lijken dom, maar consequent dagelijks doorgevoerd, hebben zij een onverwacht positief effect op de leerling én op de ouder, die meedoet.

De andere helft van het beschikbare bedrag kan dan besteed worden om de leraren, die het nu niet lukt om alle leerlingen op het gewenste niveau te laten komen binnen de daarvoor beschikbare tijd, te leren hoe zij de sensomotorische oefeningen in hun dagelijkse lessen kunnen inbouwen, zodat alle leerlingen mee kunnen komen en zij zelf ook weer meer plezier in het lesgeven krijgen.

 

 


De onbeweeglijkheid van patiënt in coma veranderen in beweging


Change the immobility of the patient in coma into movement


Ändere die Unbeweglichkeit des Patienten im Wachkoma in Bewegung


Change l'immobilité du patient comateux mouvant


Endre det ubevegelige livet av pasient i koma i bevegelse


Geloof wat je wilt geloven
onderzoek wat je wilt ontdekken
en beweeg je met vreugde en nieuwsgierigheid

overal waar interesse is, kan een cursus gegeven worden b.v. in:
- Duitsland - Frankrijk - Noorwegen - Zwitserland - Nederland - Oostenrijk -
- Malaysia - Indonesia - Peru - Canada -